ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 2 (107)Особливості когнітивних функцій хворих із судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку
Назва статтi Особливості когнітивних функцій хворих із судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку
Автори Лінський Ігор Володимирович
Злобін Олександр Олександрович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 2 (107) Сторінки 26-29
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-06:616.831.2]-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-4 Мета дослідження — визначити особливості когнітивного функціонування у осіб із судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку. Обстежено 157 осіб із діагнозом судинна деменція. До групи 1 (Г1) увійшли 22 особи із локалізацією патологічного процесу у лобній частці, до групи 2 (Г2) — 18 пацієнтів із ураженням скроневої частки, до групи 3 (Г3) — 17 пацієнтів із ураженням тім’яної частки, до групи 4 (Г4) — 15 пацієнтів із ураженням потиличної частки, до групи 5 (Г5) — 68 осіб із тотальним ураженням. Методи дослідження: клініко-психопатологічний, клініко-інструментальний, експериментально-психологічний, анамнестичний, клініко-статистичний. У Г1 найбільш ураженим когнітивним доменом є абстракція, окрім того, суттєве когнітивне зниження спостерігається за таким доменами: «відстрочене пригадування», «увага (цифри)» та «мовлення (повторення)». Для Г2 найвираженіше зниження когнітивного функціонування відбулося за такими доменами: «відстрочене пригадування», «швидкість мовлення» та «лічення». Помітним також є зниження за доменами «мовлення (повторення)» та «увага (цифри)». У Г3 найбільш ураженими когнітивними доменами є швидкість мовлення та мовлення (повторення), що очевидно є наслідком розміщення центру Брока, що відповідає за мовлення, у тім’яних частках; окрім того, суттєве когнітивне зниження спостерігається за доменом «відстрочене пригадування». Для Г4 найвираженіше зниження когнітивного функціонування відбулося за доменами: «зорово-конструктивні навички» та «називання предметів», що є прямим наслідком ураження центрів зору. В Г5 загалом відзначалося найсильніше когнітивне зниження, порівняно із особами з груп із локалізованою патологією, яке відповідало помірній деменції. Більшість когнітивних доменів продемонстрували статистично значуще зниження порівняно з рештою груп.
Ключовi слова судинна деменція, психопатологія, афективні симптоми, нейропсихіатричні симптоми, геріатрична психіатрія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study / Cleusa P. Ferri, Martin Prince, Carol Brayne [et al.] // The lancet. 2005. 366(9503): 2112—7. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67889-0. 2. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study / O’Donnell M. J. Xavier D., Liu L. [et al.] // The Lancet. 2010. Vol. 376(9735). P. 112—123. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60834-3. 3. Хомазюк Т. А., Кротова В. Ю. Фактори ризику когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії // Український медичний часопис. 2019. Т. 2, № 2. С. 34—36. DOI: https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.130.140724. 4. Пелешко О. С., Скибчик В. А. Роль чинників ризику у розвитку когнітивних порушень у хворих з артеріальною гіпертензією // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. 2018. № 2. С. 270—271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zkem_2018_2_54. 5. Progression of impairment in patients with vascular cognitive impairment without dementia / C. Wentzel, K. Rockwood, C. MacKnight [et al.] // Neurology. 2001. Vol. 57. No. 4. P. 714—716. DOI: 10.1212/wnl.57.4.714. 6. Vascular cognitive impairment and dementia: JACC scientific expert panel / C. Iadecola, M. Duering, V. Hachinski [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. 2019. Vol. 73, No. 25. P. 3326—3344. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.04.034. 7. Coronary heart disease and risk for cognitive impairment or dementia: systematic review and meta-analysis / K. Deckers, S. H. J. Schievink, M. M. F. Rodriquez [et al.] // PLoS One. 2017. Vol. 12. No. 9. P. e0184244. DOI: 10.1371/journal.pone.0184244. eCollection 2017. 8. Frailty in Older Adults with Mild Dementia: Dementia with Lewy Bodies and Alzheimer’s Disease / Borda M. G. Soennesyn H., Steves C. J. [et al.] // Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. 2019. Vol. 9. No. 1. P. 176—183. DOI: https://doi.org/10.1159/000496537. 9. Folstein M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. Mini-Mental State: a practical guide for grading the mental state of patients for the clinician // Journal of Psychiatric Research. 1975. Vol. 12(3). P. 189—198. DOI: 10.1016/0022-3956(75)90026-6. 10. Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders / K. M. Adams, I. Grant & K. M. Adams (Eds.). 3rd ed. New York, NY: Oxford University Press, 2009.