ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Взаємозв’язок клініко-анамнестичних, медико-біологічних та нейрокогнітивних характеристик дезадаптації в стані ремісії як складника патоперсонологічних трансформацій у хворих на шизоафективний розлад
Назва статтi Взаємозв’язок клініко-анамнестичних, медико-біологічних та нейрокогнітивних характеристик дезадаптації в стані ремісії як складника патоперсонологічних трансформацій у хворих на шизоафективний розлад
Автори Хоміцький Микола Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 68-74
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:616.89-008.485]-036.66-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-15


Метою дослідження було вивчення взаємозв’язків між клініко-анамнестичними, медико-біологічними та нейрокогнітивними характеристиками дезадаптації у хворих на шизоафективний розлад в стані ремісії. На базі КУ «Обласна клінічна психіат рич на лікарня» ЗОР (м. Запо ріж жя) було обстежено 102 особи із встановленим діаг нозом «шизоафективний розлад». Діагностика була здійснена відповідно до МКХ-10. Обов’язковими критеріями включення до вибірки були наявність стану клінічної ремісії з редукцією психотичної симптоматики і відсутність важкої соматичної та неврологічної патології, зловживання психоактивними речовинами. Основними методами дослідження були клініко-психопатологічний, психодіагностичний, клініко-анамнестичний та клініко-катамнестичний, а також медико-статистичний аналіз. Проведене дослідження встановило наявність та закономірності сполучення клініко-анамнестичних, медико-біологічних та нейрокогнітивних характеристик дезадаптації (як складника патоперсонологічних трансформацій) у хворих на шизо афективний розлад в стані ремісії. Структура нейрокогнітивного дефіциту при шизоафективному розладі в стані ремісії має зв’язки з клінічним типом захворювання, статтю, три валістю патологічного процесу та ха рактеристиками психофармакологічного лікування. Встановлені законо мірності наголошують значущість нейрокогнітив них порушень в структурі патоперсонологічних трансформацій і можуть бути використані під час формування системи діагностичних та лікувально-реабілітаційних заходів задля підвищення якості диференціальної діаг ностики і проведення профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів зі зменшення рівня соціальної дезадаптації хворих на шизоафективний розлад.
Ключовi слова шизоафективний розлад, клініка, нейрокогніція, соціальна дезадаптація, патоперсонологічні трансформації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. McGorry P., Nelson B. Why we need a transdiagnostic staging approach to emerging psychopathology, early diagnosis, and treatment // JAMA Psychiatry. 2016. Vol. 73. P. 191—192. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2868. 
2. Чугунов В. В., Киреева Е. Н. Медико-психологи чес кие предикторы продромального периода повторного эпизода рекуррентного депрессивного расстройства // Запорожский медицинский журнал. 2014. № 3. С. 71—76. 
3. Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11. 
4. Test-retest reliability of schizoaffective disorder compared with schizophrenia, bipolar disorder, and unipolar depression — a systematic review and meta-analysis / [Santelmann H., Franklin J., Bußhoff J., Baethge С.] // Bipolar Disord. 2015. Vol. 17 (7). P. 753—768. DOI: 10.1111/bdi.12340. 
5. Учебник психиатрии для врачей и студентов / Эмиль Крепелин; пер. с 8-го нем. перераб. изд. врачей Покровской Земской Психиатрической больницы Галунов [и др.]. Москва, 1910. 468 с.
6. Марута Н. О., Вербенко Г. М. Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад // Здоров’я України. 2017. № 3. С. 32—34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_3_3
7. Федченко В. Ю. Особистісні характеристики пацієнтів в динаміці депресивних розладів допомоги // Медична психологія. 2018. № 3. С. 25—29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mpsl_2018_13_3_8. 
8. Samokhvalov Victor P., Samokhvalova Oxana E. Toward a Neuroethology of Schizophrenia: Findings from the Crimean Project // Handbook of Schizophrenia Spectrum Disorders, Volume II: Phenotypic and Endophenotypic Presentations / Editors: Ritsner Michael S. Springer Science & Business Media, 2011. P. 121—164. DOI: 10.1007/978-94-007-0831-0_6. 
9. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики : практи чес кое руководство. СПб. : Стройлеспечать, 1997. 360 с.