ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Структура когнітивних та некогнітивних порушень у пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції
Назва статтi Структура когнітивних та некогнітивних порушень у пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції
Автори Шевченко-Бітенський Константин Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 75-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.46(47):616.831.9 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-16


У дослідженні взяли участь 75 пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами в структурі судинної деменції (основна група) та 63 пацієнти з судиною деменцією без психотичних розладів (конт ро льна група). В результаті дослідження були встановлені когнітивні особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинній деменції, до яких належать: порушення операційного (ДК = –1,55), мотиваційного (ДК = –2,32) та динамічного (ДК = –1,19) компонентів мислення та його критичності (ДК = –2,06), зниження стійкості уваги (ДК = –1,93) та пам’яті (ДК = –1,27), порушення праксису (ДК = –1,46), гнозису (ДК = –1,42), калькуляції (ДК = –1,08) та орієнтації (ДК = –1,50). Визначені психопатологічні особливості галюцинаторно-параноїдних розладів в структурі судинної деменції, до яких належали: персекуторні маячні ідеї матеріального збитку, пограбування, обкрадання (p < 0,05), галюцинації (p < 0,0001), вербальна агресія (ДК = 3,04), виражена тривожність (ДК = 1,67), розлади ритму день/ніч (ДК = 2,25), знижений настрій (переважно у формі дисфорії) (ДК = 1,42), розлади депресивного спектра (p < 0,05); виражене відволікання (ДК = 1,54). Отримані дані треба брати до уваги під час діагностики, лікування та реабі літації пацієнтів з галюцинаторнопара ноїдними розладами в структурі судинної деменції.
Ключовi слова судинна деменція, діагностика, галюцинаторно-параноїдні розлади, когнітивні дисфункції, психопатологічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Dementia: a public health priority / World Health Organization, Alzheimer’s Disease International // World Health Organization. 2012. P. 23. URL: http: //www.who.int/mental_health/ publications/dementia_report_2012/en/. 
2. Марута Н. А. Раннее вмешательство при деменции: проблемы и решения // Укр. мед. часопис. 2019. 10 квітня. URL: https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2019/04/ Cognit.pdf?upload=. 3. Емелин А. Ю. Когнитивные нарушения при цереброваскулярной болезни — что между нормой и деменцией? //Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2015. Т. 7, № 1. С. 94—98. DOI: https://doi.org/10.14412/2074-2711-2015-1-94-98
4. Pantoni L., Poggesi A., Inzitari D. Cognitive decline and dementia related to cerebrovascular diseases: some evidence and concepts. Cerebrovasc Dis. 2009; 27 Suppl 1: 191—196. DOI: 10.1159/000200459. 
5. Pathophysiology of vascular dementia / Iemolo F., Duro G., Rizzo C. [et al.] // Immunity & Ageing. 2009 Nov 6; Vol. 6: 13. DOI: 10.1186/1742-4933-6-13. 
6. Емелин А. Ю. Когнитивные нарушения при цереброваскулярной болезни // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2014. Т. 4, № 1. С. 11—18. DOI: https://dx.doi. org/10.14412/2074-2711-2014-4-11-18. 
7. Levine D. A., Langa K. M. Vascular cognitive impairment: disease mechanisms and treatment implications // Neurotherapeutics. 2011. Vol. 8 (3). Р. 361—373. DOI: 10.1007/s13311-011-0047-z. 
8. Клини чес кий метод диагностики на современном этапе развитии психиатрии / [И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев, Г. С. Рачкаускас] // Новости медицины и фармации. 2013. № 10 (461). С. 16—20. 
9. Folstein, M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatr. Res. 1975. Vol. 12 (3). P. 189—198. DOI: 10.1016/0022-3956(75)90026-6. 
10. The Montreal Cognitive Assessment MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment / Z. S. Nasreddine, N. A. Phillips, V. Bedirian [et al.] // J. Am. Geriatr. Soc. 2005. Vol. 53 (4). P. 695—699. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x. 
11. Reisberg, B., Auer S. R., Monteiro I. M. Behavioral pathology in Alzheimer’s disease (BEHAVE-AD) rating scale // Int. Psychogeriatr. 1997. Vol. 8 (3). P. 301—308. DOI: 10.1017/ S1041610297003529. 
12. Kueper J. K., Speechley M., Montero-Odasso M. The Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog): Modifications and Responsiveness in Pre-Dementia Populations. A Narrative Review // J Alzheimers Dis. 2018. Vol. 63 (2). Р. 423—444. DOI: 10.3233/JAD-170991.