ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Особливості діагностики, профілактики, психотерапії та фармакотерапії непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів
Назва статтi Особливості діагностики, профілактики, психотерапії та фармакотерапії непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів
Автори Напрєєнко Олександр Костянтинович
Юрценюк Ольга Сидорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 64-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891-07-085-084-057.875 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-14


Актуальність проблеми непсихотичних психічних розладів (НПР) у студентів не втрачає свого значення, а навпаки — як мінімум популяризація цього феномена в масах, диктує безліч причин вивчати це питання, вести статистику і виявляти потенційних «кандидатів» з цим видом розладів. Мета дослідження — створити систему комплексної діагностики, профілактики, психотерапії та фармакотерапії НПР у студентів вищих навчальних закладів та визначити її ефективність. Протягом 2015—2017 рр., з дотриманням принципів біоетики та деонтології проведено суцільне комплексне обстеження 1235 студентів. Застосовані методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний, клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний. В результаті дослідження НПР було діагностовано у 317 (25,67 %) студентів, зокрема у 97 (30,60 %) чоловіків та 220 (69,40 %) жінок. Аналізуючи якість запропонованого нами комплексного лікування, ми порівнювали групи студентів, під час лікування яких було впроваджено створену нами комплексну оригінальну систему діаг ностики, лікування, профілактики — ІА «комплексна» група та студентів, що отримували стандартне лікування — ІБ «стандартна група». Рівень особистісної тривожності зменшився у вірогідно більшої кількості — 103 (58,19 %) студентів, які отримували наше комплексне лікування, тимчасом як цей показник зменшився лише у 3 (9,09 %) осіб ІБ «стандартної» групи (p < 0,05). Рівень алекситимії знизився на порядок у 98 (55,38 %) хворих ІА групи та 6 (18,18 %) студентів ІБ групи (p < 0,05). Рівень депресії знизився на порядок у 160 (90,40 %) студентів «комплексної» групи та у 16 (48,48 %) хворих «стандартної» групи (p < 0,05). Рівень нейротизму знизився на порядок у 79 (44,63 %) студентів ІА групи та у 4 (12,12 %) — ІБ групи (p < 0,05). Отже, впровадження комплексної диференційованої психотропної терапії в традиційний комплекс лікування поліпшило редукцію психічних розладів у хворих на НПР у 3,28 раза (у середньому), що підтверджено за допомогою психодіагностичних методик, що перелічені вище.
Ключовi слова лікування, профілактика, студенти, непсихотичні психічні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О., Лінська К. І. Хронометричний профіль хворих на депресією при використанні комп’ютерного варіанту шкали Цунга і його діагностичне значення // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 4 (97). С. 57—65. URL: http:// www.uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/2019/tom-27-vipusk-1-98/ khronometrichniy-prof-l-khvorikh-na-depres-yu-pri-vikoristanntestu-sp-lbergera-khan-na. 
2. World Health Day 2017 — Depression: Let’s talk // Fact sheet — 02/2017. URL: http: //www.searo.who.int/entity/world_ health_day/2017/en/. 
3. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади. Л. : Вид-во Мс, 2004. 208 с. 
4. Юрьева Л. Н. Клини чес кая суицидология (монография). Днепропетровск : «Пороги», 2006. 472 с 
5. Марута Н. О., Лінська К. І. Сучасні напрямки у розробці інструментів для об’єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури) // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 110—115. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/. 
6. Кожина А. М., Коростий В. И., Зеленская Е. А., Хмаин С. Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста // Медична психологія. 2013. № 4. С. 42—45. 7. Чабан О. С. Тревога, депрессия и боль // Здоров’я України. 2012. № 3 (22). С. 4. 
8. Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Федосеев В. А. Психотерапия в общесомати чес кой медицине : клини чес кое руководство / под общ. ред. Б. В. Михайлова]. Харьков : Прапор, 2002. 128 с. 
9. Филатов А. Т., Мартыненко А. А. Малая психотерапия на курорте. Киев : Здоров’я. 1983. 53 с. 10. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки / за ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української пси хіат рії. Харків, 2003. URL: http: //www.psychiatry.ua/books/ criteria