ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Комплексна оцінка якості життя при первинному епізоді біполярного афективного розладу
Назва статтi Комплексна оцінка якості життя при первинному епізоді біполярного афективного розладу
Автори Мисула Юрій Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 60-63
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.1- 616.895.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-13

Дослідження якості життя 153 хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу виявило значуще нижчу оцінку якості життя у жінок як за окремими сферами, так і загалом; ці відмінності були найвиразнішими при маніакальному і депресивному варіантах первинного епізоду біполярного афективного розладу. Визначальний вплив на самооцінку якості життя у хворих справляв клінічний варіант первинного епізоду: хворим з депресивним варіантом були притаманні низькі показники якості життя, з маніакальним — високі, а зі змішаним — середні. При зістав ленні даних самооцінки якості життя з даними оцінки фахівцем було виявлено тенденцію до заниження показників якості життя за всіма ключовими сферами при депресивному варіанті і тенденцію до завищення — при маніакальному. При змішаному варіанті показники самооцінки якості життя не мали значущих відмінностей від оцінки фахівцем-психіатром. Виявлені закономірності слід брати до уваги під час визначення ліку вальних та реабілітаційних заходів.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, первинний епізод, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Clinical Practice Guidelines for Bipolar Affective Disorder (BPAD) in Children and Adolescents / Gautam S., Jain A., Gautam M. [et al.] // Indian Journal of Psychiatry. 2019. Vol. 61 (2). P. 294—305. DOI: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_570_18. 
2. A report on older-age bipolar disorder from the International Society for Bipolar Disorders Task Force / Sajatovic M., Strejilevich S. A., Gildengers A. G. [et al.] // Bipolar Disorders. 2015. Vol. 17 (7). P. 689—704. DOI: 10.1111/bdi.12331. 
3. Nabavi B., Mitchell A. J., Nuttc D. A Lifetime Prevalence of Comorbidity Between Bipolar Affective Disorder and Anxiety Disorders: A Meta-analysis of 52 Interview-based Studies of Psychiatric Population // EBioMedicine. 2015. Vol. 2 (10). P. 1405—1419. DOI: 10.1016/j.ebiom.2015.09.006. 
4. Марута Н. А. Биполярное аффективное рас ст ройство: диагностика, терапия, профилактика // НейроNews. 2011. № 8 (35). С. 46—52. 
5. Quality of life in euthymic patients with unipolar major depressive disorder and bipolar disorder / Bo Q., Tian L., Li F. [et al.] // Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019. Vol. 15. P. 1649—1657. DOI: 10.2147/NDT.S201567. 
6. Subjective neurocognition and quality of life in patients with bipolar disorder and siblings / Tatay-Manteigaa A., Caulib O., Tabarés-Seisdedosc R. [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2019. Vol. 245. P. 283—288. DOI: 10.1016/j.jad.2018.11.012. 
7. Pond E. Mood Instability Linked to Stress, Decreased Quality of Life in Bipolar Disorder // Psychiatry Advisor. 2019. Vol. 7. P. 2—4. URL: https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/mood-disorders/bipolar-disorder/mood-instability-linke...
8. Maripuuab M., Norrbackab K. F., Adolfssonab R. Quality of life for patients diagnosed with bipolar disorder: Lifestyle and treatment // Neurology, Psychiatry and Brain Research. 2019. Vol. 34. P. 34—40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.npbr.2019.09.002
9. Improving Functioning, Quality of Life, and Wellbeing in Patients With Bipolar Disorder / Del Mar Bonnin C., Reinares M., Martinez-Azan A. [et al.] // International Journal of Neuropsychopharmacology. 2019. Vol. 22 (8). P. 467—477. DOI: 10.1093/ijnp/pyz018. 
10. Марута Н. А., Панько Т. В., Явдак И. А., Семыкина Е. Е. Критерий качества жизни в психиатрической практике. Харьков : РИФ «Арсис, ЛТД», 2004.