ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 4 (105)Концентрація заліза при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому, проміжному та віддаленому періодах у потерпілих мирної території та бійців Операції об’єднаних сил
Назва статтi Концентрація заліза при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому, проміжному та віддаленому періодах у потерпілих мирної території та бійців Операції об’єднаних сил
Автори Семчишин Мирослава Григорівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 4 (105) Сторінки 30-33
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-001.34-036.18-036.11/.112-07:616.152.72-07 Індекс ББК -
Анотацiя

Перспективним патогенетичним напрямком за умов черепно-мозкової травми (ЧМТ) є вивчення особливостей мінерального гомеостазу, зокрема, обміну заліза (Fe). Власне цю статтю при- свячено вивченню його вмісту в сироватці крові в різні періоди ЧМТ легкого і середнього ступенів тяжкості у потерпілих мирної території і бійців Операції об’єднаних сил (ООС). Біологічна роль Fe в організмі надзвичайно багатогранна. Залізо потрібне для транспорту кисню, синтезу гемоглобіну і ДНК, входить до складу ферментів і білків, бере участь в окисно-відновних реакціях організму. Наведено результати дослідження вмісту Fe в сироватці крові у 283 хворих мирної території та у 218 бійців ООС з ЧМТ. Виявлено залежність між дефіцитом Fe і розвитком основних клінічних симптомів ЧМТ.
Ключовi слова залізо, черепно-мозкова травма, гострий, проміжний і віддалений періоди, потерпілі мирної території, бійці ООС
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Epidemiology of traumatic brain injury in Europe / Peeters W., van den Brande R., Polinder S. [et al.] // Acta Neurochir. 2015; 157 (10): 1683—96. DOI: 10.1007/s00701-015-2512-7.
2. Pedačenko Ê. G. Čerepno-mozkova travma: sučasnì principi nevìdkladnoï dopomogi, standarti dìagnostiki ta lìkuvannâ // Gostrì ta nevìdkladnì stani u prakticì lìkarâ. 2010. # 1 (20). S. 5—8. URL: https://urgent.com.ua/ua-issue-article-305.
3. Lehan V. M., Guk A. P. Osoblivostì epìdemìologìï čerepno-mozkovoï travmi v Ukraïnì // Ukraïna. Zdorovʼâ nacìï. 2010; # 2 (14). S. 7—14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2010_2_3.
4. Lihterman L. B. Nevrologiya cherepno-mozgovoy travmyi. M., 2009. 385 s.
5. Gostra bojova kontuzìjna čerepno-mozkova travma: patogenez, dìagnostika, lìkuvannâ / Bovt Û. V., Goženko A. Ì., Zabrodìna L. P. [ta ìn.] ; za red. Koršnâka V. O. Harkìv : Lìburkìna L. M., 2018. 156 s. 6. Kudrin A. V., Gromova O. A. Mikroelementyi v nevrologii. M. : GEOTAR-Media, 2006. 304 s. URL: http://www.geotar.ru/lots/00001516.html.
7. Kudrin A. V., Gromova O. A. Mikroelementyi v nevrologii. M. : GEOTAR-Media, 2006. 304 s. URL: https://www.twirpx.com/file/112144/.
8. Čerepno-mozkova travma : Unìfìkovanij klìnìčnij protokol ekstrenoï medičnoï dopomogi. Kiïv, 2013. 20 s. URL: http://vinemd.org.ua/protocol/cherep_travma.htm.
9. Glanc S. Mediko-biologičeskaâ statistika / per. s angl. d-ra fiz.-mat. nauk Û. A. Danilova ; pod red. N. E. Buzikašvili i D. V. Samojlova. M. : Praktika, 1999. 459 s. URL: http://medstatistic.ru/articles/glantz.pdf.
10. Koršnâk V. O. Vpliv vibuhovoï hvilì na formuvannâ nevrologìčnoï simptomatiki u hvorih z bojovoû čerepno-mozkovoû travmoû // Mìžnarodnij nevrologìčnij žurnal. 2016. # 5 (83). S. 83—87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2016_5_10.
11. Dìagnostika, terapìâ ta profìlaktika mediko-psihologìčnih naslìdkìv bojovih dìj v sučasnih umovah : metod. rekomendacìï / Vološin P. V., Maruta N. O., Šestopalova L. F. [ta ìn.]. Harkìv, 2014. 79 s.
12. Karpov S. M., Bahadova È. M., Apaguni A. È., Kaloev A. D. Otdalennye posledstviâ minno-vzryvnogo raneniâ, kak faktor psihonevrologičeskih narušenij // Vestnik novyh medicinskih tehnologij. 2014. T. 21, # 3. S. 100—103. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22478140.
13. Ajmedov K. V., Asêêva Û. O., Tolmačov O. A. Sučasna dìagnostična koncepcìâ posttravmatičnogo stresovogo rozladu // Arhìv psihìatrìï. 2016; T. 22, # 2. S. 128—9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_43.