ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 4 (105)Діагностика, психотерапія та психопрофілактика в комплексному лікуванні соматичних хворих з психічними і поведінковими порушеннями, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками
Назва статтi Діагностика, психотерапія та психопрофілактика в комплексному лікуванні соматичних хворих з психічними і поведінковими порушеннями, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками
Автори Салдень Вікторія Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 4 (105) Сторінки 40-45
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.45-07-08-084-057.875 Індекс ББК -
Анотацiя

У статті подано результати дослідження осіб, які звертались із соматичними скаргами до лікаря загальної практики — сімейного лікаря в заклади амбулаторної допомоги м. Києва і вживали алкоголь зі шкідливими наслідками. З позицій доказової медицини, виходячи з міждисциплінарного підходу, визначено біологічні, психологічні та соціальні закономірності формування психічних і поведінкових порушень у осіб, які вживали алкоголь зі шкідливими наслідками. На цій основі науково обґрунтовано, розроблено і впроваджено систему спеціалізованої медичної допомоги, що становить комплекс медичних, психологічних, освітніх та соціальних заходів, розроблених з урахуванням впливу біопсихо- соціальних факторів в ґенезі психічних і поведінкових порушень, спрямованих на запобігання або усунення клініко- психопатологічної симптоматики, зменшення або відмову респондентів від вживання алкоголю зі шкідливими наслідками і таким способом поліпшення їх соматичного стану, скорочення тривалості періоду непрацездатності, забезпечення гідного рівня соціального функціонування в повсякденних умовах життєдіяльності. Зазначена система передбачає поєднання психофармако- терапевтичних впливів, диференційованих залежно від клінічної специфіки психічних і поведінкових порушень і типів особистісного та поведінкового реагування. Впровадження цієї системи в заклади охорони здоров’я і профільні виші довело її ефективність за редукцією клініко-психопатологічних проявів, а також змінами у соціальному функціонуванні й якості життя пацієнтів.
Ключовi слова соматичні хворі, психічні і поведінкові порушення, вживання алкоголю зі шкідливими наслід- ками, психотерапія, психопрофілактика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психотерапевтическая и психопрофилактическая помощь соматическим пациентам, которые употребляют психоактивные вещества, в практике семейной медицины / Табачников С. И., Мишиев В. Д., Харченко Е. Н. [и др.] // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2020. Т. 11, № 1. С. 199—205. DOI: 10.34883/PI.2020.11.1.019.
2. Factors associated with alcohol use disorder: the role of depression, anxiety, stress, alexithymia and work fatigue — a population study in Lebanon / Obeid, S., Akel, M., Haddad, C. [et al.] // BMC Public Health. 2020. Vol. 20, issue 6. P. 1—11. DOI: 10.1186/s12889-020-8345-1.
3. Грузєва Т. С., Замкевич В. Б. Стратегічні напрями боротьби з небезпечним та шкідливим вживанням алкоголю в документах Всесвітньої організації охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 3. С. 124—133. DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10603.
4. Global strategy to reduce harmful use of alcohol / World Health Organization. 2010. 48 p. URL: https://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/.
5. Напрєєнко Н. Ю. Профілактика депресивних розладів в осіб, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками // Український медичний часопис. 2015. № 4. С. 76—78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2015_4_23.