ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 4 (105)Апоптоз лейкоцитів крові при хронічній ішемії головного мозку
Назва статтi Апоптоз лейкоцитів крові при хронічній ішемії головного мозку
Автори Насалик Роксолана Богданівна
Шкробот Світлана Іванівна
Сохор Наталія Романівна
Дуве Христина Володимірівна
Насалик Богдан Григорович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 4 (105) Сторінки 25-29
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.4-036.1:616.155.3 Індекс ББК -
Анотацiя

Метою роботи було вивчення апоптозу лейкоцитів та встановлення його взаємозв’язку зі змінами когнітивних функцій у хворих на хронічну ішемію мозку (ХІМ) з гідроцефалією (ГЦ). Проведено комплексне обстеження 110 пацієнтів з ХІМ та ГЦ. Показники апоптозу, мітохондріальної дисфункції, внутрішньоклітинного окисного стресу досліджено цитофлуориметричним методом. Встановлено достовірно вищі показники АNV+-, РІ+-, АФК+- та Мito+-клітин за наявності ГЦ. У групі чоловіків встановлено зворотний кореляційний зв’язок між вмістом AnV+-клітин та оцінкою за МоСА-тест — r = –0,42; p = 0,006, у жінок — r = –0,51; p = 0,005. Виявлено достовірний зв’язок між вмістом АФК+- та АNV+-клітин (r = 0,67, p = 0,003) та між кількістю АФК+- і РІ+-клітин (r = 0,73, p = 0,002) у пацієнтів віком 60—74 роки. У пацієнтів з прогресуванням деменції встановили помірний зв’язок між рівнем когнітивного функціонування та часткою клітин у стадії раннього (АNV+-клітини) (r = –0,50; p = 0,026) й пізнього (PI+-клітини) (r = –0,30; p = 0,041) апоптозу. У групі хворих з легким та помірним когнітивним дефіцитом кореляційні зв’язки між оцінкою за шкалою МоСА та вмістом АNV+-клітин фіксувалися на рівні помірних (r = –0,37; p = 0,040) та PI+-клітин — на рівні слабких (r = –0,24; p = 0,049). У хворих на ХІМ з ГЦ виявлено достовірно (p < 0,05) вищий вміст лейкоцитів у стадії апоптозу та некрозу і лейкоцитів з підвищеним вмістом внутрішньоклітинних АФК та зі зниженим мітохондріальним потенціалом порівняно з хворими без ГЦ. Виявлено достовірну різницю між показниками у пацієнтів середнього і похилого віку та показниками хворих старших за 74 роки. Прогресування неврологічного та когнітивного дефіциту супроводжувалося зростанням продукції АNV+-, АФК+ та Мito+-клітин. Найвищу частку АNV+- та РІ+-клітин виявлено за наявності поєднання деменції, екстрапірамідного синдрому та апраксії ходи у хворих на ХІМ з ГЦ.
Ключовi слова хронічна ішемія мозку, гідроцефалія, комп’ютерна томографія, апоптоз, когнітивні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Golovač Ì. Û. Discirkulâtorna encefalopatìâ: deâkì patogenetičnì, klìnìčnì ta lìkuvalʹnì aspekti // Lìki Ukraïni. 2011. # 4. S. 60—67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/likukr_2011_4_13.
2. Golovchenko Yu. I., Treschinskaya M. A. Patogeneticheskie osobennosti razvitiya tsirkulyatornoy gipoksii mozga pri arterialnoy gipertenzii // Meditsina neotlozhnyih sostoyaniy. 2011. # 4 (35). S. 86—93. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/18018.
3. Symptoms of depression are common in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: the INPH-CRasH study / Israelsson H., Allard P., Eklund A., Malm J. // J. Neurosurgery. 2016. Vol. 78 (2). P. 161—168. DOI: 10.1227/NEU.0000000000001093.
4. Lovenstone S., Gauthier S. Management of dementia. London : Martin Dunitz Ltd, 2001. P. 145.
5. Spectrum of cognitive disorders in idiopathic normal pressure hydrocephalus / M. Picascia, B. Minafra, R. Zangaglia [et al.] // Funct Neurol. 2016 Jul-Sep; 31(3). P. 143—147. DOI: 10.11138/FNeur/2016.31.3.143.
6. Retrogenesis: clinical, physiologic, and pathologic mechanisms in brain aging, Alzheimer’s and other dementing processes / Reisbreg B., Franssen E. H., Hasan S. M. [et al.] // Eur. Arch. Psychiat. Clin. Neurosci. 1999. 249 (Suppl. 3). P. 28—36. DOI: 10.1007/pl00014170.
7. CaMKII in cerebral ischemia / Coultrap S. J., Vest R. S., Ashpole N. M. [et al.] // Acta Pharmacologica Sinica. 2011. 32 (7). P. 861—872. URL: https://www.nature.com/articles/aps201168. 8. Glial and neuronal control of brain blood flow / Attwell D., Buchan A. M., Charpak S. [et al.] // Nature. 2010. Vol. 468 (7321). P. 232—243. DOI: 10.1038/nature09613.
9. Cerebral circulation in aging / Nagata K., Yamazaki T., Takano D. [et al.] // Ageing Res. Rev. 2016. Vol. 30. P. 49—60. DOI: 10.1016/j.arr.2016.06.001.