ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 3 (104)Сталі комплекси нейропсихіатричної симптоматики, притаманні хворим з судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку
Назва статтi Сталі комплекси нейропсихіатричної симптоматики, притаманні хворим з судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку
Автори Злобін Олександр Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 3 (104) Сторінки 44-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-06:616.831.2]-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is3-2020-7

 Мета дослідження — визначити сталі комплекси нейропсихіатричної симптоматики, притаманні хворим з судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку. Було обстежено 157 осіб із діагнозом судинна деменція. До групи 1 увійшли 22 особи із локалізацією патологічного процесу у лобовій частці, до групи 2 — 18 пацієнтів із ураженням скроневої частки, до групи 3 — 17 пацієнтів із ураженням тім’яної частки, до групи 4 — 15 пацієнтів із ураженням потиличної частки, до групи 5 — 68 осіб із тотальним ураженням головного мозку. Всі контингенти — постінсультні хворі віком понад 50 років, середній вік — 68,12 роки. Методи дослідження: клініко-психопатологічний, клініко-інструментальний, експериментально-психологічний, анамнестичний, клініко-статистичний. Визначено сталі комплекси (кластери) нейропсихіатричної симптоматики, притаманні хворим з судинною деменцією при різній локалізації вогнищ ураження головного мозку. Виявлені такі стійкі асоціації «локалізація — кластер»: лобова частка — субпсихотичний кластер (марення — галюцинації — ейфорія — ажитація — депресія); скронева частка — астеноанксіозний кластер (тривога — дратівливість — ажитація — порушення сну — апатія); тім’яна частка — збудливо-депресивний кластер (депресія — ажитація — дратівливість — порушення сну); потилична частка — афектоцентричний кластер (тривога — депресія — ажитація — дратівливість); тотальне ураження — астенопатоідеаторний кластер (апатія — дратівливість — ажитація — тривога — марення). Виявлені асоціації дають змогу впевнено визначати характер очікуваної нейропсихіатричної симптоматики негайно після отримання даних нейровізуалізації стосовно локалізації вогнища ураження, що створює оптимальні умови для своєчасного формування програми відповідних терапевтичних втручань.
Ключовi слова судинна деменція, психопатологія, афективні симптоми, нейропсихіатричні симптоми, геріатрична психіатрія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Mild behavioral impairment as a marker of cognitive decline in cognitively normal older adults / Creese B., Brooker H., Ismail Z. [et al.] // The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2019. Vol. 27 (8). P. 823—834. DOI: 10.1016/j.jagp.2019.01.215.
2. The progression of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease during a five-year follow-up: Kuopio ALSOVA Study / Hallikainen I., Hongisto K., Välimäki T. [et al.] // Journal of Alzheimer’s Disease. 2018. Vol. 61, no. 4. P. 1367—1376. DOI: 10.3233/JAD-170697.
3. Course of neuropsychiatric symptoms in dementia: 5‐year longitudinal study / Vik-Mo AO, Giil L M, Ballard C. [et al.] // International journal of geriatric psychiatry. 2018. Vol. 33, no. 10. P. 1361—1369. DOI: 10.1002/gps.4933.
4. Frailty in Older Adults with Mild Dementia: Dementia with Lewy Bodies and Alzheimer’s Disease / Borda M. G., Soennesyn H., Steves C. J. [et al.] // Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.2019. Vol. 9, no. 1. P. 176—183. DOI: 10.1159/000496537.
5. Poulin S. P., Bergeron D., Dickerson B. C. Risk factors, neuroanatomical correlates, and outcome of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease // Journal of Alzheimer’s Disease. 2017. Vol. 60, no. 2. P. 483—493. DOI: 10.3233/JAD-160767.
6. Linnemann C., Lang U. E. Pathways Connecting Late-Life Depression and Dementia // Frontiersin Pharmacology. 2020. Vol. 11. P. 279. DOI: 10.3389/fphar.2020.00279.
7. The individual course of neuropsychiatric symptoms in people with Alzheimer’s and Lewy body dementia: 12-year longitudinal cohort study / Vik-Mo A. O., Giil L. M., Borda M. G. [et al.] // The British Journal of Psychiatry. 2020. Vol. 216, no. 1. P. 43—48. DOI: 10.1192/bjp.2019.195.
8. Survival time and differences between dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease following diagnosis: A meta-analysis of longitudinal studies / Mueller C., Soysal P., Rongve A. [et al.] // Ageing research reviews. 2019. Vol. 50. P. 72—80. DOI: 10.1016/j.arr.2019.01.005.
9. Time course of neuropsychiatric symptoms and cognitive diagnosis in National Alzheimer’s Coordinating Centers volunteers / Wise E. A., Rosenberg P. B., Lyketsos C. G., Leoutsakos J.-M. // Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. 2019. Vol. 11. P. 333—339. DOI: 10.1016/j.dadm.2019.02.006.
10. Шевченко-Бітенський К. В. Клініко-психопатологічна структура галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях помірного ступеня тяжкості // Український вісник психоневрології. 2019. Т. 27, вип. 2 (99). С. 63—67. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2019_27_2_16.
11. A comparison of psychiatric symptoms in vascular dementia and Alzheimer’s disease / Sultzer D. L., Levin H. S., Mahler M. E. [et al.] // The American journal of psychiatry. 1993. Vol. 150, Issue 12. P. 1806—1812. DOI: 10.1176/ajp.150.12.1806.
12. Deardorff W. J., Grossberg G. T. Behavioral and psychological symptoms in Alzheimer’s dementia and vascular dementia // Handbook of clinical neurology. Elsevier, 2019. Vol. 165. P. 5—32. DOI: 10.1016/B978-0-444-64012-3.00002-2.
13. Аймедов К. В., Волощук Д. А. Оцінка ефективності комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 3. С. 20—27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_3_6.
14. O’Brien J. T., Thomas A. Vascular dementia // The Lancet. 2015. Vol. 386, no. 10004. P. 1698—1706. DOI: 10.1016/S0140- 6736(15)00463-8.
15. Левада О. А. Специфічний когнітивно-психопатологічний синдромокомплекс етапів розвитку субкортикальної судинної деменції // Архів психіатрії. 2013. Т. 19, № 3. С. 27—32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2013_19_3_5.
16. Шкала Чеддока. URL: http://math.semestr.ru/corel/ cheddok.php.