ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 2 (103)Особливості непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від спеціальності навчання
Назва статтi Особливості непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від спеціальності навчання
Автори Юрценюк Ольга Сидорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 2 (103) Сторінки 52-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891-057.875 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-10

 Стан здоров’я студентів вишів привертає все більшу увагу фахівців різних галузей медицини. Під час порівняння психічного здоров’я різних груп населення виявилося, що стосовно студентства ця проблема є найбільш актуальною. Метою дослідження було вивчення особливостей непсихотичних психічних розладів (НПР) у студентів залежно від спеціальності навчання, курсу навчання, статі. Протягом 2015—2017 рр., з дотриманням принципів біоетики та деонтології проведено суцільне комплексне обстеження 1235 студентів. Застосовані методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний, клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний. В результаті проведеного дослідження виявлено, що з 1235 обстежених студентів у 317 осіб діагностовано НПР, що становило 25,67 %. В гендерному аспекті НПР виявлено у 97 (30,60 %) осіб чоловічої статі та 220 (69,40 %) осіб жіночої статі. Найбільшу схильність до розвитку НПР виявили у студентів спеціальностей «Педіатрія» та «Медична психологія» — 48,48 %, а найменшу — у студентів філософсько-теологічного факультету — 9,68 %. Найбільш схильними до розвитку НПР виявились студенти 1 та 5 курсів навчання. Отримані результати треба брати до уваги під час побудові системи профілактичних заходів та для своєчасного виявлення та лікування вищезгаданих розладів.
Ключовi слова непсихотичні психічні розлади, студенти, спеціальності навчання, невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Фальова О. Є., Заїка Є. В. Особистість та пізнавальні процеси студентів у ВНЗ: діагностика, розвиток, корекція : навч. посібник для ВНЗ. Краматорськ, 2005. 402 с.
2. Діагностичні критерії депресивних розладів на етапах надання медичної допомоги / Н. О. Марута, Т. В. Панько, В. Ю. Федченко [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 135. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/ Uvp_2017_25_1_135.
3. Моисеева О. Ю. Психодиагностика индивидуальных особенностей личности. Часть 2. Психодиагностика характера : учебно-методическое пособие. Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2007. 253 с. URL: http: //pedlib.ru/Books/5/0226/5_0226-1.shtml.
4. Чижкова М. Б. Структура личности студентов-первокурсников с разным уровнем адаптации к образовательной среде медицинского вуза // Интернет-журнал «Мир науки». 2017, Т. 5, № 3. URL: http: //mir-nauki.com/PDF/29PSMN317.pdf.
5. Осипчукова Е. В., Попова Н. В., Попова Е. В. Адаптация студентов в учреждениях высшего образования: факторный анализ // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2016. Т. 8. № 4. С. 66—74. DOI: 10.7442/2071-9620-2016-8-4-66-74.