ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 2 (103)Комплексна програма психокорекції психічних порушень у внутрішньо переміщених осіб
Назва статтi Комплексна програма психокорекції психічних порушень у внутрішньо переміщених осіб
Автори Марута Наталія Олександрівна
Каленська Галина Юріївна
Панько Тамара Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 2 (103) Сторінки 30-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616-036.66:314.72 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-6

 В статті подано результати скринінгу факторів психічної травматизації, рівня тривоги і депресії, психологічних особливостей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що звернулися за медичною допомогою. Визначено, що більша частина ВПО відрізнялись зниженням життєстійкості, низьким рівнем опірності стресам, актуалізацією неадаптивних копінг-стратегій, помірною вираженістю депресії та високими показниками тривоги, що можна розглядати як цілі психокорекційного втручання при порушеннях процесу адаптації у ВПО. Була розроблена програма психокорекції психічних порушень ВПО, яка становила поєднання тренінгів життєстійкості та ефективних копінг-стратегій. Наведено результати її апробації та доведено, що її застосування дає змогу суттєво знизити показники депресії і тривоги, підвищити показники життєстійкості, опірності стресам та сприяє актуалізації більш адаптивних копінг-стратегій.
Ключовi слова внутрішньо переміщені особи, адаптація, медична допомога, психокорекція, психічні порушення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Интерфакс Украина. Информационное агентство. 15.08.2018. Менее половины внутренне перемещенных лиц в Украине трудоустроены. URL: https://interfax.com.ua/news/ general/524809.html.
2. Константинов В. В. Стратегии социально-психологической адаптации мигрантов // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2018. № 2 (46). С. 294—304. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ strategii-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-migrantov.
3. Суслова Т. Ф. Адаптация мигрантов: понимание проблемы в контексте конструктивистского подхода // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 9 (51). Часть 3. С. 100—103. DOI: 10.18454/IRJ.2016.51.037.
4. Моросанова В. И, Нестерова А. А., Суслова Т. Ф. Факторы позитивной адаптации мигрантов: анализ теоретических подходов // Психологический журнал. 2015. Т. 36, № 5. С. 98—109. URL: http://naukarus.com/faktory-pozitivnoy-adaptatsii-migrantov-analiz-teoreticheskih-podhodov.
5. Психологічні фактори ризику виникнення психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Г. Ю. Каленська, В. Ю. Федченко [та ін.] // Львівський клінічний вісник / Lviv clinical bulletin. 2020, 1 (29): 21—28. DOI: https:// doi.org/10.25040/lkv2020.01.021.
6. Константинов В. В., Лапшина Т. В. Специфика проживания мигрантов и социально-психологические факторы субъективного благополучия представителей принимающего сообщества // Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 6. С. 67—70. https://cyberleninka.ru/ article/n/spetsifika-prozhivaniya-migrantov-i-sotsialno-psihologicheskie-faktory-subektivnogo-blagopoluchiya-predstaviteley-prinimayuschego.
7. Особливості психічного стану внутрішньо переміщених осіб (структура та вираженість психопатологічних порушень) / Марута Н. О., Явдак І. О., Колядко С. П. [та ін.] // Медична психологія. 2019. № 3. С. 40—44.
8. Набиуллина Р. Р., Тухтарова И. В. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция) : учебное пособие. Казань, 2003, С. 23—29.
9. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и ее последствия / под ред. Н. С. Хрусталева . СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2014. 372 с. URL: https://rucont.ru/efd/693318.
10. Рыбаковский Л. Л., Кожевникова Н. И., Савинков В. И. Межрайонные миграционные связи, их особенности и измерение // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Т. 15, № 3. С. 25—35. DOI: https://doi.org/10.24411/1999-9836- 2019-10070.
11. Кутько И. И., Панченко О. А., Линев А. Н. Посттравматическое стрессовое расстройство у перенесших вооруженный конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация // Український медичний часопис. 2016 — I/II. № 1 (111).
12. Робертс Б., Махашвілі Н., Джавахішвілі Д. Приховані наслідки конфлікту: Проблеми психічного здоров’я та доступ до послуг серед внутрішньо переміщених осіб в Україні / International Alert; ГІП-Тбілісі; Лондонська школа гігієни і тропічної медицини. 2017. 25 с.
13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты :. учебное пособие / Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 2001. 672 с.
14. Рассказова Е. И., Леонтьев Д. А. Жизнестойкость как составляющая личностного потенциала // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 2011. С. 178—209.
15. Hamilton M. A rating scale for depression // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1960. Vol. 23. P. 563—62. PMID 14399272.
16. Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol. 1959. Vol. 32. Р. 50—55.
17. Лупандин В. И. Математические методы в психологии : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009. 196 с.