ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Особливості порушень психічного здоров’я та механізми їх формування у внутрішньо переміщених осіб
Назва статтi Особливості порушень психічного здоров’я та механізми їх формування у внутрішньо переміщених осіб
Автори Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 45-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.44:314.72 Індекс ББК -
Анотацiя Було обстежено 213 внутрішньо переміщених осіб, які були поділені на три групи: 94 особи (44,13 %) із загальної кількості обстежених увійшли у І групу, в яких були відсутні будь-які прояви психічних розладів, 68 осіб (31,92 %), в яких були визначені окремі симптоми психіч- них порушень, становили ІІ групу та 51 особа (23,94 %), що увійшли в ІІІ групу, в яких було діагностовано психічні розлади та які отримали спеціалізовану психіатричну допомогу. В результаті дослідження було встановлено, що у ІІ групі структура психоемоційного стану обстежуваних характеризувалась наявністю окремих симптомів, що не досягали клінічної значущості, а в ІІІ групі переважали емоційні порушення тривожно-депресивного спектра та розлади, пов’язані з психогенними чинниками. Визначені особливості психічного стану внутрішньо переміщених осіб та доведено, що зниження адекватності використання копінг-стратегій негативно впливає на психічний стан внутрішньо переміщених осіб.
Ключовi слова внутрішньо переміщені особи, психічне здоров’я, механізми адаптації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Повідомлення Міністерства соціальної політики України, 12 серпня 2019 року. URL: https://www.msp.gov.ua/ news/17459.html.
2. Global Overview 2015: People Internally Displaced by Conflict and Violence. URL: http://www.internal-displacement. org/sites/default/files/ inline-files/20150506-global-overview- 2015-en.pdf.
3. Allansson M., Melander E., Themnér L. Organized violence, 1989—2016 // Journal of Peace Research. 2017; 54(4): 574—87. DOI: 10.1177/0022343317718773.
4. Morin N., Akhtar A., Barth J., Schnyder U. Psychiatric Disorders in Refugees and Internally Displaced Persons After Forced Displacement: A Systematic Review // Front Psychiatry. 2018 Sep 21; 9: 433. DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00433.
5. Acculturation and post-migration psychological symptoms among Iraqi refugees: A path analysis / LeMaster J. W., Broadbridge C. L., Lumley M. A. [et al.] // Am J Orthopsychiatry. 2018; 88(1): 38—47. DOI: 10.1037/ort0000240.
6. Вербицький Є. Ю., Євтушенко Ю. О. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості реактивної депресії в структурі непсихотичних психічних стрес-асоційованих розладів у вимушених переселенців із зони АТО // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2 (85). C. 16—19. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/.
7. Кржечковский А. Ю. Психические расстройства в экстремальных условиях и их медико-психологи чес кая коррекция // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. № 3. URL : http://www.mprj.ru/archiv_global/2011_3_8/ nomer/nomer04.php.
8. Юдина Т. И. О социологическом анализе миграционных процессов // Социологические исследования. 2002. № 10. С. 102—109.
9. Association of torture and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass conflict and displacement: A systematic review and meta-analysis / Z. Steel, T. Chey, D. Silove [et al.] // JAMA. 2009. No. 302 (5). P. 537—549. DOI: 10.1001/jama.2009.1132.
10. Miller K. E., Rasmussen A. War exposure, daily stressors, and mental health in conflict and post-conflict settings: Bridging the divide between trauma-focused and psychosocial frameworks // Social Science and Medicine. 2009. No. 70 (2010). P. 7—16. DOI: 10.1016/j.socscimed.2009.09.029.
11. Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., Черкасов П. А. Проблемы адаптации вынужденных мигрантов в России // Психологи о мигрантах и миграции в России: Информационно- аналитический бюллетень Российского общества Красного креста. 2000. № 1. С. 9—26.
12. Возможности этнопсихологии личности в решении проб лем вынужденной миграции / [Шлягина Е. И., Бардина П. В., Шайгерова Л. А., Щербакова А. Б.] / Этническая психология и общество. М., 1997. С. 340—346.
13. Асмолов А. Г. Как встроить мигранта в общество: кризис утраты смысла существования // Психологи о мигрантах и миграции в России: Информационно-аналитический бюллетень Российского общества Красного креста. 2001. № 2. С. 12—20.
14. Куликов Л. В. Руководство к методикам диагностики психических состояний, настроений и сферы чувств. Описание методик, инструкции по применению. СПб. : СПГУ, 2003.
15. Набиуллина Р. Р., Тухтарова И. В. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция) : учебное пособие. Казань, 2003. С. 23—29.