ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Критерії та особливості діагностики психопатологічних станів у внутрішньо переміщених осіб
Назва статтi Критерії та особливості діагностики психопатологічних станів у внутрішньо переміщених осіб
Автори Семікіна Олена Євгенівна
Федченко Вікторія Юріївна
Марута Оксана Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 68-70
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.44:314.72 Індекс ББК -
Анотацiя Проблема внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні є однією з актуальніших проблем теперішнього часу. Переміщення стає чинником ризику розвитку порушень психічного здоров’я внаслідок дезадаптації. Якісна та своєчасна діагностика є неодмінною перед умовою ефективної допомоги ВПО. Мета дослідження — аналіз психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб. Об’єкт дослідження — психічне здоров’я внутрішньо переміщених осіб. Було обстежено 155 внутрішньо переміщених осіб, з яких 86 (55,48 %) осіб раніше проживали в м. Донецьку і Донецькій області та 69 (44,52 %) осіб — в м. Луганську та Луганській області. На момент об- стеження 114 (73,55 %) проживали в Харкові та Харківській області, 15 (9,68 %) — в Донецькій області, 26 (16,77 %) — в Луганській області. В процесі обстеження хворих були встановлені розбіжності між діагнозами, з якими хворі були направлені на консультацію, та діагнозами, що були встановлені під час обстеження на спеціалізованому етапі медичної допомоги. Для поліпшення своєчасної діагностики психопатологічних станів на етапі первинної ланки надання медичної допомоги визначені основні психопатологічні порушення, на які треба звертати увагу під час обстеження хворих.
Ключовi слова внутрішньо переміщені особи, психічне здоров'я, діагностика розладів адаптації, емоційний стан
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Zimmerman C., Kiss L., Hossain M. Migration and health: a framework for 21st century policy-making // Plops medicine. 2011. No 8 (5). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001034.
2. Assessing mental health and psychosocial needs and resources: Toolkit for humanitarian settings / World Health Organization (WHO) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Geneva : WHO, 2012. 84 p. URL: https://www. who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/.
3. Волошин П. В., Марута Н. А. Стратегия охраны психи чес- кого здоровья населения Украины: современные возможности и препятствия // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11.
4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Редакція від 27.03.2018. URL: https:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18.
5. Mental health action plan 2013—2020 / World Health Organization. WHO, 2013. 48 p.
6. Робертс Б., Махашвілі Н., Джавахішвілі Д. Приховані наслідки конфлікту: Проблеми психічного здоров’я та доступ до послуг серед внутрішньо переміщених осіб в Україні / International Alert ; ГІП-Тбілісі ; Лондонська школа гігієни і тропічної медицини, 2017. 25 с.
7. Матяш М. Н., Худенко Л. І. Соціально-стресові розлади у структурі українського синдрому // Український медичний часопис. 2016. № 3 (113). С. 118— 121.
8. Надрага В. Проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення в контексті концепції «суспільства ризику» // Український соціум. 2015. № 1 (52). С. 134—141.
9. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад» : Наказ Міністерства охорони здоров’я України, 23.02.2016 № 121. 57 с. URL: http:// mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_121_PTSR/2016_121_ YKPMD_PTSR.pdf.