ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Аналіз поширеності міастенії в Україні залежно від території та місця проживання
Назва статтi Аналіз поширеності міастенії в Україні залежно від території та місця проживання
Автори Кальбус Олександр Іванович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 16-20
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.74-009.17-036.2 Індекс ББК -
Анотацiя Метою роботи було вивчення показників поширеності міастенії серед дорослого населення в окремих регіонах України з урахуванням типу поселення та місця проживання. У дослідженні використовували біостатистичний, медико-статистичний та епідеміологічний методи. Дослідження поширеності міастенії в Україні проводили на вибірковій сукупності, що охоплювала десять областей України. Загалом досліджено 757 випадків міастенії, серед них 465 (61,43 %) у міських мешканців, 292 (38,57 %) — у сільських жителів. Середньорічна поширеність міастенії становила 5,16 (95 % ДІ — 4,79—5,53) на 100 тисяч населення. Аналіз поширеності міастенії в кожному регіоні показав, що цей показник у сільських мешканців статистично вірогідно перевищує поширеність міастенії серед містян у Вінницькій, Запорізькій і Кіровоградській областях зі статистично значущими різницями (p < 0,05); у Волинській, Івано-Франківській, Миколаївській та Чернівецькій областях — без статистично значущих різниць (p > 0,05). Найбільший рівень поширеності міастенії у сільських мешканців порівняно з міськими поселенцями був у Вінницькій області — перевищення в 5,63 раза (p < 0,001). Суттєво пере- вищував середньоміську поширеність міастенії показник у Дніпропетровській (+39,14 %; p = 0,001) та Полтавській областях (+35,87 %; p = 0,048), він був суттєво нижчим у Вінницькій (–75,07 %; p < 0,001), Во лин ській (–51,49 %; p < 0,001), Івано-Франківській (–42,58 %; p = 0,004) та Чернівецькій (–37,35 %; p = 0,046) областях. Відносні шанси сільських жителів мати міастенію вірогідно вищі порівняно з міськими мешканцями. Загалом, за аналізом загальної за- хворюваності залежно від місця проживання доведено, що проживання у сільській місцевості є асоційованим із наявністю міастенії.
Ключовi слова міастенія, епідеміологія, поширеність, захворюваність, міські жителі, сільські жителі, місце проживання, тип поселення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Кальбус О. І. Імунологічні маркери розвитку міастенії // Укр. мед. часопис. 2019. № 2 (130). Т. 2. С. 24—26. DOI: doi.org/10.32471/umj.1680-3051.130.140164.
2. Санадзе А. Г. Миастения и миастени чес кие синдромы : руководство. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 256 с.
3. Andersen J. B., Heldal A. T., Engeland A., Gilhus N. E. Myasthe nia gravis epidemiology in a national cohort. Combining multiple disease registries // Acta Neurol. Scandinav. 2014. Vol. 198. P. 26—31. DOI: 10.1111/ane.12233.
4. Clinical features and impact of myasthenia gravis disease in Australian patients / Blum S., Lee D., Gillis D. [et al.] // J. Clin. Neurosci. 2015. Vol. 22(7). P. 1164—1169. DOI: 10.1016/j.jocn.2015.01.022.
5. Epidemiology of myasthenia gravis in Ontario, Canada / Breiner A., Widdifi eld J., Katzberg H. D. [et al.] // Neuromusc. Dis. 2016. Vol. 26(1). P. 41—46. DOI: 10.1016/j.nmd.2015.10.009.
6. Canadian administrative health data can identify patients with myasthenia gravis / Breiner A., Young J., Green D. [et al.] // Neuroepidemiol. 2015. Vol. 44. P. 108—113. DOI: 10.1159/000375463.
7. Біостатистика / за ред. В. Ф. Москаленка В. Ф. К. : Книга плюс, 2009. 184 с.
8. Эпидемиологические методы изучения неинфекционных заболеваний : учеб. пособие для студ. высших мед. учеб. заведений ІІІ—ІV уровней аккредитации и врачей : пер. с укр. / Лехан В. Н., Вороненко Ю. В., Максименко О. П. [и др.]. Киев : Сфера, 2005. 204 с.
9. Применение методов статисти чес кого анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения / под ред. В. З. Кучеренко. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. 192 с.
10. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2015 року : стат. зб. К. : Державна служба статистики України, 2015. 348 с.
11. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/ results/general/sex_region/. 12. Паніотто В. І., Максименко В. С., Харченко Н. М. Статистичний аналіз соціологічних даних. К. : Києво-Могилянська академія, 2004. 270 с.