ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Особливос ті сполучнотканинного обміну у дітей із закритою черепно-мозковою травмою
Назва статтi Особливос ті сполучнотканинного обміну у дітей із закритою черепно-мозковою травмою
Автори Петренко Вікторія Миколаївна
З рубрики Матеріали Науково-практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей», 19—20 вересня, м. Харків
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 88-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК [616.714/.716:616.831]-001-018.2-053.2-078:57.088.6 Індекс ББК -
Анотацiя В цієї роботі, з метою діагностики порушення обміну сполучної тканини, проаналізовано результати лабораторних досліджень крові та сечі за біохімічними показниками у хворих із закритою черепно-мозковою травмою (ЗЧМТ) з різним ступенем важкості та встановлено їх клініко-діагностичне значення. Було обстежено 100 дітей, які перенесли закриту черепно-мозкову травму, серед них — 79 хлопчиків (79 %) і 21 дівчинка (21 %), віком від 3 до 17 років. Розподіл дітей на групи проводили за клінічними формами черепно-мозкової травми: I група — закрита черепно-мозкова травма, струс головно- го мозку — 50 дітей (50 %), середній вік — (14,6 ± 2,5) років; II група — за- крита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку середнього ступеня тяжкості — 20 дітей (20 %), середній вік — (13,5 ± 4,5) років; III група — за- крита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку важкого ступеня — 30 дітей (30 %), середній вік — (14,5 ± 3,5) років. У сироватці крові хворих було визначено хондроїтинсульфати — за ме- тодом М. Németh-Csóka у модифі кації Л. І. Слуцького, фракції глікозаміногліканів (ГАГ). В сечі було визначено вміст оксипроліну — за реакцією з хлораміном-Б, уронових кислот — за реакцією з карбазолом. При легкій ЗЧМТ (струсі головного мозку) показники біохімічного дослідження крові та сечі залишались в межах норми, тоді як зі зростанням тяжкості травми спостерігалось збільшення хондроїтинсульфату та зниження рівня загального ГАГ, його II і III фрак- цій, та збільшення оксипроліну в сечі, що свідчить про порушення обміну сполучної тканини, що може бути підґрунтям для несприят ливого перебігу закритої черепно-мозкової травми у дітей в період реабілітації. Виявлення змін з боку обміну сполучної тканини дозволяє додатково прогнозувати перебіг захворювання в період реабілітації та можливості відновлення у дітей після ЗЧМТ.
Ключовi слова діти, черепно-мозкова травма, дисплазія сполучної тканини, глікозаміноглікани, оксипролін
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Epidemiology of Global Pediatric Traumatic Brain Injury: Qualitative Review / Dewan M. C., Mummareddy N., Wellons J. C., Bonfield C. M. // World Neurosurg. 2016 Jul; 91: 497—509.e1. DOI: 10.1016/j.wneu.2016.03.045.
2. Эпидемиология инвалидности вследствие черепно- мозговых травм в Украине / Н. К. Хобзей, Е. К. Педаченко, В. А. Голик [и др.] // Україна. Здоров’я нації. 2011. № 3. С. 30—34. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2011_3_7.
3. Школьник В. М., Фесенко Г. Д. Прогнозування ризику пролонгації інвалідності у віддаленому періоді черепно- мозкової травми // Международный медицинский журнал. 2017. Т. 17, № 2 С. 86—88. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/123456789/133039.
4. Hussain E. Traumatic Brain Injury in the Pediatric Intensive Care Unit // Pediatric Annals. 2018; 47(7): e274—e279. DOI: 10.3928/19382359-20180619-01.
5. Рекомендации по лечению детей с черепно-мозговой травмой / Семёнова Ж. Б., Мельникова А. В., Саввина И. А. [и др.] // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2016. Т. VI, № 2 С. 112—127.
6. Евтушенко С. К., Лисовский Е. В., Евтушенко О. С. Дисплазия соединительной ткани в неврологии и педиатрии. Донецк : Заславский издательский дом, 2009. 372 с.
7. Neuroimaging Findings in Pediatric Genetic Skeletal Disorders: A Review / [Wagner M. W., Poretti A., Benson J. E., Huisman T. A.] // J Neuroimaging. 2017 Mar; 27(2): 162—209. DOI: 10.1111/gon.12413.
8. Омельяненко Н. П., Слуцкий Л. И. Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия). Т. 1. М. : Известия, 2009. 380 с.
9. Омельяненко Н. П., Слуцкий Л. И. Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия). Т. 2. М. : Известия, 2010. 600 с.
10. Мухлынина Е. А. Реакция волокнистой соединительной ткани при действии на организм экстремальных факторов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.03.01 — Физиология. Екатеринбург, 2013. 24 с.
11. Морозенко Д. В., Леонтьєва Ф. С. Методи дослідження маркерів метаболізму сполучної тканини у клінічній та екс- периментальній медицини // Молодий вчений. 2016. № 2 (29). С. 168—172.
12. Гланц С. Медико-биологическая статистика / пер. с англ. М. : Практика, 1998. 459 с.