ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Структура психопатологічних проявів у внутрішньо переміщених осіб
Назва статтi Структура психопатологічних проявів у внутрішньо переміщених осіб
Автори Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 33-
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:314.72-06»364» Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення спектра психопатології у внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які звернулися за допомогою, були обстежені 68 ВПО з трьома категоріями захворювань: органічні психічні розлади (F06.3, F06.4); афективні розлади (F32.1, F33.1, F34.0); невротичні розлади (F40 — F48). Встановлено, що серед обстежених ВПО переважають особи молодого, працездатного віку (від 40 до 49 років — 41,18 %, від 30 до 39 років — 23,52 % та від 18 до 29 — 20,59 %); з наявністю у них чималих нерозв'язаних проблем сфері працевлаштування (52,94 % обстежених не працювали). Клінічна картина захворювання, незалежно від розладу, характеризувалася поліморфізмом симптоматики та включала порушення емоційного спектра, вегетативно- соматичні та когнітивні порушення. В структурі психопатологічних проявів при всіх психічних розладах спостерігались окремі симптоми посттравматичного стресового розладу у вигляді нав'язливих тривожних спогадів минулих подій, страху, що ситуація з військовими діями повториться, сновидіннями, що супроводжуються картинами пережитих подій. Особистісні особливості проявлялися у вигляді пасивності, інертності, емоційної лабільності, зниження задоволеності життям та неадекватності самооцінки. Все вище встановлене треба брати до уваги під час постановлення діагнозу, виявлення специфічних мішеней при розробленні терапевтичних та реабілітаційних заходів.
Ключовi слова внутрішньо переміщені особи, психічні розлади, особистісні особливості, діагностика та лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Berry J. W. Immigration, acculturation and adaptation // Applied Psychology: An international review. 1997. Vol. 46 (1). P. 5—34.
2. Робертс Б., Махашвили Н., Джавахишвили Д. Скрытые последствия конфликта. Проблемы психического здоровья внутренне перемещённых лиц и доступность психологической помощи в Украине. 2017. С. 31.
3. Юдина Т. И. О социологическом анализе миграционных процессов // Социологические исследования. 2002. № 10. С. 102—109.
4. Тищенко Н. І., Піроцький Б. Ю. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення // Молодий вчений. 2014. № 10 (13). С. 124—125.
5. Отчет об оценке потребностей целевых групп социаль- ных программ, осуществляемых общественной организацией «Союз Самаритян Украины. Киевское Объединение». 7 октября 2017 года. 24 с. URL: http://www.ssu.kiev.ua/.
6. Карпова Н. Л. Основы личностно-направленной лого- психотерапии. М. : Флинта, 1997. 160 с. 7. Посохова С. Т. Личностная регуляция адаптации в изменяющейся социальной среде // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 5 / под ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 111—120.
8. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика // Психологический журнал. 2005. Т. 6, № 6. С. 107—115.
9. Бассин Ф. В., Бурлакова Г. Н., Волков В. Н. Проблема психологической защиты / Там же. 1988. Т. 9. № 9. С. 78—86.
10. Ощепкова В. С. Особенности социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов из Украины / Гуманитарные научные исследования. 2017. № 12. С. 23—33.
11. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Редакція від 21.02.2016.
12. Assessing mental health and psychosocial needs and resources: Toolkit for humanitarian settings / World Health Organization (WHO) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Geneva: WHO, 2012. 82 с.
13. Association of torture and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass confl ict and displacement: A systematic review and meta-analysis / Z. Steel, T. Chey, D. Silove [et al.] // JAMA. 2009. No. 302(5). P. 537—549.