ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Психотерапія та психокорекція розладів адаптації у учасників бойових дій на санаторно-курортному етапі
Назва статтi Психотерапія та психокорекція розладів адаптації у учасників бойових дій на санаторно-курортному етапі
Автори Вязьмітінова Світлана Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 28-30
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89+615.851.6+159.9 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглянуті питання визначення етіології, патоґенеза, первинної діагностики розладів адаптації (РА) у демобілізованих учасників бойових дій, які перебували на реабілітації в санаторно-курортних умовах. Увага надана ефективності медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій з розладами психологічної адаптації в умовах санаторію, при використанні таких методів психотерапії: індивідуальної, (когнітивно- біхевіоральної), групової психотерапії, а також метода аутотренінгу. Показано ступінь розвитку розладів психіки у військовослужбовців в умовах бойових обставин. Виокремлено основні психопатологічні прояви у хворих на РА. Надані результати вивчення патогенних ситуаційних чинників і преморбідних особливостей особистості, що сприяють порушенням адаптації.
Ключовi слова розлади адаптації (РА), демобілізовані учасники бойових дій, медико-психологічна реабілітація, санаторні заклади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Медична допомога учасникам бойових дій : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. М. Хвисюка, проф. В. Г. Марченко, проф. Б. В. Михай лова. Х. : ХМАПО, 2016. 220 с.
2. Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції в закладах охорони здоров’я (методичні рекомендації) / Б. В. Михай лов, С. І. Лупей-Ткач, О. М. Зінченко [та ін.]. К., 2018. 32 с.
3. Медико-психологічна реабілітація поліцейських, військо- вослужбовців Національної гвардії України, які приймали участь в антитерористичній операції (клінічна настанова) / Михай лов Б. В., Гічун В. С., Михайлік О. П. [та ін.]. Вид. 3-е, перероб. і допов. К. : МВС України; МОЗ України, 2018. 55 с.
4. Медико-психологічний супровід осіб з гострими розладами пси- хіки і поведінки психогенного походження (методичні рекомендації) / [Б. В. Михайлов, О. М. Зінченко, Б. С. Федак, І. М. Сарвір]. Х., 2014. 23 с.
5. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно-курортних умовах (клінічна настанова) / Михайлов Б. В., Семі- копна Т. В., Лупей-Ткач С. І. [та ін.] ; за заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. Харків ; Київ : ВАФК, 2018. 127 с.
6. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно- курортній мережі. Клінічна настанова / Михайлов Б. В., Сердюк О. І., Семікопна Т. В. [та ін.] ; за заг. ред. проф. Б. В. Михай лова. Х. : ТОВ «Планета-принт», 2017. 56 с.