ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Менеджмент шизофренії та біполярного розладу в педіатричній практиці
Назва статтi Менеджмент шизофренії та біполярного розладу в педіатричній практиці
Автори Марценковський Ігор Анатолійович
Марценковська Інна Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 38-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:616.89-057-071-08 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені особливості діагностики та лікування шизофренії та біполярного розладу з ранньої маніфестацією в підлітковому віці. Менеджмент розладів включає комплексне застосування фармакологічних, психологічних методів лікування і спеціальних форм соціаль- ної допомоги. Терапевтична програма повинна включати психоосвіту дитини та її батьків, мобілізацію сімейної підтримки. У статті обговорюється ефективність застосування атипових антипсихотиків (рисперидону, арипіпразолу, оланзапину) і стабілізаторів настрою (вальпроатів, літію, ламотригіну, карбамазепіну) на ґрунті рекомендацій Управління з конт ро лю за харчовими продуктами та лікарськими засобами (FDA) США, Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) й Експертного центру МОЗ України. Обговорюються результати власних контрольованих досліджень ефективності та безпеки застосування оланзапіну. У відділі психічних розладів дітей і підлітків ДУ «Інститут психіатрії МОЗ України» з 2010 року були зареєстровані 22 випадки застосування у підлітків віком 13—17 років, хворих на розлади спектра шизофренії оланзапину (Золафрену®). Період конт ро льованого приймання Золафрену в дозі 5—20 мг на добу складав від 44 до 70 тижнів. За результатами дослідження були виокремлені клінічні ситуації в педіатричній практиці, при яких особливості профілю дії оланзапіну продемонстрували його більшу, порівняно з рисперидоном і конвенційними анти- психотиками, ефективність. Метою іншого контрольованого дослідження, проведеного у відділі психічних розладів ДУ «Інститут психіатрії МОЗ України» в 2015—2018 роках, було оцінення ефективності оланзапіну (Золафрену®) в дозі 5—20 мг на добу у підлітків з вперше діагностованими гострими маніакальними/змішаними епізодами біполярного афективного розладу (БАР). Під спостереженням перебували 9 підлітків у віці від 14 до 18 років. Золафрен® в дозі 5—20 мг на добу виявився ефективним лікарським засобом під час лікування гострих маніакальних і змішаних афективних епізодів при БАР у підлітків і був прийнятною альтернативою лікуванню конвенційними антипсихотиками і рисперидоном. У пацієнтів, які отримували терапію оланзапіном, спостерігалися різні побічні ефекти, середня кількість побічних ефектів, що припадають на одного хворого, становила 2,86, найбільш частим побічним ефектом було збільшення маси тіла.
Ключовi слова шизофренія, біполярні розлади, антипсихотичні лікарські засоби, педіатрична практика, діти і підлітки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Schulz S. C., Goerke D. Schizophrenia in children and adolescents. The Medical Basis of Psychiatry / Fatemi S., Clayton P. (Eds.). New York : Springer, 2016. P. 447—456. URL: https://doi. org/10.1007/978-1-4939-2528-5_22. 2. Manning J. S. Tools to improve differential diagnosis of bipolar disorder in primary care // Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry. 2010. Vol. 12 (Suppl 1). P. 17—22. DOI: 10.4088/PCC.9064su1c.03. 3. McClellan, J., Kowatch R., Findling R. L. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2007. Vol. 46. Suppl 1. P. 107—125. DOI: 10.1097/01.chi.0000242240.69678.c4. 4. Мосолов С. Н., Костюкова Е. Г., Ушкалова А. В. Проблемы диагностики и терапии биполярной депрессии: от доказатель- ных научных исследований к клини чес ким рекомендациям // Биологи чес кие методы терапии психи чес ких рас ст ройств (доказательная медицина — клини чес кой практике) / под ред. проф. С. Н. Мосолова. М., 2012. С. 529—553. 5. Lee S., Matejkowski J. Associations between comorbid health conditions and the use of mental health services among adults with bipolar disorder // Social Work in Health Care. 2016. Vol. 55. Issue 1. P. 28—40. URL: https://doi.org/10.1080/009813 89.2015.1107016. 6. Burden of general medical conditions among individuals with bipolar disorder / Kilbourne A. M., Cornelius J. R., Han X. [et al.] // Bipolar disorders. 2004. Vol. 6. No. 5. P. 368—373. DOI: 10.1111/j.1399-5618.2004.00138.x. 7. The presentation, recognition and management of bipolar depression in primary care / Cerimele J. M., Chwastiak L. A., Chan Y. F. [et al.] // Journal of general internal medicine. 2013. Vol. 28. No. 12. P. 1648—1656. DOI: 10.1007/s11606-013-2545-7. 8. Clinical characteristics and predictors of outcome of schizophrenia- spectrum psychosis in children and adolescents:Fink-Jensen A. [et al.] // Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2016. Vol. 26. No. 5. P. 410—427. DOI: 10.1089/cap.2015.0097. 9. Laakso L. J. Motivational interviewing: Addressing ambivalence to improve medication adherence in patients with bipolar disorder // Issues in mental health nursing. 2012. Vol. 33. No. 1. P. 8—14. DOI: 10.3109/01612840.2011.618238. 10. Motivational interviewing to increase cognitive rehabilitation adherence in schizophrenia / Fiszdon J. M., Kurtz M. M., Choi J. [et al.] // Schizophrenia bulletin. 2016. Vol. 42. No. 2. P. 327—334. DOI: 10.1093/schbul/sbv143. 11. Incidence of adverse events in antipsychotic-naïve children and adolescents treated with antipsychotic drugs: a French multicentre naturalistic study protocol (ETAPE) / Menard M. L., Thümmler S., Giannitelli M. // BMJ Open. 2016. Vol. 6. Issue 4. P. e011020. doi: 10.1136/bmjopen-2015-011020. 12. Acute antipsychotic treatment of children and adolescents with schizophrenia-spectrum disorders: a systematic review and network meta-analysis / Pagsberg A. K., Tarp S., Glintborg D. [et al.] // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2017. Vol. 56. 56, Issue 3. P. 191—202. DOI: 10.1016/j.jaac.2016.12.013. 13. Geddes J., Freemantle N., Harrison P., Bebbington P. Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia: systematic overview and meta-regression analysis // BMJ. 2000. Vol. 321 (7273). P. 1371—1376. PMID: 11099280. 14. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis / Leucht S., Corves C., Arbter D. [et al.] // The Lancet. 2009. Vol. 373 (9657). P. 31—41. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61764-X. 15. Pearsall R., Glick I. D., Pickar D. A new algorithm for testing schizophrenia // Psychopharmacology bulletin. 1998. Vol. 34. No. 3. P. 349—353. 16. Comparative effectiveness of second-generation antipsychotics and haloperidol in acute schizophrenia / McCue R. E., Waheed R., Urcuyo L. [et al.] // The British Journal of Psychiatry. 2006. Vol. 189. Issue 5. P. 433—440. DOI: 10.1192/ bjp.bp.105.019307. 17. Davis J. M., Chen N., Glick I. D. A meta-analysis of the efficacy of second-generation antipsychotics // Archives of General Psychiatry. 2003. Vol. 60. No. 6. P. 553—564. URL: https://psycnet. apa.org/doi/10.1001/archpsyc.60.6.553. 18. Shoja Shafti S., Gilanipoor M. A comparative study between olanzapine and risperidone in the management of schizophrenia // Schizophrenia research and treatment. 2014. Vol. 2014, Article ID 307202, 5 pages. DOI: 10.1155/2014/307202. 19. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia / Lieberman J. A., Stroup T. S., McEvoy J. P. [et al.] // New England Journal of Medicine. 2005. Vol. 353. No. 12. P. 1209—1223. DOI: 10.1056/NEJMoa051688. 20. Antipsychotic monotherapy and polypharmacy in the naturalistic treatment of schizophrenia with atypical antipsychotics / Faries D., Ascher-Svanum H., Zhu B. [et al.] // BMC Psychiatry. 2005. Vol. 27. No. 5. P. 26. DOI: 10.1186/1471-244X-5-26. 21. Bipolar depression: overview and commentary / Baldessarini R. J., Vieta E., Calabrese J. R. [et al.] // Harvard Review of Psychiatry. 2010. Vol. 18. No. 3. P. 143—157. DOI: 10.3109/10673221003747955. 22. ECNP consensus meeting. Bipolar depression. Nice, March 2007 / Goodwin G. M., Anderson I., Arango C. [et al.] // European Neuropsychopharmacology. 2008. Vol. 18. No. 7. P. 535—549. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2008.03.003. 23. Berk M., Dodd S. Efficacy of atypical antipsychotics in bipolar disorder // Drugs. 2005. Vol. 65. No. 2. P. 257—269. DOI: 10.2165/00003495-200565020-00006. 24. Tohen M. Treatment Guidelines in Bipolar Disorders and the Importance of Proper Clinical Trial Design // International Journal of Neuropsychopharmacology. 2017. Vol. 20. Issue 2. P. 95—97. DOI: 10.1093/ijnp/pyx002. 25. Effect size of lithium, divalproex sodium, and carbamazepine in children and adolescents with bipolar disorder / Kowatch R. A., Suppes T., Carmody T. J., Bucci J. P. [et al.] // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2000. Vol. 39. No. 6. P. 713—720. DOI: 10.1097/00004583- 200006000-00009. 26. Dosing strategies for lithium monotherapy in children and adolescents with bipolar I disorder / Findling R. L., Kafantaris V., Pavuluri M. [et al.] // Journal of child and adolescent psychopharmacology. 2011. Vol. 21. No. 3. P. 195—205. DOI: 10.1089/ cap.2010.0084. 27. Schmitz B. Effects of antiepileptic drugs on mood and behavior // Epilepsia. 2006. Vol. 47. Suppl 2. P. 28—33. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2006.00684.x. 28. Valproate v. lithium in the treatment of bipolar disorder in clinical practice: observational nationwide register-based cohort study / Kessing L. V., Hellmund G., Geddes J. R. [et al.] // The British Journal of Psychiatry. 2011. Vol. 199. No. 1. P. 57—63. DOI: 10.1192/bjp.bp.110.084822. 29. Tatum W. O. Use of antiepileptic drugs in pregnancy // Expert review of neurotherapeutics. 2006. Vol. 6. Issue 7. P. 1077— 1086. DOI: 10.1586/14737175.6.7.1077. 30. Metabolic and endocrine adverse effects of second-generation antipsychotics in children and adolescents: a systematic review of randomized, placebo controlled trials and guidelines for clinical practice / De Hert M., Dobbelaere M., Sheridan E. M. [et al.] // European Psychiatry. 2011. Vol. 26. No. 3. P. 144—158. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2010.09.011. 31. McIntyre R. S., Jerrell J. M. Metabolic and cardiovascular adverse events associated with antipsychotic treatment in children and adolescents // Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 2008. Vol. 162. No. 10. P. 929—935. DOI: 10.1001/ archpedi.162.10.929.