ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Залежність клінічної картини гострих психотичних станів в стані відміни алкоголю від форми зловживання алкоголем
Назва статтi Залежність клінічної картини гострих психотичних станів в стані відміни алкоголю від форми зловживання алкоголем
Автори Кузьмінов Валерій Никифорович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 92-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.892+616.89-02:615.212-079.4-08 Індекс ББК -
Анотацiя Було обстежено 210 хворих з гострим психотичним розладом в стані відміни алкоголю. Хворі були поділені на дві групи залежно від форми зловживання алкоголем: 1) періодична (запійна), 2) постійна. Для алкогольної залежності з запійною формою зловживання алкоголем було харак- терно наявність більш одної спонтанної або соціально зумовленої ремісії (більш одного місяця тверезості) протягом року, істотно коротший період тяжкої алкоголізації до розвитку психотичного розладу, менший термін контрольованого вживання алкоголю. Навпаки, у пацієнтів з постійною формою вживання спиртних напоїв в деяких випадках аж до розвитку психотичного епізоду пацієнти могли самостійно припинити приймати спиртне. Психотичні розлади частіше спостерігалися у хворих із запійною формою зловживання спиртними на- поями. Провокаційний фактор розвитку психотичного розладу (наявність соматоневрологічного захворювання) був більш значущим в групі хворих з постійною формою зловживання алкоголем. При запійній формі зловживання алкоголем в структурі стану відміни алкоголю з делірієм виявлено більш виражені вегетативні ознаки стану відміни алкоголю (тахікардія, артеріальна гіпертензія, гіпергідроз). Також у цих пацієнтів були більш виражені афективні порушені (передусім — тривога) та психомоторне збудження. Продуктивна психотична симптоматика (маячня, галюцинації) мала більш значущий вплив на поведінку хворих при запійній формі зловживання алкоголем. У хворих з постійною формою зловживання алкоголем частіше зорові галюцинації поєднувалися з тактильними галюцинаціями. В цієї групі частіше відбувалася пролонгація психотичного розладу на тлі загострення соматоневрологічних захворювань.
Ключовi слова синдром алкогольної залежності, форма зловживання алкоголем, стан відміни алкоголю, гост- рий психотичний розлад
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Минко А. И. Алкоголизм — междисциплинарная проблема (выявление, лечение, профилактика) // Український вісник психоневрології. 2001. Т. 9, вип. 4 (29). С. 6—7.
2. Bienvenu O. J., Davydow D. S., Kendler K. S. Psychiatric diseases versus behavioral disorders and degree of genetic influen ce // Psychol. Med. 2011. Jan. 41(1). P. 33—40. DOI: 10.1017/S003329171000084X.
3. Genetic heterogeneity and the classification of alcoholism / Cloninger C. R., Sigvardsson S., Gilligan S. B. // Adv. Alcohol Subst. Abuse. 1988. № 7 (3—4). P. 3—16. DOI: 10.1300/J251v07n03_02.
4. Diagnosis of Chronic Alcoholism — Classificatory Problems / Lesch O. M., Kefer J., Lentner S. [et al.] // Psychopathology. 1990. Vol. 23(2). Р. 88—96. DOI: 10.1159/000284644.
5. Кибитов А. О., Шувалов С. А. Генетические факторы риска развития острых алкогольных психозов и судорожных припадков // Вопросы наркологии. 2012. № 2. С. 107.
6. Двирский A. A. О роли генетических факторов в проявлении алкогольного делирия // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1999. Т. 99, № 10. С. 48—50.
7. Lesch, O. M. Towards standardization for the methodology in treatment research of alcohol abuse and alcoholism // Clinical Neuropharmacology. 1992. Vol. 15 Suppl 1 Pt A: P. 307A—308A. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1498851.
8. Проблема коморбидности и современные формы алкогольной болезни (клинико-патогенетический аспект) / Т. В. Чернобровкина, А. Ф. Артемчук, И. К. Сосин, И. А. Никифоров // Наркология. 2006. № 12. С. 47—74.
9. Минко А. И., Линский И. В. Наркология. Новейший справочник. 2-е изд., испр. и дополн. М. : Изд-во Эксмо, 2004. 736 с. 10. Морозов Г. В. Алкоголизм. М. : Медицина, 1983. 432 с.
11. Мішиєв В. Д., Сосін І. К., Овчаренко О. А., Єршова О. А. Наркологія: актуальні питання. Л. : Медицина світу. 2010. 280 с.
12. Шувалов С. А., Кибитов А. О. Суточная толерантность к алкоголю у больных алкоголизмом как фактор риска возникновения острых алкогольных психозов и судорожных припадков // Неврологический вестник (Журнал им. В. М. Бехтерева). 2013. T. XLV, № 1. С. 67—76.
13. Альтшулер В. Б., Корольков А. И., Кравченко С. Л. Объём потребляемого алкоголя как одна из базовых характеристик больных алкоголизмом: психофизиологические и психопатологические корреляции // Вопросы наркологии. 2011. № 4. С. 3—10.
14. Гофман А. Г., Орлова М. А., Меликсетян A. C. Алкогольные психозы: клиника, классификация // Социальная и клиническая психиатрия. 2010. № 1. С. 5—12.
15. Пятницкая И. Н. Наркомании. М. : Медицина, 1994. 541 с.