ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Стан сексуального здоров’я, типологія родинних стосунків та функціонування сім’ї у комбатантів
Назва статтi Стан сексуального здоров’я, типологія родинних стосунків та функціонування сім’ї у комбатантів
Автори Росінський Гліб Сергійович
З рубрики ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 74-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:616.891:173.7+173.6 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — вивчити стан сексуального здоров’я, тип родинних стосунків та сімейне функціонування комбатантів для виявлення можливих ресурсних джерел збереження гармо- нійної сімейної взаємодії та мішеней подальшої психокорекційної роботи. Протягом 2015—2017 рр. було комплексно обстежено 100 демобілізованих військовослужбовців, що брали участь у бойових діях, та їхніх дружин. Дослідження проводили за допомогою клініко-психопатологічного і психодіагностичного методів. За критерієм успішності подружніх стосунків обстежені родини були поділені на дві групи. Основну групу склали 72 подружніх пари з порушенням здоров’я родини, групу порівняння — 28 успішних сімейних пар. Встановлено, що в родинах комбатантів зі значною подружньою незадоволеністю (29,0 %) спостерігається виражене порушення сексуальної реалізації, деструктивний тип сімейних відносин та патологічна конгруентність вираженого невиконання подружжями більшої частини сімейних функцій. Сім’ї комбатантів з відносною подружньою незадоволеністю (43,0 %) відрізнялися відносним порушенням сексуального здоров’я, відносно деструктивним типом родини та дисконгруентної оцінкою часткового невиконання родинних функцій. Для сімей комбатантів, задоволених подружніми стосунками (28,0 %), не були характерними порушення сексуальності, їм виявився притаманним конструктивний тип родинних стосунків та конгруентне успішне виконання більшої частини функцій сім’ї. Отримані дані покладені нами в основу розроблення комплексу заходів психокорекції і психологічної підтримки здоров’я сім’ї комбатантів
Ключовi слова здоров’я сім’ї, комбатанти, сексуальне здоров’я, функціонування родини
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Peraica T., Vidović A., Kovačić-Petrović Z., Kozarić-Kovačić D. Quality of life of Croatian veterans’ wives and veterans with posttraumatic stress disorder // Health Qual Life Outcomes. 2014. Vol. 12. P. 136. DOI: 10.1186/s12955-014-0136-x.
2. Caregiver burden and burnout in partners of war veterans with post-traumatic stress disorder / Klarić M., Francisković T., Pernar M. [et al.] // Coll Antropol. 2010 Mar; 34 Suppl 1. P. 15—21. PMID: 20402290.
3. Маркова М. В., Росінський Г. С. Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 78—82.
4. Война пришла в семью: Почему разведенные бойцы и брошенные жены обвиняют во всем АТО. URL : https://www. depo.ua/ukr/life/viyna-priyshla-v-sim-yu-chomu-rozlucheni-biytsita- pokinuti-24112016154900.
5. Problems in families of male Vietnam veterans with posttraumatic stress disorder / Jordan B. K., Marmar C. R., Fairbank J. A. [et al.] // J Consult Clin Psychol. 1992 Dec. Vol. 60(6). P. 916—26.
6. Secondary traumatization of wives of war veterans with posttraumatic stress disorder / Francisković T., Stevanović A., Jelusić I. [et al.] // Croat Med J. 2007 Apr; 48 (2). P. 177—184.
7. Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder / Klarić M., Frančišković T., Obrdalj E. C. [et al.] // Psychiatr Danub. 2012 Sep; 24(3). Р. 280—286.
8. Secondary traumatisation and systemic traumatic stress / Klaric M., Kvesic A., Mandic V. [et al.] // Psychiatr Danub. 2013; 25 Suppl 1: 29—36. PubMed: 23806964.
9. Zerach G., Greene T., Solomon Z. Secondary traumatization and self-rated health among wives of former prisoners of war: The moderating role of marital adjustment // Journal of Health Psychology. 2013. Vol. 20(2). DOI: 10.1177/1359105313502563.
10. Secondary traumatization of partners of war veterans: The role of boundary ambiguity / Dekel R., Levinstein Y., Siegel A. [et al.] // J Fam Psychol. 2016; 30(1): 63—71. DOI: 10.1037/ fam0000163.
11. Yager T. J., Gerszberg N., Dohrenwend B. P. Secondary Traumatization in Vietnam Veterans’ Families // J Trauma Stress. 2016; 29 (4): 349—55. DOI: 10.1002/jts.22115.
12. Кришталь В. В., Кришталь Є. В., Кришталь Т. В. Сексологія : навчальний посібник : в 4-х ч. Х. : Фоліо, 2008. 990 с.
13. Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств. М. : Академический Проект; Культура, 2009. 470 с.
14. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд-е, перераб. и доп. СПб. : Питер, 2008. 672 с.
15. Кришталь В. В., Семенкина И. А. Системный подход к диагностике, психотерапии и психопрофилактике нарушения здоровья семьи // Международный медицинский журнал. 2000. Т. 6, № 1. С. 11—15.
16. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев : Морион, 2000. 320 с.