ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Нові можливості у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, зумовлену метаболічним синдромом
Назва статтi Нові можливості у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, зумовлену метаболічним синдромом
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Деревецька Вікторія Генадіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Харіна Катерина Василівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 85-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-002-06-008.9-08 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подані результати клінічного дослідження з вивчення ефективності та переносимості застосування фіксованої фітокомпозиції Мемостім (Аnanta Medicare, Великобританія) у пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією II стадії (ДЕ II ст.), зумовленою метаболічним синдромом. Мемостім призначали 30 хворим на ДЕ II ст. з метаболічним синдромом (основна група) протягом 3-х місяців. Хворі приймали по 1 капсулі 2 рази на добу протягом першого місяця, потім по 1 капсулі 1 раз на добу протягом двох місяців. Групу порівняння склали 30 хворих на ДЕ II ст. з метаболічним синдромом, яким до стандартного курсу терапії не додавали Мемостім. Ефективність та безпечність фітокомпозиції Мемостім оцінювали з використанням клініко-неврологічних, психодіагностичних, біохімічних, імуноферментних, статистичних методів. Після трьох місяців лікування спостерігалось істотне зменшення частоти та інтенсивності клініко-неврологічних проявів захворювання, відбувалась позитивна динаміка в нейрокогнітивній сфері, психоемоційному стані хворих. Виявлено збільшення концентрації людського фактору росту нервів (NGF-β) на 67 %, що вказує на відновлення нейропластичності.
Ключовi слова дисциркуляторна енцефалопатія, метаболічний синдром, когнітивні порушення, фітокомпозиція Мемостім, лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Міщенко Т. С., Зінченко О. М., Голубчиков М. В. Стан неврологічної служби України в 2016 р. Х., 2017. 22 с.
2. Мищенко В. Н. Болезнь мелких сосудов головного мозга (факторы риска, клинико-патогенетические механизмы) // Новости медицины и фармации. 2014. № 501. С. 34—37.
3. Шмидт Е. В., Лунев Д. К., Верещагин Н. В. Сосудистые заболевания головного мозга. М. : Медицина, 1976. 283 с.
4. Левин О. С. Дисциркуляторная энцефалопатия: современные представления о механизмах развития и лечении // Consilium medicum. 2007. № 8. C. 72—79.
5. The risk of ischemic heart disease and stroke among Japanese men and women / H. Iso, S. Sato, A. Kitamura [et al.] // Stroke. 2007. Vol. 38(6). P. 1744—1751.
6. Мищенко Т. С. Современные подходы к лечению больных дисциркуляторной энцефалопатией // NeuroNews. 2007. № 11/1. С. 5—21.
7. Мітченко О. І., Карпачов В. В. Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, преддіабету і серцево-судинних захворювань: рекомендації асоціації кардіологів України та асоціації ендокринологів України // Серцево-судинні захворювання: рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / за ред. проф. В. М. Коваленка, проф. М. І. Лутая. К. : Моріон, 2011. С. 68—79.
8. Metabolic syndrome and neurological disorders / Farooqui T., Farooqui A. (Editors). New York : Wiley Blackwell, 2013. 599 р. 9. Ивашкин В. Т., Драпкина О. М., Корнеева О. Н. Клинические варианты метаболического синдрома. М. : Медицинское информационное агентство, 2011. 220 с. 10. Шестакова М. В., Бутрова С. А., Сухарева О. Ю. Метаболический синдром как предвестник развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний // Тер. арх. 2007. № 10. С. 5—8.
11. Церебральна гемодинаміка та когнітивна діяльність у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом / О. О. Копчак, Л. М. Єна, А. І. Щербаков [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. 2015. № 1. С. 110—118.
12. Grundy S. M. Diagnosis and Management of the Metabolic Syndrome / S. M. Grundy, J. I. Cleeman, S. R. Daniels [et al.] // Circulation. 2005. Vol. 112. P. 2735—2752.
13. Кузнецова С. М., Шульженко Д. В. Экстракт гинкго билоба в стратегии лечения хронических сосудистых заболеваний головного мозга // Міжнародний неврологічний журнал. 2014. № 1 (63). С. 109—115.
14. Bacopa monnieri (L.) exerts anti-inflammatory effects on cells of the innate immune system in vitro / R. Williams, G. Münch, E. Gyengesi [et al.] // Food Funct. 2014. № 5(3). P. 517—520. DOI: 10.1039/c3fo60467e.
15. Мамедов М. Н., Шальнова С. А., Оганов Р. Г. Итоги III Всероссийской науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы диаг ностики и лечения метаболического синдрома» // Кардиология. 2007. № 5. С. 87—88.
16. Zanotta D., Puricelli S., Bonoldi G. Cognitive effects of a dieta ry supplement made from extract of Bacopa monnieri, astaxan thin, phosphatidylserine, and vitamin E in subjects with mild cognitive impairment: a noncomparative, exploratory clinical study // Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2014. № 10. P. 225—230. DOI: 10.2147/NDT.S51092.
17. Мищенко Т. С.,. Мищенко В. Н., Лапшина И. А. Применение экстракта гинкго билобы в лечении пациентов с хрони чес кими сосудистыми заболеваниями головного мозга // Міжнародний неврологічний журнал. 2015. № 5 (75). С. 130—134.
18. Кузнецова С. М., Шульженко Д. В. Экстракт гинкго билоба в стратегии лечения хронических сосудистых заболеваний головного мозга // Там само. 2014. № 1 (63). С. 109—115.
19. Кузнецова С. М. Возрастные изменения нейротрансмиттерных систем мозга как фактор риска цереброваскулярной патологии // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. 2013. № 2. С. 5—13.