ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Особливості клініко-психопатологічних проявів та самосприйняття у хворих на шизофренію з депресивними порушеннями в структурі психозу
Назва статтi Особливості клініко-психопатологічних проявів та самосприйняття у хворих на шизофренію з депресивними порушеннями в структурі психозу
Автори Колядко Світлана Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 40-45
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-008.64-071:159.96+616.89 Індекс ББК -
Анотацiя У статті надані відомості про особливості депресивних порушень (ДП) в структурі шизофренії, їхній вплив на структуру психопатологічної симптоматики, а також особливості само- сприйняття. Показано, що феноменологічна структура депресій у пацієнтів з ДП при шизофренії включала в себе наявність афективних, негативних симптомів та когнітивних порушень. У порівняльному аспекті у хворих на шизофренію з симптомами депресії та без них було встановлено, що серед психологічних особливостей особистості у пацієнтів з ДП виявлялася втрата цінностей і цілей, менш вираженою була здатність до самосприйняття і вираження своїх почуттів, спостерігалося зниження когнітивних потреб порівняно з групою хворих без ДП. Самооцінка хворих на шизофренію з ДП характеризувалася неадекватністю та була заниженою у порівняльному аспекті. Отримані дані можуть виступати як психопатологічні диференціально-діагностичні критерії оцінки ДП, на них слід зважати під час проведення диференційованої фармако- та психотерапії хворим на шизофренію з ДП.
Ключовi слова шизофренія, депресивні порушення, самосприйняття
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія. Психотерапія». 2013, № 4 (27). С. 38—39.
2. Гнатишин М. С., Белов О. О. Шизофренія: сучасний погляд. Вінниця : Консоль, 2012. С. 199—205.
3. Психічне здоров’я населення України: інформаційно- аналітичний огляд за 1990—2005 рр. К. : Сфера, 2006. 52 с.
4. Малюта Л. В. Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств при манифесте шизофрении // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 59—61.
5. Effect of psychosocial interventions on social functioning in depression and schizophrenia: meta-analysis / De Silva M. J., Cooper S., Li H. L. // Br J Psychiatry. 2013; 202: 253—260. DOI: 10.1192/bjp.bp.112.118018.
6. Kasckow J. W., Zisook S. Co-occurring depressive symptoms in the older patient with schizophrenia // Drugs Aging. 2008; 25(8): 631—647. DOI: 10.2165/00002512-200825080-00002.
7. Смулевич А. Б., Ильина Н. А. Концепции шизофрении — современные подходы — оценки и дискуссии (по материалам XV Всемирного конгресса по психиатрии, Буэнос-Айрес, 18—22 сентября 2011 г.) // Психиатрия и психофармакотерапия. 2012. № 1. С. 24—29.
8. Малюта Л. В. Патопсихологічні особ ли вості депресивних розладів у хворих на шизофренію // Медицинская психология. 2016. Т. 11, № 2 (42). С. 56—62.
9. Колядко С. П., Каленська Г. Ю., Малюта Л. В. Порівняльний аналіз депресивних проявів в залежності від тривалості шизофренії // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2017. № 3 (19), part 1. С. 79—89
10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / Райгородский Д. Я. (ред.-сост.). Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 2001. 672 с.
11. Никиреева Е. М. Нахождение количественного выражения уровня самооценки (по С. А. Будасси). Психологические особенности направленности личности : учебное пособие. М., 2007. 23 с.
12. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учебное пособие. М. : Инфра-М, 2004. 464 с. (Профессиональное образование).