ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Феноменологічні прояви психологічної дезадаптації в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
Назва статтi Феноменологічні прояви психологічної дезадаптації в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
Автори Абдряхімов Ростислав Адганович
Абдряхімова Цира Борисівна
З рубрики ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 65-68
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:613.67:616-05::617.7-001.4 Індекс ББК -
Анотацiя Під час дослідження феноменологічних проявів психологічної дезадаптації в учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору встановлені вірогідні відмінності між особами, які брали участь в бойових діях, з психологічної дезадаптацією без травми і групою пацієнтів, що мають побутову травму органів зору з частковою його втратою. Комбатанти демонстрували виражені зміни всіх аналізованих сфер психічної діяльності. При наявності травми переважали особистісно орієнтовані зміни, спрямовані на поліпшення всіх сфер життя потерпілого. При побутовому характері пошкоджень ці показники були істотно нижчі і наближалися до рівня стандартних. В учасників бойових дій спостерігалася підвищена тенденція до прояву невротичних порушень, особливо при наявності травми органів зору. Отже, в учасників бойових дій при травмі очей з частковою втратою зору і без такої і психологічної дезадаптацією спостерігаються односпрямовані і більш виражені при травмі очей зміни. Невротичні прояви в результаті травми більш виражені на тлі дезадаптивних змін. Психологічні зміни в результаті травми очей і прояви дезадаптації мають різні витоки, які потрібно брати до уваги при їх корекції.
Ключовi слова психологічна дезадаптація, стрес, травма ока, бойові дії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Жупан Б. Б. Удосконалення організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги в ході медичного забезпечення антитерористичної операції // Проблеми військової охорони здоров’я. 2016. Вип. 47. С. 11—15.
2. Жупан Б. Б. Спеціалізована офтальмологічна допомога військовослужбовцям в умовах єдиного медичного простору // Екстрена медицина. 2017. № 3 (24). URL : http://emergency. in.ua/2017-numbers/24-2017/565-n24s4.
3. Абдряхімова Ц. Б. Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної ї об’єктивної оцінки // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, вип. 1 (74). С. 34—39.
4. Абдряхімова Ц. Б. Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу // Там само. 2014. Т. 22, вип. 3 (80). С. 158—163.
5. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців : методичний посібник / Агаєв Н. А., Кокун О. М., Пішко І. О. [та ін.]. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. С. 208—225.
6. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб. : Питер, 2001. 272 с. (Серия «Практикум по психологии»).
7. Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. М. : Изд-во Эксмо, 2005. 992 с.