ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Особливості функціональних зв’язків симптомів тривоги та депресії з суб’єктивною картиною життєвого шляху при різних формах невротичної патології
Назва статтi Особливості функціональних зв’язків симптомів тривоги та депресії з суб’єктивною картиною життєвого шляху при різних формах невротичної патології
Автори Панько Тамара Василівна
Бугакова Аріна Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 86-89
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-06:612.68:616.895.4: 159.96 Індекс ББК -
Анотацiя Метою цього дослідження було вивчення особливостей суб’єктивної картини життєвого шляху та їх зв’язок зі структурою та вираженістю тривожно-депресивної симптоматики у хворих на різні форми невротичної патології. Результати показали, що типовою особливістю репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху у таких пацієнтів є зниження показників оптимістичнос- ті, активності та емоційної насиченості життя. Також було встановлено, що при невротичних розладах у пацієнтів з високим рівнем тривоги і депресії спостерігається зниження показників різних компонентів суб’єктивної картини життєвого шляху.
Ключовi слова тривога, депресія, невротичні розлади, суб’єктивна картина життєвого шляху
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Белопольская Н. Л., Бочарова Е. Е. Экспериментальное исследование возрастной идентификации у подростков в ситуации жизненного кризиса // Специальная психология. 2010. № 3. С. 22—31.
2. Зарецкий В. К. Становление и сущность рефлексивно-деятельностного подхода в оказании консультативной психолого-педагогической помощи // Консультативная психология и пси- хотерапия. 2013. № 2 (77). С. 8-—38.
3. Рассказова Е. И. Саморегуляция в психологии здоровья и клинической психологии // Вопросы психологии. 2012. № 1. С. 75—82.
4. Марута Н. О., Федченко В. Ю., Панько Т. В. Аналіз суб’єктивного сприйняття свого стану хворими на депресивні розлади // East European Science Journal. 2015. № 15. С. 58—67.
5. Марута О. С. Взаємозв’язок суб’єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами // Медична психологія. 2015. № 4. С. 63—67.
6. Бек А., Раш А. Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.: Питер. 2003. С. 304.
7. Вассерман Л. Й., Кузнецов О. Н. Семанти чес кий дифференциал времени как метод психологической диагностики личности при депрессивных расстройствах : пособие для психологов и врачей. СПб. : СПбНИПНИ им. Бехтерева, 2005. С. 12—23.