ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Динаміка когнітивних порушень у осіб із алкогольною залежністю під впливом лікування
Назва статтi Динаміка когнітивних порушень у осіб із алкогольною залежністю під впливом лікування
Автори Мінко Олександр Іванович
Маркозова Любов Михайлівна
Лісна Наталія Миколаївна
Гольцова Світлана Вікторівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 72-76
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-008.46-036-08 Індекс ББК -
Анотацiя В результаті вивчення когнітивних функцій в осіб із залежністю від алкоголю з різними схемами лікування та практично здорових осіб (контрольна група — КГ) встановлено, що до лікування когнітивні розлади у хворих обох груп проявлявся у по- рушенні регуляторних функцій, визна- чено втричі низький рівень стійкості уваги порівняно з КГ; психопатологічні прояви більше виражені в групі осіб, що отримували додатково метаболічну та нейропротекторну терапію (ІІ група). Після лікування позитивна динаміка когнітивної продуктивності визначалася підвищенням рівня смислового запам’ятовування та узагальнення сприйнятої інформації більше у осіб, що отримували детоксикаційну терапію; серед осіб ІІ групи спостерігалося підвищення швидкості виконання тестів усіх шкал. Терапевтичні тактики, обрані для обох груп хворих, значно зменшили прояви психопатологічної симптоматики на ранніх стадіях лікувального процесу.
Ключовi слова когнітивні порушення, алкогольна залежність, лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Никифоров И. А. Эпидемиологические аспекты наркотизма // Мед. помощь. 2005. № 4. С. 9—15.
2. Никифоров, И. А. Эпидемиологический аспект раннего наркотизма // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья. 2006. Вып. 1. С. 15—19.
3. Declared and undeclared substance use among emergency department patients : A population-based study / [Jan R. H. Rockett, Sandra L. Putnam, Jia Haomiao, Gordon S. Smith] // Addiction. 2006. Vol. 101. № 5. P. 706—712.
4. Децик О. З., Карпінець І. М. Комплекс заходів профілактики алкоголізму на рівні первинної медичної допомоги // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2013. № 1 (11). С. 76—79.
5. Pohorecky L. A. Stress and alcohol interaction : An update of human research // Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1991. Vol. 15. P. 438—459.
6. Occupational stress and the risk of alcohol abuse and dependence / R. M. Crum, C. Muntaner, W. W. Eaton, J. C. Anthony // Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1995. Vol. 19(3). P. 647—655.
7. Адрианова Е. Д. Когнитивные рас ст ройства при алкого- лизме // Наркология. 2013. № 2. С. 79—85.
8. Underreporting of Gender and Race/Ethnicity Differences in NIH-Funded Dementia Caregiver Support Interventions / A. Gilmore- Bykovskyi, R. Johnson, L. Walljasper [et al.] // J Alzheimer’s Disease Other Demen. 2018. Vol. 33(3). P. 145—155.
9. de Moraes F. M., Bertolucci P. F. The Contribution of Suppleme ntary Tests in the Differential Diagnosis of Dementia // J Alzheimers Disease Other Demen. 2018, Mar. Vol. 33(2). P. 131—137.
10. Захаров В. В., Яхно Н. Н. Нарушения памяти. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2003. 160 с.
11. Копейко Г. И. Смешанные аффективные состояния в юно- шеском возрасте: исторический аспект, современное состояние проблемы, психопатология // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2011. Т. 111 (10). С. 4—11.
12. Дамулин И. В., Шмидт Т. Е. Неврологические расстройства при алкоголизме // Неврологи чес кий журнал. 2004. Т. 9, № 2. С. 4—10.
13. Кономи Д. П. Лечение некоторых метаболических энцефалопатий // Лечение нервных заболеваний / под ред. В. К. Видерхольта ; пер. с англ. М. : Медицина, 1984. С. 12—72.
14. Протоколи надання медичної наркологічної допомоги [Електронний ресурс] / А. М. Вієвський, І. К. Сосін, А. М. Вієвський [та ін.] // Стандарти надання медичної допомоги в Україні. Електронні дані. URL : //http://medstandart.net/browse/3277. Назва з екрана.
15. AUDIT — The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care Second Edition / T. F. Babor, J. C. Higgins-Biddle, J. B. Saunders [et al.] // World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Dependence. 2001. 99 p.
16. Дудко Т. Н., Пузиенко В. А., Котельникова Л. А. Дифференцированная система реабилитации в наркологии : методические рекомендации. М., 2001. 38 с.
17. Сборник психологических тестов : пособие / [сост. Е. Е. Миронова]. Мн. : Женский институт ЭНВИЛА, 2005. 155 с.
18. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. М.: Медицина, 1978. 294 с.