ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Диагностические предикторы и критерии различных вариантов посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины
Назва статтi Диагностические предикторы и критерии различных вариантов посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины
Автори Заворотний В'ячеслав Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 43-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.45-001.1/.3: 355.25(477)«364» Індекс ББК -
Анотацiя Целью исследования была разработка дифференцированных и персонифицированных диагностических критериев для военнослужащих Вооруженных Сил Украины с диагнозом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Разработанный диагностический алго- ритм, включающий конституционально-биологические и социально-демографические предикторы, а также критерии боевого и про фессионального опыта, клинико-психопатологических, личностных и социально- психологических проявлений по зволяет осу- ществить дифференцированную диагностику ПТСР и проводить персонифицированную реабилитацию военнослужащих с ПСТР.
Ключовi слова посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), варианты ПТСР, диагностические предикторы и критерии, клинико-психопатологические, личностные и социально-психологические критерии
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : методичні рекомендації / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. Харків, 2014. 79 с.
2. Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров’я в післястресовий період: метод. посіб. / укл. І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, О. С. Чабан [та ін.]. Одеса : Фенікс, 2015. 110 с.
3. Екстрена медико-психологічна допомога особам з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження (методичні рекомендації) / [Михайлов Б. В., Зінченко О. М., Федак Б. С., Сарвір І. М.]. Харків, 2014. 16 с.
4. Медико-психологічна реабілітація поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, які приймали участь в антитерористичній операції (клінічна настанова) / [Б. В. Михайлов, В. С. Гічун, О. П. Михайлік, Э. М. Зінченко]. Харків; Київ, 2015. 46 с.
5. Михайлов Б. В. Розлади психіки і поведінки екстремально- психологічного походження // Психічне здоров’я. 2015. № 2 (47). С. 9—18.
6. Оптимізація підходів до надання психіатричної допомоги відповідно до сучасних потреб учасників бойових дій : методичні рекомендації / Богомолець О. В., Пінчук І. Я., Друзь О. В. [та ін.]. Київ, 2014. 50 с.
7. Організація медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій : методичні рекомендації / В. В. Шафранский, В. В. Кравченко, І. Я. Пінчук [та ін.]. Київ, 2016. 28 с.
8. Посттравматичні стресові розлади : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. Вид. 2-е, перероблене та доповнене. Xарків : ХМАПО, 2014. 285 с.
9. Психолого-психіатрична допомога постраждалим у збройних конфліктах : методичні рекомендації / Напрєєнко О. К., Сиропятов О. Г., Друзь О. В. [та ін.]. Київ, 2014. 27 с.
10. Психопатологічна реабілітація учасників антитерористичної операції в закладах охорони здоров’я : методичні ре комендації / Б. В. Михайлов, С. І. Лупей-Ткач, О. М. Зінченко [та ін.]. Київ, 2018. 32 с.
11. Сиропятов О. Г., Осьодло Г. В. Клінічні стандарти реабілітації комбатантів з бойовою психічною травмою. Київ, 2014. 52 с. 12. Чабан О. С., Хаустова О. О. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психо- аналітичний журнал. 2012. Т. 5, 1 (17). С. 20—27. 13. Do soldiers seek more mental health care after deployment? Analysis of Mental Health Consultations in the Netherlands Armed Forces following deployment to Afghanistan / [Taal L. M., Vermetten E., van Schaik D. J. F. & Leenstra T.] // European Journal of Psychotraumatology. 2014. Vol. 5, Issue 1. Doi: 10.3402/ejpt.v5.23667. 14. PTSD in the military: special considerations for understanding prevalence, pathophysiology and treatment following deployment / [Yehuda R., Vermetten E., McFarlane A. C., Lehmer A.] // Ibid. Doi: 10.3402/ejpt.v5.25322.