ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Структура призначення антиепілептичних засобів у дітей, хворих на епілепсію, які мешкають у місті Харкові та області
Назва статтi Структура призначення антиепілептичних засобів у дітей, хворих на епілепсію, які мешкають у місті Харкові та області
Автори Дубенко Андрій Євгенович
Танцура Людмила Миколаївна
Шатілло Андрій Валерійович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 111-114
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-053.2:615.213:477.54-083.8 Індекс ББК -
Анотацiя В статті наведено результати оброблення даних щодо перебігу та медикаментозного лікування епілепсії у дітей, які мешкають у місті Харкові та області. Аналіз проведено за допомогою зіставлення даних регістру з відповідними показниками з інших джерел, а саме структура вживання антиепілептичних засобів та показники фармакорезистентності у хворих з інших областей України, які спостерігалися у ІНПН НАМН України у відповідний період, та даними аналогічних публікацій з інших країн світу. Запропоновано використання показника сумарної фармакорезистентності як інтегрального оціночного показника якості лікування у популяції хворих на епілепсію, проаналізовано різні варіанти обчислення цього показника. Результати аналізу регістру продемонстрували, що структура вживання антиепілептичних препаратів (АЕП) у Харківській області близька до світових показників: вальпроати — 39,9 % (1-ше місце), карбамазепін — 38,6 % (2-ге місце); різні варіанти оцінки фармакорезистентності дають показник близько 20 %, що менше ніж загальновизнаний, близько 30 %, для усієї популяції хворих на епілепсію, але збігається з деякими публікаціями щодо фармакорезистентності у дитячій популяції; різниця між показниками фармакорезистентності, обчисленими за даними регістру, та за даними спеціалізованого епілептологічного центру складає близько 10 %, що дає підстави рекомендувати направлення дітей з дебютом епілепсії до подібних установ без зволікань.
Ключовi слова дитяча епілепсія, регістр, антиепілептичні препарати, фармакорезистентність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Kwan P., Schachter S. C., Brodie M. J. Drug-resistant epilepsy // N Engl J Med. 2011; 365 (10): 919. 2. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies / Kwan P., Arzimanoglou A., Berg A. T., [et al.] // Epilepsia. 2010; 51(6): 1069.
3. Patterns of antiepileptic drugs use in epileptic pediatric patients in Jordan / Albsoul-Younes A., Gharaibeh L., Murtaja A. A., [et al.] // Neurosciences. 2016; 21 (3): 264.
4. Prioritizing children’s medicines for research: a pharmacoepidemiological study of antiepileptic drugs / [Ackers R., Murray M. L., Besag F. M., Wong I. C.] // Br J Clin Pharmacol. 2007 Jun; 63 (6): 689—97.
5. Antiepileptic drug use in seven electronic health record databases in Europe: a methodologic comparison / de Groot M. C., Schuerch M., de Vries F., [et al.] // Epilepsia. 2014 May; 55(5): 666—73. 6. Trends in Antiepileptic Drug Prescriptions for Childhood Epilepsy at a Tertiary Children’s Hospital in Korea, 2001—2012 / Cho Y. S., Ah Y. M., Jung A. H. [et al.] // Pediatr Drugs. 2015; 17: 487.
7. Quach M. M., Mazin A., Riviello J. J., Jr. Newer anticonvulsant medications in pediatric neurology. // Curr Treat Options Neurol. 2010; 12: 518—528.
8. Wirrell E. C. Predicting pharmacoresistance in pediatric epilepsy // Epilepsia. 2013 May; 54 Suppl 2: 19—22.
9. Sillanpaa M., Schmidt D. Natural history of treated childhoodonset epilepsy: prospective, long-term population-based study // Brain. 2006; 129: 617—624.