ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів-інтернів
Назва статтi Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів-інтернів
Автори Вьюн Валерій Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 26-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-051:364-786-787.522 Індекс ББК -
Анотацiя В ході роботи розроблено та апробовано комплексну систему психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів-інтернів, яка складалася з трьох послідовних етапів: психодіагностичного, психотерапевтичного та психопрофілактичного. Психотерапевтичний комплекс включав диференційоване, залежно від варіанту дезадаптації, використання раціональної, психодинамічної, особистісно-орієнтованої, поведінкової, екзистенціальної психотерапії, когнітивного тренінгу, арт-терапії, аутогенного тренування у різних модифікаціях та психоосвіту. Доведено ефективність запропонованої системи психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів- інтернів
Ключовi слова розлади адаптації, психодіагностика, психотерапія, психопрофілактика, лікарі-інтерни
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Кожина А. М., Маркова М. В., Гриневич Е. Г. Проблеми адаптації студентів до навчальної діяльності у ВУЗі в умовах кредитно-модульної системи освіти // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. 2013. № 3 (86). С. 87—93.
2. Соколова И. М. Психофизиологические механизмы адаптации студентов : монография. Харьков : ХГМУ, 2007. 412 с.
3. Вітенко І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності : монографія. Вінниця : Нова книга, 2013. 132 с.
4. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) : монографія / Волошин П. В., Марута Н. О., Кожина Г. М. [та ін.]. Харків, 2016. 335 с.
5. Волосовець О. П. Стратегія євроінтеграційного рефор- мування вищої медичної освіти України // Проблеми медичної науки та освіти. 2006. № 1. С. 5—12.
6. Пшук Н. Г., Камінська А. О. Проблема професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю // Архів психіатрії. 2013. Т. 19, № 2 (73). С. 151—155.
7. Кокун О. М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти // Актуальні проблеми психології. Т. 5, вип. 4: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / за ред. С. Д. Максименка. К.: Міленіум, 2005. С. 77—85.
8. Пшук Н. Г., Камінська А. О. Деякі індивідуально-психологічні предиктори формування професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22. вип. 1 (78). С. 84—87.
9. Витенко И. С., Вьюн В. В. Профилактика и коррекция рас- ст ройств адаптации врачей в условиях работы по принципам семейной медицины // Там само. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 169—170.
10. Аршава І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності (у парадигмі «особистість — стан») // Вісник АПН України : Педагогіка і психологія. К.: Педагогічна преса, 2006. № 4 (53). С. 82—90.