ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Плацебо-контрольоване дослідження порівняльної ефективності травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії та флуоксетину при ПТСР із симптомами депресії у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України
Назва статтi Плацебо-контрольоване дослідження порівняльної ефективності травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії та флуоксетину при ПТСР із симптомами депресії у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України
Автори Марценковський Ігор Анатолійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 44-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:[616-085+615.851]::159.922.736:911.6 Індекс ББК -
Анотацiя Високий рівень перекриття симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) з іншими, особливо симптомами депресивних та тривожних розладів, зумовлює високу кількість випадків, коли є підстави для подвійної діагностики цих розладів. КПТ та додаткова терапія СІЗЗС рекомендована при таких станах у дорослих. Такі рекомендації не можуть бути перенесені у педіатричну практику без дослідження їх ефективності та безпеки. 117 дітей у віці 14,2 ± 1,8 років із встановленим діагнозом ПТСР з симптомами депресії після плацебо ввідного періоду були рандомізовані для 16-тижневого лікування до 3 терапев- тичних груп: 1) Флуоксетину 20—40 мг; 2) ТФ-КПТ (травма-фокусована когнітивно- поведінкова терапія) та 3) Плацебо (коротко- тривалі психосоціальні втручання — КПВ) для порівняння їх ефективності та безпеч- ності. За результатами дослідження було встановлено, що зниження важкості симптомів ПТСР було статистично значущим в обох терапевтичних групах (терапевтичний ефект флуоксетину — 12,35 95 % ДІ — 10,92; 13,79; p < 0,05; терапевтичний ефект ТФ-КПТ — 12,15 95 % ДІ — 10,82; 13,48; p < 0,05) порівняно з плацебо (терапев- тичний ефект КПВ — 9,89 95 % ДІ — 8,86; 10,93). Статистично значущої різниці в тера- певтичній ефективності між флуоксетином та ТФ-КПТ не встановлено (p > 0,05). Було встановлено прямий пропорційний кореляційний зв’язок середньої сили (r = 0,622, p < 0,01) у групі флуоксетину та обернено пропорційний (r = –0,637, p < 0,01) у групі ТФ-КПТ між величиною терапевтичного ефекту за CAPS-CA-5 та тяжкістю симптомів депресії за CDRS-R. Діти з ПТСР та клінічно вираженими ознаками коморбідного депре- сивного розладу, порівняно з дітьми, у яких депресивні симптоми не були виражені, більш чутливі до лікування селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. Діти та підлітки із переважанням симптомів репереживання та уникання мають більшу афінність до ТФ-КПТ.
Ключовi слова діти, підлітки, гібридна війна, посттравматичний стресовий розлад, депресивні розлади, травма-фокусована терапія, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. PTSD is a chronic, fluctuating disorder affecting the mental quality of life in older adults / M. P. Chopra, H. Zhang, A. P. Kaiser [et al.] // The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2014. № 22. С. 86—97.
2. Post-traumatic stress disorder: management | Guidance and guidelines [Electronic Resource] // National Institute of Clinical Excellence. 2005. Mode of access : URL : www.nice.org.uk/guidance/cg26.
3. Treatment of posttraumatic stress disorder in children and adolescents. / P. Smith, S. Perrin, T. Dalgleish [et al.] // Current Opinion in Psychiatry. 2013. № 26. P. 66—72.
4. Jensen T. K., Holt T., Ormhaug S. M. A follow-up study from a multisite, randomized controlled trial for traumatized children receiving TF-CBT. // Journal of abnormal child psychology. 2017. P. 1—11.
5. Donnelly C. L. Post-traumatic stress disorder in children and adolescents. / C. L. Donnelly, L. Amaya-Jackson. // Pediatric Drugs. 2002. № 4. P. 159—170.
6. Kar N., Bastia B. K. Post-traumatic stress disorder, depression and generalised anxiety disorder in adolescents after a natural disaster: a study of comorbidity // Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. 2006. № 2. P. 17.
7. Cumulative effect of multiple trauma on symptoms of posttraumatic stress disorder, anxiety, and depression in adolescents / S. Suliman, S. G. Mkabile, D. S. Fincham, [et al.] // Comprehensive psychiatry. 2009. № 50. P. 121—127.
8. Impact of childhood trauma on treatment outcome in the Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS) / [C. C. Lewis, A. D. Simons, L. J. Nguyen [et al.] // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2010. № 49. P. 132—140.
9. Марценковський Д. І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України // Архів психіатрії. 2017. Т. 23, № 2 (89). С. 91—95.
10. Prevalence of post traumatic stress disorder and other psychiatric diagnoses in three groups of abused children (sexual, physical, and both) / P. T. Ackerman, J. E. Newton, W. B. McPherson [et al.] // Child abuse & neglect. 1998. № 22. P. 759—774.
11. Dyregrov A., Yule W. A review of PTSD in children // Child and Adolescent Mental Health. 2006. № 11. P. 176—184.
12. Predictors of placebo response in randomized controlled trials of psychotropic drugs for children and adolescents with internalizing disorders. / D. Cohen, A. Consoli, N. Bodeau [et al.] // Journal of child and adolescent psychopharmacology. 2010. № 20. P. 39—47.
13. Placebo effects in children: a review / K. Weimer, M. D. Gulewitsch, A. Schlarb [et al.] // Pediatric research. 2013. № 74. P. 96—102.