ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Особливості репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху хворими на невротичні розлади
Назва статтi Особливості репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху хворими на невротичні розлади
Автори Шестопалова Людмила Федорівна
Марута Оксана Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 71-74
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.9.075:616.89-008.48:371.78 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені дані оцінки сприйняття життєвого шляху та його перспективи пацієнтами з невротичними розладами. Їх аналіз показує, що при невротичній патології спостерігається деформація суб’єктивної картини життєвого шляху, яка характеризується більш песимістичними оцінками свого життя, втратою почуття впевненості, залученості в актуальні події, їх струк- турованості, а також суб’єктивним відчуттям втрати простору для реалізації. Ці дані необхідно враховувати під час проведення діагностики, терапії і профілактики невротичної патології.
Ключовi слова життєвий шлях, опти містичність сприйняття життєвого шляху, активність, емоційність, струк- турованість часу життя, невротичні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Максименко, С. Д. Психология жизненной силы (нужды) личности // Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 21. С. 7—23.
2. Сучасні механізми неврозоґенезу та їх психотерапевтична корекція / Н. О. Марута, Т. В. Панько, І. О. Явдак [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 200—201.
3. Савенкова, І. І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу невротичних розладів // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2013. Вип. 46 (1). С. 151—158.
4. Гріньова, О. М. Теоретичні засади дослідження життєвого шляху особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. 2014. Вип. 121. С. 86—89.
5. Александров, А. А. Психодиагностика и психокоррекция. СПб. : Питер, 2008. 384 с.
6. Адлер, А. Индивидуальная психология и психоанализ // Зарубежный психоанализ / сост. и общ. ред. В. М. Лейбина. СПб. : Питер, 2001. С. 163—180.
7. Сапогова, Е. Е. Автобиографический нарратив в контексте культурно-исторической психологии // Культурно-историческая психология. 2005. № 2. С. 63—75.
8. Носкова, Н. В. Проблема выбора и психология возрастного развития человека // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. 2008. № 10. С. 59—70.
9. Лебедева, Е. В., Сурнина О. Е. Особенности событийной структуры жизненного пути студентов в условиях современности // Педагогическое образование в России. 2014. № 2. С. 109—113.
10. Глазунов, Ю. Т. Роль и значение воли в процессах целеполагания // Вестник МГТУ. 2013. № 2. С. 279—287.
11. Семантический дифференциал времени как метод психологической диагностики личности при депрессивных расстройствах : пособие для психологов и врачей / Вассерман Л. И., Кузнецов О. Н., Ташлыков В. А. [и др.]. СПб. : СПбНИПНИ им. Бехтерева, 2005. С. 12—23.