ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Непсихотичні психічні розлади у внутрішньо переміщених осіб (огляд літератури)
Назва статтi Непсихотичні психічні розлади у внутрішньо переміщених осіб (огляд літератури)
Автори Спіріна Ірина Дмитріївна
Рокутов Сергій Вікторович
Шорніков Андрій Воломирович
Феденко Єлизавета Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 63-66
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008-054.73 Індекс ББК -
Анотацiя Численні військові та соціальні конфлікти, загроза тероризму в світі призвели до переміщення мільйонів громадян на інші території. Україна не стала винятком. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в країні налічується понад один мільйон тимчасово переміщених осіб, з них діти складають 27 %, інваліди та особи похилого віку — 21 %. Розлади психічного здоров’я, пов’язані з психологічною травмою, війнами та конфліктними ситуаціями, є серйозною проблемою громадської охорони здоров’я в усьому світі. Проведений аналіз структури психічних розладів у переміщених осіб під час збройних конфліктів у Хорватії, Боснії і Герцеговині, Косово, Непалі, Нігерії, Грузії, а також зараз в Україні. Доведено, що у цивільних осіб, що пережили бойові дії, спостерігаються різні за структурою та ступенем вираженості емоційні розлади, загострення рис особистості, поведінкові порушення, трансформація системи базисних переконань. Особливої уваги потребує профілактика класичних психосоматичних розладів, як-от гіпертонічна хвороба, цук ровий діабет 2 типу, неспецифічний виразковий коліт, нейродерміт, ревма тоїдний артрит тощо. Надання медико- психосоціальної допомоги цієї категорії громадян є однією з ключових проблем нашої сучасності.
Ключовi слова пограничні психічні розлади, внутрішньо переміщені особи, посттравматичний стресовий розлад, депресія, психічна травма, психосоматичні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Mental health, social functioning, and attitudes of Kosovar Albanians following the war in Kosovo / B. Lopes Cardozo, A. Vergara, F. Agani, C. A. Gotway // JAMA. 2000. Vol. 284, № 5. P. 569—577.
2. Позиція Європейської Психіатричної Асоціації щодо пси- хіатричної допомоги біженцям у Європі // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 4 (85). C. 134—136.
3. Социальное содействие и медицинские нужды насильно перемещенных лиц в Грузии / Гокиели Н., Зарнадзе Ш., Зарнадзе И. и др. // Аллергология и иммунология. 2012. Т. 13, № 3. C. 254—256.
4. Thapa S. B., Hauff E. Psychological distress among displaced persons during an armed conflict in Nepal // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2005. Vol. 40, № 8. P. 672—679.
5. Азарных Н. А. Психологические проблемы в условиях преднамеренной миграции // Этнічная, моўная і культурная разнастайнасць у сучасным грамадстве : Зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнар. навук. практ. канф., 29—30 мая 2014 u., Магілёў / уклад. І. А. Пушкін ; рэдкал.: Ю. М. Бубнаў (адк. рэд.) [та ін.]. Магілёў : МДУХ, 2014. С. 256—258.
6. Гришина Е. Различие в культурных ценностях как стресс- фактор кросскультурной адаптации // Вестник Московского государственного лингвисти чес кого университета. 2010. № 586. C. 154—165.
7. Post-traumatic stress disorder in internally displaced people of Colombia: an ecological study / [M. Lagos-Gallego, J. C. Gutierrez- Segura, G. J. Lagos-Grisales, A. J. Rodriguez-Morales] // Travel Medicine and Infectious Disease. 2017. Vol. 15. P. 41—45.
8. A review of the health problems of the internally displaced persons in Africa / [E. T. Owoaje, O. C. Uchendu, T. O. Ajayi, E. O. Cadmus] // The Nigerian Postgraduate Medical Journal. 2016. Vol. 23, № 4. P. 161—171.
9. Волошин П. В., Марута Н. О. Основні напрямки наукових роз- робок в неврології, психіатрії та наркології в Україні // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). C. 10—18. 10. Kozarić-Kovacić D., Ljubin T., Grappe M. Comorbidity of posttraumatic stress disorder and alcohol dependence in displaced persons // Croatian Medical Journal. 2000. Vol. 41, № 2. P. 173—178. 11. Wilson J. C., Lindy J. D. Trauma, culture, and metaphor: pathways of transformation and integration. New York ; London : Routledge, 2013. 232 p.
12. Physical and mental health of afghan, iranian and somali asylum seekers and refugees living in the Netherlands / A. A. M. Gerritsen, I. Bramsen, W. Devillé [et al.] // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2006. Vol. 41, № 1. P. 18—26.
13. Exposure to war crimes and implications for peace building in northern Uganda / [C. Vinck, C. N. Pham, E. Stover, H. M. Weinstein] // JAMA. 2007. Vol. 298, № 5. P. 543—554.
14. Post-conflict mental health needs: a cross-sectional survey of trauma, depression and associated factors in Juba, Southern Sudan / [B. Roberts, E. Y. Damundu, O. Lomoro, E. Sondorp] // BMC psychiatry. 2009. Vol. 9. P. 7.
15. Correlates of depression among internally displaced persons after post-election violence in Kaduna, North Western Nigeria / T. L. Sheikh, M. Abdulaziz, S. Agunbiade [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2015. Vol. 170. P. 46—51.
16. Psycho-trauma, psychosocial adjustment, and symptomatic post-traumatic stress disorder among internally displaced persons in Kaduna, Northwestern Nigeria / T. L. Sheikh, A. Mohammed, S. Agunbiade [et al.] // Frontiers in Psychiatry. 2014. Vol. 5. P. 127.
17. A meta-analysis of risk factors for depression in adults and children after natural disasters / B. Tang, X. Liu, Y. Liu [et al.] // BMC public health. 2014. № 14. P. 623.
18. Roberts B. Individual and community level risk-factors for alcohol use disorder among conflict-affected persons in Georgia / B. Roberts, A. Murphy, I. Chikovani [et al.] // PLoS ONE. 2014. Vol. 9, № 5. P. e98299.
19. Mental problems, mood and anxiety disorders in the population displaced by violence in Colombia; results of the national mental health survey 2015 / N. Tamayo Martínez, C. J. Rincón Rodríguez, C. de Santacruz [et al.] // Revista Colombiana De Psiquiatria. 2016. Vol. 45 Suppl 1. P. 113—118.
20. Association between exposure to traumatic events and anxiety disorders in a post-conflict setting: a cross-sectional community study in South Sudan / T. Ayazi, L. Lien, A. Eide [et al.] // BMC psychiatry. 2014. Vol. 14. P. 6.
21. Гончарова О. Психологическая безопасность личности в экстремальных условиях // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 9 (41). C. 3—12.
22. Бедина И. А., Шпорт С. В. Особенности формирования психических расстройств у беженцев // Вопросы клинической психологии : Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием : материалы конф. (Казань, 30 октября 2014). Казань : ИП Синяев Д. Н., 2014. С. 14—17.
23. Клінічні особливості невротичних розладів у внутрішньо переміщених осіб / [Г. М. Кожина, М. В. Маркова, В. Б. Михайлов, Д. А. Фельдман] // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). C. 129.
24. Clinical features of neurotic disorders in internally displaced persons / [V. Korostiy, H. Kozhyna, K. Melamud, O. Platyniuk] // European Psychiatry. 2016. №. 33. P. S196—S197.
25. Хаустова О. О., Коваленко Н. В. Попередній аналіз проблем і скарг внутрішньо переміщених осіб // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). C. 175.
26. Пономарьов В. І., Суворова-Григорович Г. О. Електроенцефалографічні кореляти невротичних розладів у тимчасово переміщених із зони АТО осіб // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2016. Т. 2, № 2 (4). C. 31—33.
27. Спирина И. Д., Рокутов С. В., Казаков В. Е. Психические расстройства у лиц, перемещенных из зоны боевых действий // Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної нау ки та практики: реалії сьогодення : збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 8—9 липня 2016 р.). Київ : Київський медичний науковий центр, 2016. С. 81—82.
28. Вахтенков М. Ю. Посттравматичний стресовий розлад як тригерний фактор цукрового діабету // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2. C. 91—97.
29. Effect of sanitary-environmental conditions of diabetic hypertension incidence in displaced persons / M. Muraspahić, I. Kastrat, S. Plojović [et al.] // Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2017. Vol. 5, № 1. P. 86—90.