ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Якість життя у хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення
Назва статтi Якість життя у хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення
Автори Юрченко Ольга Миколаївна
Лінський Ігор Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 92-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.87-071«4» Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — кількісний опис різних компонентів якості життя (ЯЖ) у хворих на параноїдну шизофренію (ПШ) і оцінення можливостей їх комплексного використання для підвищення надійності діагностики цього захворювання. За допомогою методики оцінки ЯЖ за Mezzich із співавт. і опитувальника вираженості психопатологічної симптоматики Derogatis (SCL-90-R) обстежено 107 чоловіків, хворих на ПШ і 70 здорових чоловіків порівняного віку (36,45 ± 0,91 років і 36,53 ± 1,74 років відповідно). Встановлено, що ЯЖ у хворих на ПШ загалом достовірно нижча, порівняно з практично здоровими особами, при цьому найбільш інформативними і достовірними маркерами наявності параноїдної шизофренії є відносно низькі значення самореалізації (5 балів і менше); соціоемоційної підтримки (5 балів і менше); а також сприйнят- тя якості життя в цілому. Показано, що особливості якості життя, оцінені за допомогою методики Mezzich, при їх комплексному використанні в складі послідовної процедури Вальда (в модифікації Е. В. Гублера) як непрямі ознаки — маркери ПШ можуть бути додатковим засобом підвищення надійності діагностики цього виду психопатології.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, діагностика, непрямі ознаки, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Критерий качества жизни в психиатрической практике / [Марута Н. А., Панько Т. В., Явдак И. А. и др.]. Харьков : РИФ «Арсис», ЛТД, 2004. 240 с.
2. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. Москва : Медиа Сфера, 1998. 352 с.
3. Марута Н. А. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні // Архів психіатрії. 2011. Т. 17, № 3 (66). С. 5—9.
4. Юрьева Л. Н. Шизофрения : клиническое руководство для врачей. Днепропетровск : «Новая идеология», 2010. 244 с.
5. Іващенко Н. Є. Внутрішня картина хвороби і реабілітація пацієнтів з параноїдною шизофренією [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : Київ, 2014. 18 с. Режим доступу : http://library.gov.ua/
6. Validization an efficient quality life index / [J. E. Mezzich, N. Cohen, J. Liu, et al.] // Abstracts XI World Congress Psychiatry “Psychiatry on New Thresholds”. Hamburg, Germany, 6—11 August 1999. P. 427—428.
7. Derogatis L. R., Lipman R. S., Covi L. SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale. Preliminary report / // Psychopharmacology Bulletin. 1973. Vol. 9, № 1. P. 13—27.
8. Derogatis L. R., Rickels K., Rock A. The SCL-90 and the MMPI: A step in the validation of a new self-report scale // British Journal of Psychiatry. 1976. Vol. 128. P. 280—289.
9. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Москва : Медицина, 1978. 294 с.
10. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев : Моріон, 2000. 320 с.