ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Симптоми посттравматичного стресу, тривоги та депресії серед учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції
Назва статтi Симптоми посттравматичного стресу, тривоги та депресії серед учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції
Автори Чабан Олег Созонтович
Безшейко Віталій Григорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 80-84
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-001:616.45-001.1/.3:616.8-008.64"364" Індекс ББК -
Анотацiя Участь у бойових діях є серйозним стресовим чинником, який може провокувати розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР), тривожних розладів та депресії. Наразі серед українських військових чітко не встановлено актуальність та масштаби проблеми. Нами було проведене дослідження з оцінення масштабу проблеми посттравматичного стресового розладу та клінічно значимих тривоги та депресії серед військових, які брали участь в бойо вих діях, та медичного персоналу, який першим надавав допомогу пораненим бійцям. Для досягнення цієї мети нами використовувались шкали PTSD Checklist (PLC-5) — для оцінення симптомів ПТСР та HADS — для оцінення вираженості тривоги та депресії. Загалом клінічно значимі симптоми ПТСР мали 20 % із обстежуваної вибірки при середній кількості набраних балів в 15,98 пунктів без статистично значущої різниці між чоловіками та жінками (p = 0,251). Симптоми ПТСР значно посилювалися із часом перебування в зоні антитерористичної операції (АТО) та були достовірно більш вираженими серед одружених осіб (20,29 бала; 95 % довірчий інтервал (ДІ) дорівнює 13,80— 26,78), ніж у неодружених (13,21 бала; 95 % ДІ 9,33—17,09). 33,3 % вибірки мали як мінімум пограничний рівень тривоги при достовірно більшій вираженості серед жінок порівняно із чоловіками (7,11 vs. 5,29 бала; p = 0,041). Проблема ПТСР серед військових є надзвичайно актуальною в українських реаліях, яка потребує негайного розв'язання у вигляді адаптації та імплементації ефективних схем терапії з доведеною ефективністю при цьому розладі, як-от травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія та/або десенсибілізація і проробка травми рухами очей.
Ключовi слова ПТСР, стрес, військові, бойові дії, тривога, депресія, PCL-5, HADS, АТО
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Trauma and the war generation: Reports of findings from the National Vietnam Veterans Readjustment Study / [R. A. Kulka, W. E. Schlenger, J. A. Fairbanks, et al.]. London : Brunner Mazel Publishers, 1990. 352 pp.
2. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Scale available from the National Center for PTSD [Electronic Resource] / [F. W. Weathers, B. T. Litz, T. M. Keane, et al.]. National Center for PTSD. 2013. retrieved from : http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ ptsd-checklist.asp
3. Zigmond A. S., Snaith R. P. The hospital anxiety and depression scale // Psychiatrica Scandinavica. 1983. Vol. 67(6). P. 361—370.
4. Difede J., Barocas D. Acute Intrusive and Avoidant PTSD Symptoms as Predictors of Chronic PTSD Following Burn Injury // Journal of Traumatic Stress. 1999. Vol. 12(2). P. 363—369.