ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Феноменологічні особливості клінічних проявів резистентності дисоціативних розладів
Назва статтi Феноменологічні особливості клінічних проявів резистентності дисоціативних розладів
Автори Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 97-100
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-07 Індекс ББК -
Анотацiя Наведено дані комплексного клініко-психопатологічного дослідження, спрямованого на вивчення особливостей клінічних проявів резистентності дисоціативних розладів. В рамках роботи проаналізовано особливості початку захворювання, фактори психотравматизації, синдромальна структура та клініко-психопатологічні прояви дисоціативного розладу в порівняльному аспекті двох досліджуваних груп: з ознаками резистентності та без. Як конкретні клініко-психопатологічні ознаки резистентності дисоціативних розладів виокремлено: наявність соматоневрологічної обтяженості; затяжний початок захворювання; перенесення власних переживань винятково в сферу здоров'я; переважання у клінічній картині перманентних соматовегетативних розладів та поєднання декількох психопатологічних (іпохондричного, депресивного, фобічного) синдромів; формування ригідної «обмежувальної» поведінки та реакцій ворожості та осуду, спрямованих на інших осіб.
Ключовi слова резистентність, клінічна картина, дисоціативні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства // Психиатрия : национальное руководство / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова и др. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. С. 331—349.
2. Васильева А. В., Караваева Т. А., Полторак С. В. Затяжные формы невротических расстройств: клинико-психопатологические аспекты и вопросы терапии // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2012. № 4. С. 81—87.
3. Резистентні тривожно-фобічні розлади (чинники формування та методи корекції) / Н. О. Марута, І. О. Явдак, С. П. Колядко, О. С. Череднякова // Таврический журнал психиатрии. 2013. Т. 16, № 3 (64). С. 116—123.
4. Марута, Н. О. Клинико-психопатологические особенности современных невротических расстройств // Международный медицинский журнал. 2004. Т. 10, № 1. С. 38—42.
5. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні (Інформаційно-аналітичний огляд за 2002— 2011 рр.). Київ; Харків, 2012. С. 131.
6. Практикум по психологии посттравматического стресса / под ред. Н. В. Тарабриной. СПб.: Питер, 2001. 272 с.