ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизофренію
Назва статтi Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизофренію
Автори Колядко Світлана Петрівна
Каленська Галина Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 51-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:615.851-08 Індекс ББК -
Анотацiя Авторами було розроблено й апробовано модель арт-терапії, та показано її ефективність під час лікування хворих на параноїдну шизофренію. Було обстежено 59 хворих. Доведено, що використання арт-терапевтичних методів позитивно впливає на особливості емоційної сфери, ставлення до хвороби, самосприйнятя і прийняття соціуму. Ефективність терапії зумовлена підвищенням соціальної адаптації хворих, поліпшенням самооцінки, зменшенням вираженості загальної симптоматики шизофренії.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, арт-терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Хобзей М. Л., Волошин П. В., Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 3(72). С. 13—19.
2. Болл Б. Интеграция научных исследований практики и теории арт-терапии // Исцеляющее искусство : Журнал арттерапии. 2001. Т. 3, № 4. С. 10—32.
3.Вид B. Л. Психотерапия шизофрении: Краткое руководство. 3-е изд-е. СПб.: Питер, 2008. 512 с.
4. Діхтяр В. О. Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію // Український вісник психоневрології. 2009. Т. 17, вип. 3 (60). С. 35—44.
5. Джангильдин Ю. Т. Синтетически ориентированная психотерапия шизофрении в условиях дневного реабилитационного стационара / Ю. Т. Джангильдин, А. Л. Адаме // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. 2010. Вып. 8. С. 105—107.
6. Маклаган Д. Образ в арт-терапии: от символа к эстетическим качествам // Исцеляющее искусство: Журнал арт-терапии. 2001. Т. 4, № 1. С. 27—29.
7. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2000. 368 с.
8. Бурно М. Е., Калмыкова И. Ю. О повышении качества душевной жизни больных шубообразной шизофренией с помощью особого варианта терапии творческим самовыражением // Психическое здоровье. 2009. № 3. С. 37—43.
9. Марута Н. О., Семікіна О. Є., Каленська Г. Ю. Особл ив ост і арт-терапії хворих на депресивні розлади органічного ґенезу // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 1(70) (додаток). С. 54.
10. Луззатто П. Краткосрочная арт-терапия в «остром» психиатри чес ком отделении. В кн.: Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000, С. 67—98.
11. Kay S., Opler L., Fiszbein A. Positive and Negative Syndrome Scale Manual. North Tonawanda, NY: Multy-H Health Systems,1994.
12. Психологическая диагностика отношения к болезни : пособие для врачей / [Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, Э. Б. Карпова, А. Я. Вукс]. СПб., 2005. 31 с. 3-е изд-е. СПб.: Питер, 2008. 512 с. 4. 13. Діхтяр В. О. Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію // Український вісник психоневрології. 2009. Т. 17, вип. 3 (60). С. 35—44.
14. Джангильдин Ю. Т. Синтетически ориентированная психотерапия шизофрении в условиях дневного реабилитационного стационара / Ю. Т. Джангильдин, А. Л. Адаме // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. 2010. Вып. 8. С. 105—107.
15. Маклаган Д. Образ в арт-терапии: от символа к эстетическим качествам // Исцеляющее искусство: Журнал арт-терапии. 2001. Т. 4, № 1. С. 27—29.
16. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2000. 368 с.
17. Бурно М. Е., Калмыкова И. Ю. О повышении качества душевной жизни больных шубообразной шизофренией с помощью особого варианта терапии творческим самовыражением // Психическое здоровье. 2009. № 3. С. 37—43.
18. Марута Н. О., Семікіна О. Є., Каленська Г. Ю. Особливості арт-терапії хворих на депресивні розлади органічного ґенезу // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 1(70) (додаток). С. 54.
19. Луззатто П. Краткосрочная арт-терапия в «остром» психиатри чес ком отделении. В кн.: Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2000, С. 67—98.
20. Kay S., Opler L., Fiszbein A. Positive and Negative Syndrome Scale Manual. North Tonawanda, NY: Multy-H Health Systems,1994.
21. Психологическая диагностика отношения к болезни : пособие для врачей / [Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, Э. Б. Карпова, А. Я. Вукс]. СПб., 2005. 31 с.
22. Столин В. В., Пантилеев С. Р. Опросник самоотношения // Сб.: Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. Москва : изд-во Московского ун-та, 1988. С. 123—130.
23. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2007. 350 с.