ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Оцінка ефективності арт-терапії у комплексній терапії хворих на шизофренію
Назва статтi Оцінка ефективності арт-терапії у комплексній терапії хворих на шизофренію
Автори Кришталь Олександр Олексійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 31-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-085.85:73/79 Індекс ББК -
Анотацiя З метою оцінювання ефективності арт-терапії в системі терапії та реабілітації хворих проведено комплексне клініко-психопатологічне та психо- діагностичне дослідження 125 хворих, обох статей, у віці 20—45 років з встановленим діагнозом шизофренія у період стабілізації стану. Основну групу (пацієнти якої брали участь у арт-терапії) склали 95 осіб, в контрольну групу увійшли 30 хворих, які отримували стандартну регламентовану терапію у лікарні. У процесі дослідження запропоновано систему арт-терапії в комплексній терапії хворих на шизофренію та доведено її ефективність. Встановлено виражену позитивну динаміку рівня соціального функціонування хворих та позитивну динаміку позитивних, негативних і загальних психопатологічних синдромів за шкалою РANSS. Арт-терапія сприяє швидкій соціальної реінтеграції хворих на шизофренію, поліпшенню якості їхнього життя.
Ключовi слова арт-терапія, хворі на шизофренію, соціальне функціонування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. T. 23, вип. 1 (82). C. 5—11. 2. Гуменюк Л. Н., Михайлова Е. А. Арт-терапия в системе комплексной психосоциальной реабилитации больных шизо- фре нией в условиях принудительного лечения // Таври чес кий мед.-биол. вестник. 2010. № 4. C. 37—40. 3. Діхтяр В. О. Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизо фре нію // Український вісник психоневрології. 2009. Т. 17, вип. 3 (60). С. 35—44. 4. Кожина А. М., Гайчук Л. М. Опыт применения препара- та Солерон в терапии шизо фре нии // Там само. 2010. Т. 18, вип. 4 (65). С. 116—117. 5. Колядко С. П., Каленська Г. Ю. Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизо фре нію // Там само. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 51—55. 6. Марута Н. А. Стан надання та перспективи розвитку пси- хіатричної допомоги в Україні // Архів психіатрії. 2011. Т. 17, № 3 (66). С. 5—9. 7. Підкоритов В. С. Психіатрія в Україні — минуле, теперіш- нє, майбутнє // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2008. № 2 (14). С. 29 — 32. 8. Пшук Н. Г. Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих // Український вісник психоневро- логії. 2010. Т. 18, № 3 (64). С. 145. 9. Hmain S., Korostiy V. Art-therapy in complex treatment of major depressive disorder // European psychiatry. 2015. Vol. 1. P. 1324. 10. Hmain S. Effectiveness of art therapy in complex treatment of patients with depressive recurrent disorder // Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde Kongress. Berlin, 2015. Р. 12-004.