ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Клініко-психопатологічні особливості хворих на гостру та затяжну неврастенію
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості хворих на гостру та затяжну неврастенію
Автори Панько Тамара Василівна
Бугакова Аріна Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 49-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені дані про особливості хворих на гостру та затяжну неврастенію. Їх аналіз показав, що при гострому перебігу неврастенії пацієнти мали помірний рівень депресії з пе- реважанням когнітивного компонента, поєднання астено-депресивного, астено-агрипнічного та астено-іпохондричного симптомокомплексів, високий рівень тривожності, невпевненість в своїх силах, стурбованість, пригніченість і чутливість до реакцій оточуючих, зниження рівня адаптації, емоційного комфорту. Найважливішими рисами затяжного перебігу неврастенії були підвищений рівень депресії з до- мінуванням соматичної складової, провідний астено-депресивний симптомо- комплекс, внутрішня напруженість, стурбованість, переважання похмурих передчуттів і роздумів, почуття провини, прагнення до більш високого рівня емоційного комфорту, адаптації та домінування у міжособистісних стосунках.
Ключовi слова невротичні розлади, неврастенія, гострий перебіг неврастенії, затяжний перебіг неврастенії, клініко-психопатологічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вельтищев Д. Ю. Неврастения: история и современность // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011. № 4. С. 9—13
2. Шамрей В. К. Резидуально-дефицитарные состояния при расстройствах невротического спектра // Социальная и клиническая психиатрия. 2013. № 4. С. 14—18
3. Чутко Л. С., Сурушкина С. Ю. Неврастения: состояние проблемы и подходы к терапии // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2013. № 2. С. 42—45
4. Федченко В. Ю. Роль сучасних факторів психічної травматизації в розвитку неврастенії // Експериментальна і клінічна медицина. 2012. № 2. С. 141—147.
5. Менделевич В. Д., Соловьева C. JI. Неврозология и психо- соматическая медицина. Москва : МЕДпресс-информ, 2002. 608 с.
6. Гнатюк Р. М., Чабан О. С. Перебіг та вихід неврастенії сучасності // Вісник наукових досліджень. 2000. № 3. С. 79—80.
7. Бек А., Раш А., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб. : Питер, 2003. С. 304.
8. Батаршев А. В. Диагностика пограничных психических расстройств личности и поведения. Москва : Изд-во Института психотерапии, 2004. 320 с.
9. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально- психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института психотерапии, 2002. C. 193—197. 10. Рогов Е. И. Настольная книга практи чес кого психолога : учебное пособие. Москва : ГИЦ «Владос», 1999. С. 416—417.