ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Ефективність раннього втручання у продромальну стадію психозу
Назва статтi Ефективність раннього втручання у продромальну стадію психозу
Автори Білоус Володимир Сергійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 15-18
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК УДК 616.892-082-085 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі наведена програма раннього втручання у продромальну стадію психозу, яка розроблена на ґрунті клініко-психопатологічних та психодіагностичних досліджень. Програма включає етапи діагностики, активного втручання та підтримувальних впливів. Базовими методами є фармакотерапія (нейролептики, антидепресанти, засоби загальнозміцнювальної дії), психотерапія (когнітивно-поведінкова, терапія мистецтвом і творчим самовираженням, клієнт-центрована та сімейна психотерапія), соціально-середовищний та соціально-побутовий супровід. Зіставлення отриманих результатів з результатами традиційного лікування свідчить про вищу ефективність роз- робленої програми та перспективність її впровадження.
Ключовi слова продромальна стадія психозу, раннє втручання, клініко- психопатологічні та психодіагностичні дослідження
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута, Н. А. Первый эпизод психоза (диагностика, лечение, организация помощи) // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, вип. 1 (50). С. 21—25.
2. Модель организации социально-психологической помощи пациентам, страдающим шизофренией : методические рекомендации / Т. А. Солохина, В. С. Ястребов, Л. С. Шевченко и [др.]. Москва : МАКС Пресс, 2012. 32 с.
3. Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве / П. В. Морозов, Н. Г. Незнанов, О. В. Лиманкин [и др.] // Журнал психиатрии и психофармакотерапии им. П. Б. Ганнушкина. 2014. № 06. С. 4—10.
4. Перший психотичний епізод: система екзистенційно- особистісного відновлення хворих : методичні рекомендації / Н. О. Марута, В. А. Абрамов, О. І. Осокіна [та ін.]. Київ ; Донецьк, 2013. 32 с.
5. Попадопулос, Т. Ф. Острые эндогенные психозы [Электронный ресурс]. 2014. Режим доступа: http://www.koob.ru.
6. Психиатрическая помощь больным шизофренией : клиническое руководство / под ред. В. Н. Краснова, И. Я. Гуровича, С. Н. Мосолова, А. Б. Шмуклера. Москва : ИД «Медпрактика-М». 2007. 260 с.
7. Семке, А. В., Зинчук М. С. Негативные расстройства у больных параноидной шизофренией // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012. № 4. С. 29—33.
8. Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states / A. Bechdolf, M. Wagner, S. Ruhrmann, [et al. ] // Br. J. Psychiatry. 2012. № 200. P. 22—29.
9. Australian Mental Health Outcomes and Classifi ca tion Network “Sharing Information to Improve Outcomes”: Review of Recovery Mea sures. Version 1.01 / [Ph. Burgess, J. Pirkis, T. Coombs, A. Rosen]. 2010. 78 p.
10. Fusar-Poli, P. Voxel-wise meta-analysis of fMRI studies in patients at clinical high risk for psychosis // J. Psychiatry Neurosis. 2012. Vol. 37(2). P. 106—112. 11. EPA guidance on the quality of mental health services / W. Gaebel, T. Becker, B. Janssen [et al.] // Eur. Psychiatry. 2012. Vol. 27(2). P. 87—113.