ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Типологія стратегій подолання у жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї
Назва статтi Типологія стратегій подолання у жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї
Автори Савіна Майя Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 79-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48::616-055.2 Індекс ББК -
Анотацiя На  ґрунті клініко-психологічного і психодіагностичного обстеження 421 подружньої пари, серед яких у 321 подружньої пари діагностовано порушення сімейних стосунків та аддиктивну поведінку (АП) у жінок, у інших 50 пар — порушення здоров’я сім’ї, й 50 гармонійних пар, визначені особливості стратегій подолання у жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї. У подружжів з порушенням родинних стосунків діагностовано превалювання неадаптивних стратегій подолання, незалежно від стану АП у жінок. Однак, серед жінок з проблемних родин виявлено якісні розбіжності змістовних типів поєднань і комбінацій копінг-стратегій різних рівнів. Так, жінкам з АП були притаманні когнітивно-безпорадний, аддиктивно-уникаючий і залежно-псевдокомпенсаційний типи реагування, в структурі яких АП набула ролі додаткового деформованого копінгу. Жінкам з некомпроментованим аддиктивним статусом — когнітивно-некритичний, деструктивно-конфліктний і емоційнодезадаптивний типи реагування, які мали виражений деструктивний вплив на процес опанування ними стресових ситуацій. Жінкам з гармонійних родин були притаманні адаптивні — когнітивно-усвідомлений, емоційно-рішучий і поведінково-діяльнісний типи реагування. Отримані дані були покладені нами в основу під час розроблення системи психологічної корекції та психопрофілактичної підтримки здоров’я  сім’ї за наявності АП у жінок.
Ключовi слова стратегії подолання, аддиктивна поведінка, жінки, порушення здоров’я сім’ї
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Рябухін К. В. Питання формування алкогольної залежності у жінок // Таврич еск ий журнал психиатрии. 2013. № 4 (65). С. 52—55.
2. Гапонов К. Д. Клініко-психопатологічні та соціальні індикатори вираженості шкідливих наслідків алкогольної залежності в світлі оптимізації її комплексного лікування // Архів психіатрії. 2012. Т. 18, № 2 (69). С. 111—120.
3. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та стан наркологічної допомоги населенню України (інформаційно-аналітичний огляд за 1990—2010 рр.). Харків : Строков В. Д., 2011. 144 с.
4. Наркологія. Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами : довідкове видання / О. К. Напрєєнко, Л. В. Животовська, Л. В. Рахман, Н. Ю. Петрина ; за ред. О. К. Напрєєнка. Київ : Здоров’я, 2011. 208 с.
5. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. О наркологи чес кой ситуации в Украине // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3 (64). С. 174.
6. Кришталь В. В. Любовь и секс как лечебный фактор // Медицинская психология. 2006. № 2. С. 14—19.
7. Кришталь В. В. Системная семейная психотерапия нарушений здоровья семьи // Там же. 2007. Т. 1, № 2. С. 3—8.
8. Жданова М. П. Психотерапия нарушения здоровья семьи при алкоголизме у жены / М. П. Жданова // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, № 2 (51). С. 60—67.
9. Markova M., Yaruj V. Behavioral addiction as a codependence’s manifestation of wife men with alcohol dependence // WPA Congress "Psychiatric epidemiology meets genetics: the public health consequences", 29.03 — 01.04.2016, Munich. Book of Abstracts. P. 54—55.
10. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2009. № 2 (16). С. 56—70.
11. Аддиктивный статус и метод его комплексной оценки при помощи системы AUDIT-подобных тестов / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Психи чес кое здоровье. 2010. № 6 (49). С. 33—45.
12. Корнацький В. М., Маркова М. В. Оцінка психосоціальних чинників ризику розвитку хвороб системи кровообігу у пацієнтів первинної ланки медико-санітарної допомоги (методичні рекомендації). Київ, 2007. 14 с.
13. Карвасарский Б. Д. Клинич еск ая психология : учебник для вузов. 4-е изд. СПб. : Питер, 2011. 864 с.