ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Особливості змін пов’язаної із здоров’ям якості життя та можливості з їх оцінки опитувальника SF-36v2 у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми
Назва статтi Особливості змін пов’язаної із здоров’ям якості життя та можливості з їх оцінки опитувальника SF-36v2 у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми
Автори Школьник Валерій Маркович
Фесенко Галина Дмитрівна
Соя Олена Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 32-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.714+616.831]-001-092.11 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена вивченню особливостей пов’язаної із здоров’ям якості життя у пацієнтів з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми (ЧМТ) різного ступеня тяжкості, а також вивченню можливостей використання опитувальника SF-36v2 у хворих цієї категорії. Було обстежено 100 хворих, поділених на три групи — з легкою, середньої тяжкості та тяжкою черепно- мозковою травмою в анамнезі. Аналіз результатів дослідження продемонстрував обмежену здатність субшкал SF-36v2 до диференціації станів всередині популяції хворих з наслідками ЧМТ. Було також встановлено переважання в цієї категорії хворих емоційно-пси- хологічних проблем над фізичним нездужанням. З підвищенням тяжкості ЧМТ відбувалось зниження показників пов’язаної із здоров’ям якості життя, але найбільший вплив тяжкість перенесеної травми здійснювала на загальну оцінку хворим стану свого здоров’я та перспектив лікування. Як чинники, які вірогідно здійснюють вплив на показники пов’язаної із здоров’ям якості життя в різних групах, визначені такі: вік хворого, результати опитування за шкалою Бека, порушення виконавчих функцій, мислення та довгострокової пам’яті.
Ключовi слова закрита черепно- мозкова травма, віддалені наслідки, якість життя, SF-36v2
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Исаева А. С., Яблучанский Н. И. Качество жизни — инструмент в оценке состояния здоровья и конт ро ля лечения // Вестник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Серия «Медицина». 2002. № 3 (545). С. 90—94.
2. Каракулова Ю. В., Селянина Н. В., Ерошина О. А. Качество жизни больных в остром периоде черепно-мозговой травмы под влиянием нейротрофи чес кой терапии // Бюллетень сибирской медицины. 2011. № 2. С. 122—126.
3. Новик А. А., Ионова Т. И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине (2-е изд-е) / под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко. Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. 315 с.: ил.
4. Педаченко Е. Г., Гук А. П. Оценка качества жизни больных с черепно-мозговой травмой: современные подходы // Український нейрохірургічний журнал. 2007. № 4. С. 40—42.
5. Селянина Н. В. Оценка и прогнозирование качества жизни больных черепно-мозговой травмой легкой и средней степени тяжести // Вестник Росздравнадзора. 2012. № 5. С. 44—46.
6. Синягин Р. В. Оценка качества жизни при последствиях легкой черепно-мозговой травмы // Пермский медицинский журнал. 2010. Т. 27, № 6. С. 45—48.
7. Яворская В. А., Черненко И. И., Федченко Ю. Г. Оценка качества жизни у пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно-мозговой травмы // Международный меди- цинский журнал. 2012. № 2. С. 29—31.
8. Quality of life in patients with traumatic brain injury-basic issues, assessment and recommendations / M. Bullinger, P. Azouvi, N. Brooks [et al.] // Restorative Neurol. Neurosci. 2002. № 20 (3—4). Р. 111—124. PMID: 12454360.
9. Petersen C., Bullinger M. Assessing health-related quality of life after severe brain damage: potentials and limitations [Electronic Resource] // Prog. Brain Research. 2005. № 150. Р. 545—553. DOI : 10.1016/S0079-6123(05)50038-4.
10. A systematic review of studies measuring health-related quality of life of general injury populations [Electronic Resource] / S. Polinder, J. Haagsma, E. Belt [et al.] // BMC Public Health. 2010. № 10(783). Р. 1—3. DOI : 10.1186/1471-2458-10-783
11. Health-related quality of life after TBI: a systematic review of study design, instruments, measurement properties, and outcome [Electronic Resource] / S. Polinder, J. Haagsma, D. van Klaveren [et al.] // Population Health Metrics. 2015. № 13: 4. DOI :10.1186/ s12963-015-0037-1.
12. General health status measures for people with cognitive impairment: learning disability and acquired brain injury [Electronic Resource] / R. P. Riemsma, C. A. Forbes, J. M. Glanville [et al.] // Health Technology Assessment. 2001. № 5(6). URL : http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11319989
13. Quality of Life after Brain Injury (QOLIBRI): scale validity and correlated of quality of life / N. von Steinbüchel, L. Wilson, H. Gibbons [et al.] // J. Neurotrauma. 2010. Vol. 27, №. 7. Р. 1157— 1165. PMID: 20210602.
14. Assessment of Health-Related Quality of Life after TBI: Comparison of a Disease-Specific (QOLIBRI) with a Generic (SF-36) Instrument [Electronic Resource] / N. von Steinbuechel, A. Covic, S. Polinder [et al.] // Behavioral Neurol. 2016. Vol. 2016. DOI : 10.1155/2016/7928014.