ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на етапі первинного лікування
Назва статтi Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на етапі первинного лікування
Автори Мухаровська Інна Романівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 69-71
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616-006-052 Індекс ББК -
Анотацiя Високі рівні психопатологічної тривоги та депресивних проявів вказували на наявність гострої психічної реакції на стрес, пов’язаної з онкологічним захворюванням та протипухлинною терапією. У пацієнтів при первинному зверненні у зв’язку з онкологічним захворюванням вираженість тривоги та депресії досягала клінічного рівня, тривожний стан превалював над депресивним. Вираженість та структура тривожної і депресивної симптоматики у онкологічних пацієнтів, які отримували різні види протипухлинного лікування, була подібною. Провідними проявами тривожного симптомокомплексу були інтенсивна тривога, внутрішнє напруження та неспокійні думки. В депресивних проявах провідну роль відігравали ангедонія, песимістичне сприйняття майбутнього та зниження життєвого тонусу. Якісний характер психоемоційних переживань онкохворих та оцінка прогнозу залежали від призначеного методу протипухлинного лікування. Найбільш привабливим для онкологічних пацієнтів було хірургічне лікування, тоді як променева та  хіміотерапія асоцію валися з гіршим прогнозом.
Ключовi слова Ключові слова: онкологічні хворі, психоонкологія, протипухлинне лікування, психоемоційний стан
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Рак в Україні 2013—2014 [Електронний ресурс] / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Ю. Й. Михайлович [та ін.] ; ред. О. О. Колеснік. Київ : Національний інститут раку, 2015. URL : http://www.ncru. inf.ua/publications/BULL_16/index.htm.
2. Савин А. И., Володин Б. Ю. Особенности психогенно обусл овл енных психич еск их расс тр ойств и психологич еск ие характеристики онкологич еск их больных при разных опухолевых локализациях (подход к проблеме) // Наука молодых — Eruditio Juvenium. 2015. № 3. С. 82—86. 3. Mutuality and specificity of mental disorders in advanced cancer patients and caregivers / K. Z. Bambauer, B. Zhang, P. K. Maciejewski [et al.] // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemio logy. 2006. Issue 41, Vol. 10. P. 819—824.
4. Некоторые психологи чес кие характеристики онко больных в связи с особенностями психокоррекционной работы / Н. З. Кайгородова, О. М. Любимова, В. Д. Петрова, О. В. Парамонова // Известия Алтайского государственного университета. 2014. Т. 2, № 2 (82). С. 22—26.
5. Маркова М. В., Піонтковська О. В., Кужель І. Р. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 4 (73). С. 86—91.
6. Psychological factors affecting oncology conditions / L. Grassi, B. Biancosino, L. Marmai [et al.] // Adv. Psychosom. Med. 2007. Vol. 27. P. 57—71.
7. Psycho-Oncology / Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. [et al.]. Oxford University press, 2010. 720 p.