ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів
Назва статтi Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів
Автори Бойко Дмитро Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 40-42
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.44/45-036.4:57.034 Індекс ББК -
Анотацiя кий психічний розлад, що на сьогоднішній день активно вивчається, важливим для вивчення аспектом є аутоагресивна поведінка при ньому, але на цей час недостатньо уваги приділяється вивченню впливу біологічних ритмів на їх формування. В дослідження включено 130 хворих з аутоагресивною поведінкою при першому епізоді психозу. Встановлено, що певні психопатологічні симптоми пов’язані з рівнем суїцидального ризику при першому епізоді психозу, а саме «напруженість», «ворожнечість», «манірність», «збудження», «підозрілість» «ставлення до свого соматичного стану», «тривога», «депресивний настрій», «відчуття провини»; циркадіанні біологічні ритми корелюють з ризиком виникнення та рівнем вираженості аутоагресивної поведінки, а саме чітко виражений та слабко виражений вечірні типи працездатності, тому подальше вивчення аутоагресії при першому психотичному епізоді з урахуванням впливу біологічних ритмів є перспективним напрямком сучасних досліджень в психіатрії, спрямованим на покращання профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів.
Ключовi слова перший психотичний епізод, аутоагресивна поведінка, біологічні ритми
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О., Бачериков А. М. Перший епізод психозу (сучасні принципи діагностики та лікування) : методичні рекомендації. Харків, 2001. 20 с.
 2. Марута Н. О. Первый эпизод психоза (диагностика, лечение, организация помощи) // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, вип. 1 (50). С. 21—24.
3. Lester Н. Early intervention for first episode psychosis // British Journal of Psychiatry. 2004. Vol. 328, № 6. P. 1451—1452.
4. McGorry P. D. Early intervention in psychotic disorders: detection and treatment of the first episode and the critical early stages // Med. J. Aust. 2007. Vol. 187. Suppl. 7. P. 8—14.
5. Бачериков А. М., Мудренко І. Г. Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом (діагностика, клініка, лікування) // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, вип. 3 (52). С. 30—33.
6. Patterns of suicidal behavior in first-episode psychosis // E. A. Barrett, A. Faerden, R. Nesvåg [et al.] // Schizophrenia Research. 2008. Vol. 98. Suppl. 1. P. 88.
7. Harkavy-Friedman J. M. Can early detection of psychosis prevent suicidal behavior? // Am. J. Psychiatry. 2006. Vol. 163. Suppl. 5. P. 768—770.
8. Сонник Г. Т., Скрипников А. Н., Рудь В. А. Биоритмологические исследования в психиатрии: состояние и перспективы развития // Психиатрия, психотерапия и клини чес кая психология. 2012. № 1. С. 89—95.
9. Сонник Г. Т., Скрипников А. М., Рудь В. О. Досвід та перспективи розвитку хронобіологічних досліджень у вивченні афективної психічної патології // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3 (64). С. 54—56.