ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Клінічні ознаки резистентних форм неврастенії
Назва статтi Клінічні ознаки резистентних форм неврастенії
Автори Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 108-110
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.4-07 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі подано результати клініко-психопатологічного дослідження, присвяченого аналізу клінічних особливостей резистентних форм неврастенії. Обстежено 50 хворих на неврастенію, з яких 21 (42,0 %) — з ознаками резистентності (основна група) та 29 58,0 %) — без ознак резистентності (контрольна група). Встановлено, що клінічна картина резистентних форм неврастенії характеризується переважно затяжним типом формування хвороби; наявністю виразної соматизації та афективної симптоматики у вигляді депресивних та дисфоричних проявів; превалюванням в синдромологічній структурі складних синдромокомплексів з включенням до провідної астенічної симптоматики депресивних, іпохондричних та сенестопатичних проявів.
Ключовi слова резистентність, неврастенія, клінічна картина
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Васильева А. В., Караваева Т. А., Полторак С. В. Затяжные формы невротических расстройств: клинико-психопатологические аспекты и вопросы терапии // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева. 2012. № 4. С. 81—87.
2. Громов, Л. А. Общие и частные проблемы терапевтической резистентности / Л. А. Громов // Рациональная фармакотерапия. 2011. № 2. C. 13—17.
3. Караваева Т. А. Изменение психотерапевтических и реабилитационных стратегий при лечении невротических расстройств в условиях социально-экономических перемен / Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева. 2010. № 1. С. 13—17.
4. Марута Н. О., Рачкаускас Г. С., Явдак І. О. Синдромоутворення при резистентних дисоціативних розладах (психопатологічні механізми неврозоґенезу) // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 1 (78). С. 72—75.
5. Резистентні тривожно-фобічні розлади (чинники формування та методи корекції) / Н. О. Марута, І. О. Явдак, С. П. Колядко, О. С. Череднякова // Таврический журнал психиатрии. 2013. Т. 16, № 3 (64). С. 116—123.
6. Практикум по психологии посттравматического стресса / под ред. Н. В. Тарабриной. СПб. : Питер, 2001. 272 с.