ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Диференційовані підходи до психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей
Назва статтi Диференційовані підходи до психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей
Автори Буздиган Олена Григорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 47-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.87-075.8 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — розроблення й обґрунтування диференційованих підходів до психосоціальної реабілітації пацієнтів з параноїдною шизоф рен ією (ПШ) з урахуванням їх клініко-функціональних гендерних особливостей. Комплексно обстежено 420 хворих на ПШ, поділених на дві групи: 210 чоловіків та 210 жінок. Середній вік обстежених хворих склав 44,3 ± 11,6 роки, чоловіків — 43,9 ± 9,6 роки, жінок — 44,7 ± 13,2 роки. В основу диференціації психосоціальної реабілітації хворих на ПШ покладено дві тези: 1) хворі на ПШ мають потребу в уміннях і навичках, а також у підтримці з боку оточення, для відповідної реалізації власної ролі в побутовій, соціальній, трудовій і сімейній сферах; 2) при зміні навичок й/або підтримки у оточенні особи, які страждають на шизоф рен ію, стають більш здатними до реалізації обран их ними рольових функцій при врахуванні клініко-функціональних гендерних особливостей. В роботі сформульовані принципи, описані структура та технологія психосоціальної реабілітації хворих на ПШ з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей. Обґрунтовано, що реабілітаційні заходи у чоловіків та жінок з ПШ мають відрізнятися в залежності від руйнування параметрів життєдіяльності у сферах функціонування, що визначається їх клініко-функціональними гендерними особливостями. Психосоціальна реабілітація хворих на ПШ має бути системною, комплексною і диференційованою, та повинна здійснюватися рамках роботи мультидисциплінарної бригади фахівців (лікарпсихіатр, лікар-психолог або спеціаліст з медичної і психологічної реабілітації, соціальний працівник), кінцевою метою якої було б покращання якості життя та адаптація пацієнтів до наявного рівня функціонування, з урахуванням їх клініко-функціональних гендерних особливостей.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, чоловіки, жінки, функціональний діагноз, клініко-функціональні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психическое здоровье: усиление борьбы с психическими расстройствами : Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения. 2010. № 220. 12 с.
2. Юрьева Л. Н. Шизофрения : клиническое руководство для врачей. Киев : Сфера, 2010. С. 24.
3. Tandon Rajiv, Keshavan Matcheri S., Nasrallah Henry A. Schizophrenia, "just the facts" what we know in 2008. 2. Epidemiology and etiology // Schizophrenia Research. 2008. № 102 (1—3). Р. 1—18.
4. Гнатишин М. С., Белов О. О. Шизофренія: сучасний погляд. Вінниця : Консоль, 2012. С. 199—205.
5. Юр’єва Н. М. Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизо френію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 2 (79). С. 139—146.
6. Косенко К. А. Особенности психофармакотерапевтич еск ой и психотерапевти чес кой составляющих в комплексном лечении женщин, больных параноидной шизоф рен ией, при различных моделях семейного взаимодействия // Journal of Health Sciences. 2014. Vol. 04, № 06. P. 043—056.
7. Психіатрична реабілітація: пер. з англ. / В. Ентоні, М. Коен, М. Фаркас. Київ : Сфера, 2001. 298 с.
8. Effectiveness of technical assistance in the development of psychiatric rehabilitation programs / P. B. Nemec, R. Forbess, M. R. Cohen [et al.] // J. Ment. Health Adm. 1991. Vol. 18, № 1. P. 1—11.