ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 2 (87)Соціально-демографічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення
Назва статтi Соціально-демографічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення
Автори Юрченко Ольга Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 2 (87) Сторінки 101-106
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:362.1.001.3-07 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчено соціально-демографічні характеристики хворих на параноїдну шизофренію (ПШ). Для цього в роботі використовували модулі «G» (General information — загальна інформація про пацієнта); «E» (Educational information — освіта, робота, засоби до існування); а також «F» (Family and social bonds — власна родина пацієнта та його соціальні зв’язки) стандартного опитувальника ASI (Addiction Severity Index — ASI). Було обстежено 107 хворих на ПШ і 70 здорових добровольців (усі обстежені — чоловічої статі), порівняного віку (36,45 ± 0,91 роки і 36,53 ± 1,74 роки відповідно). Виявлено найбільш інформативні маркери наявності ПШ, серед яких: відсутність (зі слів хворого) співмешканців з аддиктивним та/або іншими психічними та поведінковими розладами; сімейний стан: холостий (незаміжня); незадоволеність поточним сімейним станом; відсутність професії або професійних навичок та деякі інші. Так само виявлено найбільш інформа- тивні маркери відсутності ПШ, які, здебільшого, є антагоністами наведених вище маркерів наявності ПШ. Для всіх маркерів розраховані їхні діагностичні коефіцієнти (ДК) та міри інформативності (МІ) Кульбака, що робить їх придатними для комплексного використання у складі строго формальної послідовної діагностичної процедури Вальда (в модифікації Гублера).
Ключовi слова параноїдна шизо фре- нія, соціально-демографічні маркери, комплексна діагностика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Динаміка психічного здоров’я населення України в період 2008—2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги країни [Текст] / [І. Я. Пінчук, Р. М. Богачев, М. К. Хобзей, О. О. Петриченко] // Архів психіатрії. — 2013. — № 1 (72). — С. 11—17.
2. Петрюк П. Т. К изучению клиники параноидной формы шизофрении (обзор литературы) [Текст] / П. Т. Петрюк // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2010. — № 1—2. — С. 122—130.
3. Ениколопов С. Н. Стигматизация и проблема психического здоровья [Электронный ресурс] / С. Н. Ениколопов // Медицинская (клиническая) психология: традиции и перспективы. — 2013. — Режим доступа : http://psyjournals.ru/medpsytrad/ issue/61088_full.shtml
4. Теоретические и практические аспекты функционального диагноза шизофрении в судебной психиатрии [Текст] // Функциональный диагноз в судебной психиатрии : коллективная монография / Ф. В. Кондратьев, С. Н. Осколкова. — М., 2000. — С. 31—59.
5. An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index [Text] / A. T. McLellan, L. Luborsky, G. E. Woody [et al.] // J. Nerv Ment Dis. — 1980. — Vol. 168. — № 1. — P. 26—33.
6. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов [Текст] / Е. В. Гублер. — М.: Медицина, 1978. — 294 с.
7. Лапач С. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel [Текст] / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев : «Моріон», 2000. — 320 с.