ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 2 (87)Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
Назва статтi Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
Автори Салій Зоя Василівна
Шкробот Світлана Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 2 (87) Сторінки 23-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.833.1-001.1-009.11 Індекс ББК -
Анотацiя Метою цього дослідження було встановлення особливостей апоптозу лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (ЧМТ) різного ступеня тяжкості. У 280 хворих з наслідками легкої (95), середньої тяжкості (72) та тяжкої (113) ЧМТ і катамнезом травми від 0,5 до 30 років методом проточної цитофлуорометрії дослідили вміст лейкоцитів периферичної крові в стадії апоптозу (АnV+) та некрозу (РІ+). До контрольної групи увійшли 30 осіб, репрезентативних за віком та статтю. Неврологічний статус оцінювали за Neurological Outcome Scale for Traumatic Brain Injury (NOS-TBI), стан когнітивної сфери —за Монреальською шкалою когнітивного дефіциту (МоСА), рівень тривоги та депресії — за шкалою HADS. У пацієнтів основної групи діагностовано активацію процесів некрозу та апоптозу лейкоцитів периферичної крові. Не встановлено достовірної залежності цих показників від статі, катамнезу та тяжкості травми, а також наявності супутньої соматичної патології. Достовірної різниці значень РІ+ та AnV+ у пацієнтів різних вікових груп не було. Однак, з віком посилювався негативний зв’язок між AnV+ та МоСА-тестом. Посилення депресивного розладу (шкала HADS) також поєднувалося з активацією процесів некрозу та апоптозу лейкоцитів периферичної крові.
Ключовi слова наслідки черепномозкової травми, апоптоз, лейкоцити периферичної крові
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Maas A. I. Moderate and severe traumatic brain injury in adults / Maas A. I., Stocchetti N. and Bullock R. // The Lancet Neurology. — 2008. — Vol. 7. — Р. 728—741.
2. Трофимов А. О. Апоптоз нейронов при черепно-мозговой травме / А. О. Трофимов, Л. Я. Кравец // Современные технологии в медицине. — 2010. — № 3. — С. 92—97.
3. Correlation between catecholamine levels and outcome in patients with severe head trauma / [Salehpoor F., Bazzazi A. M., Estakhri R. et al.] // Pak. J. Biol. Sci. — 2010. — Vol. 13. — № 15. — P. 738—742.
4. Kobori N. Altered adrenergic receptor signaling following traumatic brain injury contributes to working memory dysfunction / Kobori N., Hu B., Dash P. K. // Neuroscience. — 2011. — Vol. 172. — P. 293—302. 5. Traumatic brain injury reduces striatal tyrosine hydroxylase activity and potassium-evoked dopamine release in rats / [Shin S. S., Bray E. R., Zhang C. Q., Dixon C. E.] // Brain Res.— 2011. — Vol. 13 69. — P. 208—215.
6. Пальцев М. А. Межклеточные взаимодействия / Пальцев М. А., Иванов А. А., Северин С. Е. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2003. — 288 с.
7. Glial fibrillary acidic protein in serum after traumatic brain injury and multiple trauma / [Pelinka L. E., Kroepfl A., Schmidhammer R. et al.] // J Trauma. — 2004. —57(5). — Р. 1006—1012.
8. Protease involvement in fodrin cleavage and phosphatidylserine exposure in apoptosis / [Vanags D. M., Pörn-Ares M. I., Coppola S. et al.] // Biol. Chem. — 1996. — Vol. 271. — P. 31075—31085.
9. Niu Gang. Apoptosis Imaging: Beyond Annexin V / Gang Niu, Xiaoyuan Chen // J Nucl Med. November 1. — 2010. — Vol. 51. — № 11. — P. 1659—1662.
10. Казаков В. Е. Иммунные нарушения как предвестники неблагоприятного течения черепно-мозговой травмы / В. Е. Казаков // Український вісник психоневрології — 2014. — Т. 22, вип. 1 (78). — С. 129—131.
11. Feasibility of the Neurological Outcome Scale for Traumatic Brain Injury (NOS-TBI) in Adults / [Wilde E. A., McCauley S. R., Kelly T. M. et al.] // Journal of Neurotrauma. — 2010. — Vol. 27(6). — Р. 975—981. 12. www.moca-test
13. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. Journal of Psychosomatic Research / [Bjelland I., Dahl A., Haug T., Neckelmann D.]. — 2002. — Vol. 52 (2). — P. 69—77.
14. Serial Serum Leukocyte Apoptosis Levels as Predictors of Outcome in Acute Traumatic Brain Injury / [Hung-Chen Wang, Tzu-Ming Yang, Yu-Jun Lin et al.] // BioMed Research International. — 2014.— Vol. 2014, Article ID 720870, 11 pages.