ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі залежно від частоти загострень, нейровізуалізаційних та імунологічних показників
Назва статтi Предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі залежно від частоти загострень, нейровізуалізаційних та імунологічних показників
Автори Кобись Тетяна Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 30-36
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-073.756.8:612.66 Індекс ББК -
Анотацiя Наведені дані десятирічного спостереження за 180 хворими на рецидивуючо-ремітуючий розсіяний склероз. Визначені клініко-магнітно-резонанснотомографічні та імунологічні чинники розвитку активного перебігу захворювання. Основними предикторами швидкості прогресування інвалідизації є наявність загальної кількості Т2-осередків більш ніж 9, субтенторіальна та перивентрикулярна локалізація осередків при клінічно ізольованому синдромі, кількість Т2-осередків з розмірами 3 мм і більше, зниження рівня співвідношення основних церебральних метаболітів NAA/Cr, зменшення абсолютного рівня природних кілерів NK-клітин з маркерами СD16+CD56+, збільшення абсолютного рівня СD19+ лімфоцитів. Висока частота клінічних загострень та наявність великої кількості Т1-осередків, виявлених на МРТ в перші роки захворю- вання, збільшують ризик досягнення високого рівня інвалідизації в довгостроковій перспективі.
Ключовi слова рецидивуючо-ремітуючий розсіяний склероз, прогресування інвалідизації, клініко-магнітно-резонансно-томографічні чинники
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошина Н. П. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике и прогнозе течения рассеянного склероза в зависимости от пола и возраста больных / Н. П. Волошина, И. К. Гапонов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 2, вип. 3(64). — С. 19—23.
2. Yeh E. Ann. Multiple sclerosis: predicting risk and delaying progression / E. Ann Yeh, B. Weinstock-Guttman // Neurology. — 2010. — Vol. 9. — № 1. — P. 7—9.
3. Bar-Or A. The immunology of multiple sclerosis / A. Bar-Or // Semin. Neurol. — 2008. — Vol. 28(1). — P. 29—45.
4. Magnetic resonance imaging metrics and their correlation with clinical outcomes in multiple sclerosis: a review of the literature and future perspectives / [D. Bar-Zohar, F. Agosta, D. Goldstaub, M. Filippi] // Mult. Scler. — 2008. — Vol. 14. — № 6. — P. 719—727.
5. A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis / [P. A. Brex, O. Ciccarelli, J. I. O’Riordan et al.] // N. Engl. J. Med. — 2002. — Vol. 346. — № 3. — P. 158—164.
6. Correale J. Benign multiple sclerosis: a new definition of this entity is needed / J. Correale, I. Peirano, L. Romano // Mult. Scler. — 2012. — Vol. 18. — № 2. — P. 210—218.
7. Disability and T2 MRI lesions: a 20-year follow-up of patients with relapse onset of multiple sclerosis / L. K. Fisniku, P. A. Brex, D. R. ltmann [et al.] // Brain. — 2008. — Vol. 131 (Pt 3). — P. 808—817.
8. Disability in multiple sclerosis: A reference for patients and clinicians / I. Kister, E. Chamot, A. R. Salter [et al.] // Neurology. — 2013, Mar 12. — Vol. 80. — № 11. — P. 1018—1824.
9. Progression in multiple sclerosis: further evidence of an age dependent process / [M. Koch, J. Mostert, D. Heersema, J. De Keyser] // J. Neurol. Sci. — 2007. — Vol. 15; 255(1—2). — P. 35—41.
10. MR imaging in Multiple Sclerosis: review and recommendation for current practice / K. O. Lovblad, N. Anzalone, A. Doflier [et al.] // AJNR Am J Neuroradiol. — 2010. — Vol. 31. — P. 983—989.
11. Lubetzki C. Demyelination in multiple sclerosis / C. Lubetzki, B. Stankoff // Handb Clin. Neurol. — 2014. — Vol. 122. — P. 89—99.
12. Characterising aggressive multiple sclerosis / S. Menon, A. Shirani, Y. Zhao [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. — 2013. — Vol. 84. — № 11. — P. 1192—1198.
13. Early relapses, onset of progression, and late outcome in multiple sclerosis / A. Scalfari, A. Neuhaus, M. Daumer [et al.] // JAMA Neurol. — 2013. — Vol. 70. — № 2. — P. 214—222.
14. The natural history of multiple sclerosis, a geographically based study 10: relapses and long-term disability / A. Scalfari, A. Neuhaus, A. Degenhardt [et al.] // Brain. — 2010. — Vol. 133 (Pt 7). — P. 1914—1929.
15. Surrogate endpoints for EDSS worsening in multiple sclerosis. A meta-analytic approach / M. P. Sormani, L. Bonzano, L. Roccatagliata [et al.] ; UBC Neurologists // Neurology. — 2010. — Vol. 75. — P. 302—309. 16. Impact of multiple sclerosis relapses on progression diminishes with time / H. Tremlett, M. Yousefi, V. Devonshire [et al.] // Ibid. — 2009. — Vol. 73. — № 20. — P. 1616—1623.
17. New perspectives in the natural history of multiple sclerosis / H. Tremlett, Y. Zhao, P. Rieckmann, M. Hutchinson // Ibid. — 2010. — Vol. 74. — № 24. — P. 2004—2015.
18. Ziemssen T. New Era in Multiple Sclerosis: New Consideration for Therapeutic Approaches / T. Ziemssen, M. Tintoré. — Elsevier, 2010. — 94 p.
19. Ziemssen T. Glatiramer acetate: mechanisms of action in multiple sclerosis / T. Ziemssen, W. Schrempf // Intern. Rev. Neurobiol. — 2007. — Vol. 79. — P. 537—570.