ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Організація забезпечення антипсихотичними лікарськими засобами на засадах фармацевтичного права і судової фармації
Назва статтi Організація забезпечення антипсихотичними лікарськими засобами на засадах фармацевтичного права і судової фармації
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Куликова Оксана Вячеславівна
З рубрики ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО І СУДОВА ФАРМАЦІЯ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 138-144
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.214-06:340.63 Індекс ББК -
Анотацiя Одним з найбільш гострих і актуальних питань охорони здоров’я є впровадження у фармакотерапію підходів раціонального використання лікарських засобів. У статті наведено статистику захворюваності населення Європейського регіону на психічні розлади здоров’я. Розглянуто асортимент антипсихотичних лікарських засобів, що є в обігу на фармацевтичному ринку України, з урахуванням цінової політики, а також судово-фармацевтичного критерію «режим контролю». Встановлено, що має місце збільшення захворюваності на психічні розлади здоров’я та одночасне підвищення вартості лікування. Проведено АВС- та VEN-аналізи лікарських засобів із групи нейролептиків для обґрунтування раціонального використання бюджетних коштів під час забезпечення хворих препаратами даної клініко-фармакологічної групи.
Ключовi слова фармацевтичне право, антипсихотичні лікарські засоби, нейролептики, фармакоекономіка, АВС/VEN-аналіз, судова фармація, режим контролю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Єфимцева Т. К. Належна клінічна практика. Глосарій [Текст] / Т. К. Єфимцева, А. Л. Спасокукоцький, О. В. Миронова // Український медичний часопис. — 2002. — № 2(28). — С. 129—160.
2. Зиганшина Л. Е. Методические рекомендации по проведению ABC-, VEN- и частотного анализов потребления отдельными категориями граждан лекарственных средств при помощи информационных систем / Л. Е. Зиганшина. — М., 2007. — 28 с.
3. К вопросу об использовании ABC- и VEN-анализов в науч- ных исследованиях и практическом здравоохранении [Текст] / [Т. С. Нургожин, О. О. Ведерникова, А. В. Кучаева и др.] // Клиническая фармакология и терапия. — 2004. — № 3. — С. 88—91.
4. Клиническая фармакология [Текст] : национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 964 с.
5. Компендіум: лікарські препарати On Line [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://compendium.com.ua.
6. Медицинское и фармацевтическое право: сравнительный анализ клинико-фармакологических групп лекарственных средств, используемых в психиатрии и наркологии, в рамках формуляр- ной системы России и Украины [Текст] / [В. В. Шаповалов (мл.), В. В. Шаповалов, О. А. Рыщенко и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного университета (Серия: Медицина. Фармация). — 2014. — № 4 (175), вып. 25. — С. 213—220.
7. Наказ МОЗ України № 1007 від 25.11.2013 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби ста- ном на 13 листопада 2013 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=37&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
8. Наказ МОЗ України № 105 від 06.02.2014 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 січня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/?CID=25&_ pg=29&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
9. Наказ МОЗ України № 157 від 27.02.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 лютого 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=28&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
10. Наказ МОЗ України № 171 від 16.03.2012 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 15.03.2012 та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/?CID=25&_pg=95&_ cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
11. Наказ МОЗ України № 244 від 06.04.2012 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06.04.2012 та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу : http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120406_244.html.
12. Наказ МОЗ України № 247 від 04.04.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 31 березня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=25&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
13. Наказ МОЗ України № 273 від 17.04.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 09 квітня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=24&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
14. Наказ МОЗ України № 292 від 29.04.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 23 квітня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=24&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
15. Наказ МОЗ України № 310 від 17.04.2013 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 17 квітня 2013 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=57&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
16. Наказ МОЗ України № 311 від 08.05.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 24 квітня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=23&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
17. Наказ МОЗ України № 319 від 12.05.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 28 квітня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=23&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
18. Наказ МОЗ України № 329 від 15.05.2014 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 квітня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=23&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
19. Наказ МОЗ України № 330 від 15.05.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 05 травня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=23&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
20. Наказ МОЗ України № 331 від 15.05.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 07 травня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=23&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
21. Наказ МОЗ України № 339 від 19.05.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 13 травня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=22&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
22. Наказ МОЗ України № 366 від 07.05.2013 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби ста- ном на 26 квітня 2013 року та внесення змін до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=56&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
23. Наказ МОЗ України № 376 від 02.06.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 22 травня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=22&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
24. Наказ МОЗ України № 382 від 04.06.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 27 травня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=21&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
25. Наказ МОЗ України № 385 від 04.06.2014 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 травня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=21&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
26. Наказ МОЗ України № 440 от 01.07.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 червня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=20&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
27. Наказ МОЗ України № 45 від 21.01.2013 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 січня 2013 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/?CID=25&_ pg=65&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
28. Наказ МОЗ України № 462 від 03.07.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 24 червня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=19&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
29. Наказ МОЗ України № 468 від 04.07.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=19&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
30. Наказ МОЗ України № 480 від 09.07.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 04 липня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=18&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
31. Наказ МОЗ України № 488 від 14.07.2014 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 14 липня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=18&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
32. Наказ МОЗ України № 69 від 30.01.2013 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 23 січня 2013 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/?CID=25&_ pg=64&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
33. Наказ МОЗ України № 719 від 12.08.2013 «Про декла- рування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 07 серпня 2013 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/?CID=25&_pg=44&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
34. Наказ МОЗ України № 94 від 31.01.2014 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 29 січня 2014 року та внесення їх до реєстру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/?CID=25&_ pg=30&_cnt=30&_sort=docName&_order=-1.
35. Наказ МОЗ України № 943 от 20.12.2011 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 19.12.2011» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov. ua/ua/portal/dn_20111220_943.html.
36. Наказ МОЗ України № 252 від 08.04.2014 «Про затвердження шостого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140408_0252.html.
37. Петрова Н. Н. Психофармакология [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Петрова, Н. Г. Незнанов. — СПб., 2003. — 44 с.
38. Попов Ю. В. Современные подходы к фармакотерапии острых психозов [Текст] / Ю. В. Попов // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. — 2000. — № 1. — С. 54-58.
39. Постанова КМУ № 333 від 25.03.2009 р. «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби ме- дичного призначення» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-п.
40. Сметанников П. Г. Психиатрия [Текст] : руководство для врачей / П. Г. Сметанников. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Медицинская книга; Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2002. — 708 с.
41. Тарасенко Е. В. Фармакоэкономическая оценка эффективности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Текст] / Е. В. Тарасенко // Сучасна гастроентерологія. — 2006. — № 6 (32). — С.18—22.
42. Фармакоэкономика [Текст] : учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов высших учебных заведений III—IV уровней аккредитации / [Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова и др.]. — Харьков : Изд-во НФаУ, 207. — 158 с.
43. Фролов М. Ю. Методика проведения ABC/VEN-анализа [Текст] / М. Ю. Фролов, О. Н. Барканова, О. В. Шаталова // Лекарственный вестник. — 2012. — № 6 (46). — С. 3—6.
44. Шаповалов В. В. Судова фармація: вивчення кримінальних наслідків пивної адикції [Текст] / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, А. О. Казяйчева // Сборник научных трудов SWorld. — Иваново : Маркова АД, 2014. — Т. 33, вып. 2. — С. 72—81.
45. Шаповалова В. О. Доказова фармація: використання фармако-економічного аналізу лікарських засобів різних кла- сифікаційно-правових груп щодо лікування пацієнтів із гострою інтоксикацію (F 18.0) [Текст] / В. О. Шаповалова, А. Г. Мовсісян, В. В. Шаповалов // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 2(79), додаток. — С. 53—57.
46. Шаповалова В. О. Фармацевтичне право : навчальний посібник до аудиторної та позааудиторної роботи з фармацев- тичного законодавства за спеціальністю «Фармація» [Текст] / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.). — Х., 2008. — 144 с.
47. Dean L. Comparing Atypical Antipsychotics / Dean L. In: PubMed Clinical Q&A. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US) [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45584.
48. Dean L. Comparing Atypical Antipsychotics. PubMed Clinical Q&A. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information/ NCBI (US) [Electronic resource]. — Mode of access : http://www. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62349
49. Development of algorithms forensic training pharmaceutical seizures from illegal substance as an element of patient protection [Text] / [Shapovalov V.V. (Jr.), Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Shuvera E. V.] // European Applied Sciences. — 2013. — Vol. 2. — № 5. — P. 197—199.
50. Drug Class Review: Atypical Antipsychotic Drugs : Final Update 3 Report [Electronic resource] / [McDonagh M., Peterson K., Carson S. et al.]. — Portland (OR): Oregon Health & Science University, 2010. — Mode of access : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK50583.
51. Lindstrem E. Efficacy and safety of sertindole in schizophrenia [Electronic resource] / E. Lindstrem, S. Levander // Medi. ru. — 2009. — Mode of access: http://medi.ru/doc/f441207.htm
52. The problem of turnover of the psychoactive substance alcohol: abuse, consequences, countermeasures [Electronic resource] / V. V. Shapovalov, V. A. Shapovalova, V. V. Shapovalov (Jr.), A. A. Osintseva // «Научный результат» : сетевой научный журнал (Серия «Медицина и фармация»). — 2014. — Vol. 1. — № 2 (2). — P. 45—51. — [Electronic resource]. — Mode of access : http://rr.bsu. edu.ru/index.php/ru/archive/57.