ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Судово-фармацевтичне вивчення особливостей обігу конт- рольованих лікарських засобів із кодеїном на основі фармацевтичного та медичного права
Назва статтi Судово-фармацевтичне вивчення особливостей обігу конт- рольованих лікарських засобів із кодеїном на основі фармацевтичного та медичного права
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Комар Лілія Олександрівна
З рубрики СТОРІНКА ЮРИСТА
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 131-133
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя В статті з позиції фармацевтичного та медичного права наведено ретроспективний нормативно-правовий аналіз особливостей обігу комбінованих лікарських засобів, що містять в своєму складі контрольований активний фармацевтичний інгредієнт кодеїн. Досліджено взаємозв’язок клініко-фармакологічної, номенклатурно-правової та класифікаційно-правової групи із визначенням режиму контролю. Проведені дослідження показали, що за класифікаційно-правовою ознакою контрольований активний фармацевтичний інгредієнт кодеїн відноситься до наркотичних за- собів. За номенклатурно-правовою ознакою комбіновані препарати із кодеїном відпускаються за рецептами лікаря та не підлягають предметно-кількісному обліку у закладах охорони здоров’я. За результатами судово-фармацевтичного аналізу порушень правил обігу контрольованих лікарських засобів із кодеїном доведено, що наслідками є розвиток адиктивної залежності (дезоморфінова наркоманія), тому зростає необхідність впровадження обмежень щодо порядку обігу на етапі виписування рецептів та відпуску.
Ключовi слова фармацевтичне право, медичне право, судова фармація, конт рольовані лікарські засоби, обіг, кодеїн
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гудзенко А. О. Організаційно-правове дослідження контрольно-дозвільного обігу комбінованих лікарських засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук : спец. 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» / А. О. Гудзенко. — К., 2008. — 22 с.
2. Медицинское и фармацевтическое право: сравнительный анализ клинико-фармакологических групп лекарственных средств, используемых в психиатрии и наркологии, в рамках формуляр- ной системы России и Украины [Текст] / [В. В. Шаповалов (мл.), В. В. Шаповалов, О. А. Рыщенко и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного университета (Серия: Медицина. Фармация). — 2014. — № 4 (175), вып. 25. — С. 213—220.
3. Наказ МОЗ України від 04.07.2006 р. № 440 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360» [Текст] // Тестовые задания для контроля знаний по вопросам фармацев- тического права, фармацевтического законодательства и доказательной фармации : уч. пособие / под ред. В. А. Шаповаловой, В. В. Шаповалова, А. В. Данилюка. — Харьков, 2007. — С. 209—210.
4. Наказ МОЗ України від 07.09.2012 р. № 708 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 14 травня 2003 р. № 210» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon/rada/gov/ua.
5. Наказ МОЗ України від 14.05.2003 р. № 210 «Про за- твердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії ЛЗ, які відпускаються без рецепта, та Переліку цих засобів» [Текст] // Фармацевтичне право у безпечному самолікуванні: лікарські за- соби, що відпускаються без рецепта лікаря / [Шаповалова В. О., Стефанов О. В. , Трахтенберг І. М. та ін.]. — Х.: Факт, 2005. — 800 с.
6. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби та вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» [Текст] // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (додаток). — С. 212—222. 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психо- тропних речовин і прекурсорів» [Текст] // Фармацевтичне право. Навчальний посібник до аудиторної та позааудиторної роботи з фармацевтичного законодавства за спеціальністю «Фармація» : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. Шаповалової В. О., Шаповалова В. В., Шаповалова В. В. (мол.). — Х., 2008. — 144 с.
8. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / под ред. В. А. Ша по валовой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Харьков : Факт, 2004. — 800 с.
9. Development of algorithms forensic training pharmaceutical seizures from illegal substance as an element of patient protection [Text] / Shapovalov V. V. (Jr.), Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Shuvera E. V. // European Applied Sciences. — 2013. — Vol. 2, № 5. — P. 197—199.
10. Ryschenko O. O. Medical and pharmaceutical law: the formulary system in Ukraine [Electronic resource] / O. O. Ryschenko, V. O. Shapovalova, V. V. Schapovalov // E-Journal : Research Bulletin SWorld “Modern scientific research and their practical application”. — 2013. — Vol. J21306-016. — Р. 96—101. — Mode of access : URL : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/2227-6920/ j213/20935-j21306.