ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Психологічна проблематика та якість життя жінок із захворюваннями щитовидної залози
Назва статтi Психологічна проблематика та якість життя жінок із захворюваннями щитовидної залози
Автори Варібрус Олена Вікторівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 44-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89: 616.441-009 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчення психологічних проблем та загальної якості життя жінок з тиреопатіями в залежності від виду гормональної дисфункції щитовидної залози виявило широкий спектр психологічної проблематики у жінок з даною патологією, основні ланки психопатоґенезу та провідні симп- томи психологічної дезадаптації у зв’язку з досліджуваними параметрами. Встановлено, що зниження якості життя у жінок з гормональною дисфункцією відбувалося за параметрами фізич- ного та психологічного благополуччя, самообслуговування та незалежності у діях, працездатності, міжособистісної взаємодії, самореалізації та духовної реалізації, загального сприйняття задоволе- ності життям у порівнянні з соматично здоровими жінками. Внутрішньогрупові відмінності між жінками з різним видом тиреопатій полягали у нижчих показниках самообслуговування та незалежності у діях, погіршенні працездатності у пацієнток з гіпотиреозом та зниженому рівні суспільної та службової підтримки у хворих на гіпертиреоз. Суттєве зниження якості життя паці- єнтів з тиреопатіями та широкий спектр психологічної проблематики зумовлюють розроблення комплексних диференці- йованих програм медико-психологічної допомоги для даної категорії хворих.
Ключовi слова гіпотиреоз, гіпертиреоз, якість життя, психологічні проблеми
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Паньків В. І. Синдром гіпотиреозу [Текст] / В. І. Паньків // Міжнарод ний ендокринологічний журнал. — 2012. — № 5 (45). — С. 136—148.
2. Сидорова Н. Н. Субклинический гипертиреоз: важность своевременной диагностики [Електронний ресурс] / Н. Н. Сидорова // Therapia: Український медичний вісник. — 2010. — №12 (53). — Режим доступу : http://therapia.ua/ therapia/2010/12/subklinicheskij.
3. Антонова К. В. Тиреотоксикоз. Изменения психики. Возможности лечения [Текст] / К. В. Антонова // РМЖ: Эндокринология. — 2006. — Т. 14, №13. — С. 1—5.
4. Zsuzsa Aszalós. Some neurological and psychiatric complications in the disorders of the thyroid gland [Text] / Aszalós Zsuzsa // Hung. Med. J. — 2007. — № 4. — Р. 429—441.
5. Bunevičius R. Thyroid Disease and Mental Disorders: Cause and Effect or Only comorbidity? [Text] / R. Bunevičius, J. Arthur// Curr Opin Psychiatry. — 2010. — V. 23(4). — P. 363—368.
6. Geracioti T. D. Identifying hypothyroidism’s psychiatric presentations / T. D. Geracioti [Electronic Resource] // Current Psychiatry. — 2006. — Vol. 5. — № 11. — Mode of access : URL : http://www.currentpsychiatry.com/home/article/identifyinghypothyroidisms- psychiatric-presentations/190d5808f9bdd646cf 3a8560587e35cc.html.
7. Geracioti T. D. Identifying hyperthyroidism’s psychiatric presentations / T. D. Geracioti [Electronic Resource] // Current Psychiatry. — 2006. — Vol. 5. — № 12. — Mode of access : URL : http://www.currentpsychiatry.com/?id=22161&tx_ttnews[tt_news ]=171964&cHash=7f84b5751b921491a0467043c96bc727.
8. Бурдо И. С. Неврологические и психологические клинические маски гипотиреоза у пациентов пожилого возраста [Електронний ресурс] / И. С. Бурдо, А. А. Спасская // Therapia : Український медичний вісник. — 2014. — №11— 12 (93). — С. 38—40. — Режим доступу : http://therapia.ua/ therapia/2014-/11-12-93/nevrologicheskie-i-psikhologicheskieklinicheskie- maski-gipotireoza-u-patsientov-pozhilogo-vozrasta
9. Иванова Г. П. Психические нарушения и их биологические корреляты у больных с аутоиммунным тиреоидитом [Текст] / Г. П. Иванова, Л. Н. Горобец, Л. А. Никитина // Психиатрия. — 2010. — № 5. — С. 40—49.
10. Validation of an efficient quality of life index [Text] / J. E. Mezzich, N. Cohen, J. Liu [et al.] // Psychiatry on New Thresholds: Abstracts of the XI World Congress of Psychiatry. — Hamburg, 1999. — P. 427—428.